ഇടുക്കി: കുടുംബ പ്രശ്നത്തെ തുടർന്ന് ഭാര്യാപിതാവ് മരുമകനെ ചുറ്റികക്ക് അടിച്ചുകൊലപ്പെടുത്തി. ഇടുക്കി രാജാക്കാട് മമ്മട്ടികാനത്താണ് സംഭവം. ഷിബു എന്നയാളാണ് കൈപ്പള്ളിയിൽ ശിവന്റെ അടിയേറ്റ് മരിച്ചത്.  സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശിവനെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തു.