ഇവയൊന്നും ഫോട്ടോകളല്ല, വാട്ടര്‍ കളര്‍ ചിത്രങ്ങള്‍!

First Published 24, Oct 2020, 4:08 PM

'നല്ല ഫോട്ടോ'' എന്നാണ് താഴെ കാണുന്ന ചിത്രങ്ങള്‍ കണ്ടാല്‍ ആരും പറഞ്ഞുപോവുക. എന്നാല്‍, സൂക്ഷിച്ചു നോക്കൂ, അവ ചിത്രങ്ങളാണ്. ഫോട്ടോകളില്‍ ഉള്ളതിനേക്കാള്‍ മിഴിവുള്ള ചിത്രങ്ങള്‍. Image Courtesy: facebook.com/raghunath.sahoo.5

<p><br />
സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാലും ചിലതൊക്കെ ചിത്രമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാനേ പറ്റില്ല. ഫോട്ടോ അല്ല അവയെന്ന് പറയുക ഒട്ടും എളുപ്പമേയല്ല.&nbsp;</p>


സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാലും ചിലതൊക്കെ ചിത്രമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാനേ പറ്റില്ല. ഫോട്ടോ അല്ല അവയെന്ന് പറയുക ഒട്ടും എളുപ്പമേയല്ല. 

<p>വിശ്വസിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഈ ചിത്രങ്ങള്‍ രഘുനാഥ് സാഹു വരച്ചവയാണ്. ഒഡിഷയിലെ ഭുവനേശ്വറിലുള്ള ചിത്രകാരന്‍.&nbsp;</p>

വിശ്വസിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഈ ചിത്രങ്ങള്‍ രഘുനാഥ് സാഹു വരച്ചവയാണ്. ഒഡിഷയിലെ ഭുവനേശ്വറിലുള്ള ചിത്രകാരന്‍. 

<p>ഈ ചിത്രങ്ങളില്‍ ഭരിഭാഗവും ജലച്ചായ ചിത്രങ്ങളാണ്. വാട്ടര്‍ കളറില്‍ സാഹു സൃഷ്്ടിക്കുന്നത് മാജിക്ക് ആണ്.&nbsp;</p>

ഈ ചിത്രങ്ങളില്‍ ഭരിഭാഗവും ജലച്ചായ ചിത്രങ്ങളാണ്. വാട്ടര്‍ കളറില്‍ സാഹു സൃഷ്്ടിക്കുന്നത് മാജിക്ക് ആണ്. 

<p><br />
ഒഡിഷയിലെ പുരി ജില്ലയിലെ ദണ്ഡമുകുന്ദപൂരിലാണ് ജനനം. കുഞ്ഞുന്നാളിലേ വരച്ചു തുടങ്ങി.&nbsp;</p>


ഒഡിഷയിലെ പുരി ജില്ലയിലെ ദണ്ഡമുകുന്ദപൂരിലാണ് ജനനം. കുഞ്ഞുന്നാളിലേ വരച്ചു തുടങ്ങി. 

<p>പഠനത്തില്‍ അധികം താല്‍പ്പര്യം കാണിക്കാതെ കലാ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ മുഴുകിയ അദ്ദേഹം പിന്നീടാണ് ആര്‍ട്ട് സ്‌കൂളില്‍ ചേര്‍ന്നത്.&nbsp;</p>

പഠനത്തില്‍ അധികം താല്‍പ്പര്യം കാണിക്കാതെ കലാ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ മുഴുകിയ അദ്ദേഹം പിന്നീടാണ് ആര്‍ട്ട് സ്‌കൂളില്‍ ചേര്‍ന്നത്. 

<p>1995-ല്‍ ഭുവനേശ്വറിലെ ബി കെ ആര്‍ട്ട് കോളജില്‍ പഠിച്ചിറങ്ങിയ സാഹു ജനപ്രിയ ചിത്രകാരനായി വളര്‍ന്നത് അതിവേഗത്തിലാണ്.&nbsp;</p>

1995-ല്‍ ഭുവനേശ്വറിലെ ബി കെ ആര്‍ട്ട് കോളജില്‍ പഠിച്ചിറങ്ങിയ സാഹു ജനപ്രിയ ചിത്രകാരനായി വളര്‍ന്നത് അതിവേഗത്തിലാണ്. 

