തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ഫാർമസി പ്രവേശന പരീക്ഷ വ്യാഴാഴ്ച തന്നെ നടക്കും. . കൊവിഡ് മുൻകരുതലുകൾ പാലിച്ചായിരിക്കും പരീക്ഷ നടത്തുക. രോഗ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളവരെയും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വന്നവരെയും പ്രത്യേകമായി പരീക്ഷ എഴുതിക്കും. കണ്ടെയ്മെന്റ് മേഖലകളിൽ നിന്ന് വന്നവർക്കും ഇത് ബാധകമായിരിക്കും.  എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളുടേയും തെർമൽ പരിശോധന നടത്തും.

ലോക്ക്ഡൗൺ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന തിരുവനന്തപുരം ന​ഗരത്തിലും പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ടാകും. നിയന്ത്രിത മേഖലകളിലും പരീക്ഷ നടത്തും. ഒരു ലക്ഷത്തി പന്ത്രണ്ടായിരം വിദ്യാർത്ഥികളാണ് പരീക്ഷ എഴുതുക. വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി കെഎസ്ആർടിസി പ്രത്യേക സർവ്വീസ് നടത്തും. നേരത്തെ ഏപ്രിൽ 20, 21 തീയതികളിൽ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന പരീക്ഷയാണ് മാറ്റിവച്ചത്. 

Read Also: പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ രണ്ട് സമിതി രൂപീകരിക്കണം, 25 വർഷത്തെ കണക്ക് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാനും വിധി...