ദില്ലി: പഞ്ചാബ് നാഷണല്‍ ബാങ്ക് 535 മാനേജര്‍ ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. 445 മാനേജര്‍ ഒഴിവും 90 സീനിയര്‍ മാനേജര്‍ ഒഴിവുമാണുള്ളത്. ഓണ്‍ലൈന്‍ പരീക്ഷയിലൂടെയായിരിക്കും തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. ഓണ്‍ലൈനായി www.pnbindia.in എന്ന വെബ്‌സൈറ്റ് വഴിയാണ് അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുക. ഒക്ടോബര്‍/ നവംബര്‍ മാസങ്ങളിലായിരിക്കും പരീക്ഷ. തസ്തിക, ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം, യോഗ്യത, പ്രായപരിധി എന്ന ക്രമത്തില്‍

മാനേജര്‍ (റിസ്‌ക്)- 160: 60 ശതമാനം മാര്‍ക്കോടെ മാത്തമാറ്റിക്‌സ്/ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്‌സ്/ ഇക്കണോമിക്‌സ് ബിരുദാനന്തരബിരുദം. അല്ലെങ്കില്‍ എഫ്.ആര്‍.എം./ പി.ആര്‍.എം./ ഡി.ടി.ഐ.ആര്‍.എം./ എം.ബി.എ. (ഫിനാന്‍സ്)/ സി.എ./ ഐ.സി.ഡബ്ല്യു.എ./ സി.എഫ്.എ./ പി.ജി.പി.ബി.എഫ്. യോഗ്യത. നാഷണല്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ബാങ്കിങ് മാനേജ്‌മെന്റിന്റെ റിസ്‌ക് മാനേജ്‌മെന്റ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് അഭിലഷണീയം. ഒരുവര്‍ഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം. 25-35 വയസ്സ്.

മാനേജര്‍ (ക്രൈഡിറ്റ്)- 200: സി.എ./ ഐ.സി.ഡബ്ല്യു.എ./ എം.ബി.എ. അല്ലെങ്കില്‍ ഫിനാന്‍സില്‍ സ്‌പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത മാനേജ്‌മെന്റ് ഡിപ്ലോമ ബിരുദാനന്തരബിരുദം. അല്ലെങ്കില്‍ എ.ഐ.സി.ടി.ഇ. അംഗീകൃത സ്ഥാപനത്തില്‍നിന്ന് നേടിയ ബിരുദം/ ഡിപ്ലോമ. മൂഡീസ് അനലിറ്റിക്‌സിന്റെ കൊമേഴ്‌സ്യല്‍ ക്രെഡിറ്റ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് അഭിലഷണീയം. ഒരുവര്‍ഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം. 25-35 വയസ്സ്.

മാനേജര്‍ (ട്രഷറി)- 30: എം.ബി.എ. ഫിനാന്‍സ് അല്ലെങ്കില്‍ സി.എ./ ഐ.സി.ഡബ്ല്യു.എ./ സി.എഫ്.എ./ സി.എ.ഐ.ഐ.ബി./ ഡിപ്ലോമ ഇന്‍ ട്രഷറി മാനേജ്‌മെന്റ്/ പി.ജി.പി.ബി.എഫ്. ഐ.ഐ.ബി.എഫിന്റെ ട്രഷറി ഡീലര്‍ കോഴ്‌സ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്/ നാഷണല്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ബാങ്കിങ് മാനേജ്‌മെന്റിന്റെ ട്രഷറി മാനേജ്‌മെന്റ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്‌സ് അഭിലഷണീയം. ഒരുവര്‍ഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം. 25-35 വയസ്സ്.

മാനേജര്‍ (ലോ)- 25: ലോ ബിരുദം. രണ്ടുവര്‍ഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം. 25-35 വയസ്സ്.

