സുഹാന ഖാന്‍റെ ഗ്ലാമര്‍ ഫോട്ടോഷൂട്ട്

First Published 2, Aug 2018, 9:20 AM IST

ഷാരുഖ് ഖാന്‍റെ മകള്‍ സുഹാന ഖാന്‍റെ ആദ്യത്തെ ഔദ്യോഗിക ഫോട്ടോഷൂട്ട് പുറത്ത്. വോഗ് മാഗസിന്‍റെ സുഹാനയുടെ ഫോട്ടോകളെല്ലാം പെട്ടെന്നാണ് വൈറലാകുന്നത്. 

സുഹാന ഖാന്‍റെ ഗ്ലാമര്‍ ഫോട്ടോഷൂട്ട്

സുഹാന ഖാന്‍റെ ഗ്ലാമര്‍ ഫോട്ടോഷൂട്ട്

സുഹാന ഖാന്‍റെ ഗ്ലാമര്‍ ഫോട്ടോഷൂട്ട്

സുഹാന ഖാന്‍റെ ഗ്ലാമര്‍ ഫോട്ടോഷൂട്ട്

സുഹാന ഖാന്‍റെ ഗ്ലാമര്‍ ഫോട്ടോഷൂട്ട്

സുഹാന ഖാന്‍റെ ഗ്ലാമര്‍ ഫോട്ടോഷൂട്ട്

സുഹാന ഖാന്‍റെ ഗ്ലാമര്‍ ഫോട്ടോഷൂട്ട്

സുഹാന ഖാന്‍റെ ഗ്ലാമര്‍ ഫോട്ടോഷൂട്ട്

loader