<p>റിയലിസ്റ്റിക് ആണ് സാഹുവിന്റെ ചിത്രങ്ങള്‍. അവ ജീവനുണ്ടെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്നു. ഫോട്ടോകളുമായി സാദൃശ്യം തോന്നിപ്പിക്കുന്ന വര.&nbsp;</p>

റിയലിസ്റ്റിക് ആണ് സാഹുവിന്റെ ചിത്രങ്ങള്‍. അവ ജീവനുണ്ടെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്നു. ഫോട്ടോകളുമായി സാദൃശ്യം തോന്നിപ്പിക്കുന്ന വര. 

<p>മനുഷ്യരെയും പ്രകൃതിയെയും ജീവനില്ലാത്ത വസ്തുക്കളെയും ശരിക്കും യഥാര്‍ത്ഥമെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് സാഹു വരയ്ക്കുന്നത്.&nbsp;</p>

മനുഷ്യരെയും പ്രകൃതിയെയും ജീവനില്ലാത്ത വസ്തുക്കളെയും ശരിക്കും യഥാര്‍ത്ഥമെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് സാഹു വരയ്ക്കുന്നത്. 

<p>സാധാരണക്കാര്‍ക്കിടയില്‍ സാധാരണക്കാരനായി ജീവിക്കുന്ന ഒരാളാണ് സാഹു. സാധാരണക്കാരന്റെ കാഴ്ചയാണ് സാഹുവിന്‍േറത്.&nbsp;</p>

സാധാരണക്കാര്‍ക്കിടയില്‍ സാധാരണക്കാരനായി ജീവിക്കുന്ന ഒരാളാണ് സാഹു. സാധാരണക്കാരന്റെ കാഴ്ചയാണ് സാഹുവിന്‍േറത്. 

<p><br />
വെളിച്ചവും നിഴലും ഉപയോഗിക്കുന്നതില്‍ അസാധാരണമായ ശേഷിയുള്ള കലാകാരനാണ് സാഹു. ജീവന്‍ തുടിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങള്‍ വരയ്ക്കാനുള്ള കഴിവ് അങ്ങനെ വരുന്നതാണ്.&nbsp;</p>


വെളിച്ചവും നിഴലും ഉപയോഗിക്കുന്നതില്‍ അസാധാരണമായ ശേഷിയുള്ള കലാകാരനാണ് സാഹു. ജീവന്‍ തുടിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങള്‍ വരയ്ക്കാനുള്ള കഴിവ് അങ്ങനെ വരുന്നതാണ്. 

<p>'നല്ല ഫോട്ടോ'' എന്നാണ് താഴെ കാണുന്ന ചിത്രങ്ങള്‍ കണ്ടാല്‍ ആരും പറഞ്ഞുപോവുക. എന്നാല്‍, സൂക്ഷിച്ചു നോക്കൂ, അവ ചിത്രങ്ങളാണ്. ഫോട്ടോകളില്‍ ഉള്ളതിനേക്കാള്‍ മിഴിവുള്ള ചിത്രങ്ങള്‍.&nbsp;</p>

'നല്ല ഫോട്ടോ'' എന്നാണ് താഴെ കാണുന്ന ചിത്രങ്ങള്‍ കണ്ടാല്‍ ആരും പറഞ്ഞുപോവുക. എന്നാല്‍, സൂക്ഷിച്ചു നോക്കൂ, അവ ചിത്രങ്ങളാണ്. ഫോട്ടോകളില്‍ ഉള്ളതിനേക്കാള്‍ മിഴിവുള്ള ചിത്രങ്ങള്‍. 

<p>&nbsp;</p>

<p>യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ ഉള്ളവിധം വരയ്ക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള മീഡിയാണ് വാട്ടര്‍ കളര്‍. മെരുക്കാന്‍ ഒട്ടും എളുപ്പമല്ലാത്ത ഒന്നാണത്.&nbsp;</p>

 

യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ ഉള്ളവിധം വരയ്ക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള മീഡിയാണ് വാട്ടര്‍ കളര്‍. മെരുക്കാന്‍ ഒട്ടും എളുപ്പമല്ലാത്ത ഒന്നാണത്. 