മാനേജര്‍ (ആര്‍ക്കിടെക്ട്)- 2: ആര്‍ക്കിടെക്ചറില്‍ ബിരുദം. ആര്‍ക്കിടെക്ചര്‍ കൗണ്‍സിലില്‍ രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഓട്ടോകാഡും ഗവ. വര്‍ക്കും ഗൈഡ്‌ലൈനും കാര്യങ്ങളും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഒരുവര്‍ഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം. 25-35 വയസ്സ്.

മാനേജര്‍ (സിവില്‍)- 8: സിവില്‍ എന്‍ജിനീയറിങ്ങില്‍ ബി.ഇ./ ബി.ടെക്. ഒരുവര്‍ഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം: 25-35 വയസ്സ്.

മാനേജര്‍ (എച്ച്.ആര്‍.)- 10: പേഴ്‌സണല്‍ മാനേജ്‌മെന്റ്/ ഇന്‍ഡസ്ട്രിയല്‍ റിലേഷന്‍സ്/ എച്ച്.ആര്‍./ എച്ച്.ആര്‍.ഡി./ എച്ച്.ആര്‍.എം./ ലേബര്‍ ലോ എന്നിവയിലേതെങ്കിലും വിഷയത്തില്‍ 60 ശതമാനം മാര്‍ക്കോടെ മുഴുവന്‍ സമയ ബിരുദാനന്തരബിരുദം/ ഡിപ്ലോമ. രണ്ടുവര്‍ഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം.

മാനേജര്‍ (ഇക്കണോമിക്)- 10: ഇക്കണോമിക്‌സില്‍ 60 ശതമാനം മാര്‍ക്കോടെ ബിരുദാനന്തരബിരുദം. രണ്ടുവര്‍ഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം. 25-35 വയസ്സ്.

സീനിയര്‍ മാനേജര്‍ (റിസ്‌ക്)- 40: 60 ശതമാനം മാര്‍ക്കോടെ മാത്തമാറ്റിക്‌സ്/ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്‌സ്/ ഇക്കണോമിക്‌സ് ബിരുദാനന്തരബിരുദം. അല്ലെങ്കില്‍ എഫ്.ആര്‍.എം./ പി.ആര്‍.എം./ ഡി.ടി.ഐ.ആര്‍.എം./ എം.ബി.എ. (ഫിനാന്‍സ്)/ സി.എ./ ഐ.സി.ഡബ്ല്യു.എ./ സി.എഫ്.എ./ പി.ജി.പി.ബി.എഫ്. യോഗ്യത. നാഷണല്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ബാങ്കിങ് മാനേജ്‌മെന്റിന്റെ റിസ്‌ക് മാനേജ്‌മെന്റ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് അഭിലഷണീയം. മൂന്നുവര്‍ഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം. 25-37 വയസ്സ്.

സീനിയര്‍ മാനേജര്‍ (ക്രെഡിറ്റ്)- 50: സി.എ./ ഐ.സി.ഡബ്ല്യു.എ./ എം.ബി.എ. അല്ലെങ്കില്‍ ഫിനാന്‍സില്‍ സ്‌പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത മാനേജ്‌മെന്റ് ഡിപ്ലോമ ബിരുദാനന്തരബിരുദം. അല്ലെങ്കില്‍ എ.ഐ.സി.ടി.ഇ. അംഗീകൃത സ്ഥാപനത്തില്‍നിന്ന് നേടിയ ബിരുദം/ ഡിപ്ലോമ. മൂഡീസ് അനലിറ്റിക്‌സിന്റെ കൊമേഴ്‌സ്യല്‍ ക്രെഡിറ്റ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് അഭിലഷണീയം. മൂന്നുവര്‍ഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം. 25-35 വയസ്സ്. വിശദവിവരങ്ങള്‍ക്കും അപേക്ഷിക്കാനുമായി www.pnbindia.in എന്ന വെബ്‌സൈറ്റ് കാണുക. അവസാന തീയതി: സെപ്റ്റംബര്‍ 29.