ദിലീപ്-കാവ്യാ വിവാഹം: ഏറ്റവും സന്തോഷിക്കുന്നത് താനെന്ന് മീര ജാസ്മിന്‍..