<p>അവിടെയാണ് സാഹു ശ്രദ്ധേയനാവുന്നത്. നിഴലും വെളിച്ചവും ഇടകലര്‍ത്തി, ഫോട്ടോഗ്രാഫിയെ വെല്ലുന്ന ചിത്രങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം വരയ്ക്കുന്നത്.&nbsp;</p>

അവിടെയാണ് സാഹു ശ്രദ്ധേയനാവുന്നത്. നിഴലും വെളിച്ചവും ഇടകലര്‍ത്തി, ഫോട്ടോഗ്രാഫിയെ വെല്ലുന്ന ചിത്രങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം വരയ്ക്കുന്നത്. 

<p>ഗ്രാമീണ ഭാരതമാണ് സാഹുവിന്റെ ചിത്രങ്ങളില്‍ തുടിച്ചു നില്‍ക്കുന്നത്. ഒഡിഷയുടെ ഗ്രാമങ്ങളിലെ അധികമാരും കാണാത്ത കാഴ്ചകളാണ് അവയില്‍ നിറയെ.&nbsp;</p>

ഗ്രാമീണ ഭാരതമാണ് സാഹുവിന്റെ ചിത്രങ്ങളില്‍ തുടിച്ചു നില്‍ക്കുന്നത്. ഒഡിഷയുടെ ഗ്രാമങ്ങളിലെ അധികമാരും കാണാത്ത കാഴ്ചകളാണ് അവയില്‍ നിറയെ. 

<p>ആളുകളും പ്രകൃതിയും മൃഗങ്ങളും നിശ്ചല ദൃശ്യങ്ങളുമെല്ലാം ജീവന്‍ തുടിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളായി സാഹുവിന്റെ ചിത്രങ്ങളില്‍ നിറഞ്ഞു നില്‍ക്കുന്നു.&nbsp;</p>

ആളുകളും പ്രകൃതിയും മൃഗങ്ങളും നിശ്ചല ദൃശ്യങ്ങളുമെല്ലാം ജീവന്‍ തുടിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളായി സാഹുവിന്റെ ചിത്രങ്ങളില്‍ നിറഞ്ഞു നില്‍ക്കുന്നു. 

<p><br />
കുട്ടിക്കാലം മുതല്‍ വരച്ചു തുടങ്ങിയ സാഹു അക്കാലത്തുതന്നെ മണിക്കൂറുകളോളം പ്രിയപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങള്‍ക്കു മുന്നില്‍ ചെലവഴിച്ചിരുന്നു.&nbsp;</p>


കുട്ടിക്കാലം മുതല്‍ വരച്ചു തുടങ്ങിയ സാഹു അക്കാലത്തുതന്നെ മണിക്കൂറുകളോളം പ്രിയപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങള്‍ക്കു മുന്നില്‍ ചെലവഴിച്ചിരുന്നു. 

<p>കടലാസില്‍ ജലച്ചായം കൊണ്ട് വരച്ചു തുടങ്ങിയ അദ്ദേഹം ഓയില്‍, അക്രിലിക് തുടങ്ങിയ മീഡിയങ്ങളിലും വൈദഗ്ധ്യം നേടിയെങ്കിലും കൂടുതലും ഇഷ്ടം ജലച്ചായ ചിത്രങ്ങളാണ്.&nbsp;</p>

കടലാസില്‍ ജലച്ചായം കൊണ്ട് വരച്ചു തുടങ്ങിയ അദ്ദേഹം ഓയില്‍, അക്രിലിക് തുടങ്ങിയ മീഡിയങ്ങളിലും വൈദഗ്ധ്യം നേടിയെങ്കിലും കൂടുതലും ഇഷ്ടം ജലച്ചായ ചിത്രങ്ങളാണ്. 

<p>20 വര്‍ഷങ്ങളോളമായി അദ്ദേഹം ഫ്രീലാന്‍സ് കലാകാരനായി ജീവിക്കുകയാണ്. ആയിരത്തിലേറെ ചിത്രങ്ങള്‍ ഈ കാലയളവില്‍ വരച്ചു.&nbsp;</p>

20 വര്‍ഷങ്ങളോളമായി അദ്ദേഹം ഫ്രീലാന്‍സ് കലാകാരനായി ജീവിക്കുകയാണ്. ആയിരത്തിലേറെ ചിത്രങ്ങള്‍ ഈ കാലയളവില്‍ വരച്ചു. 

<p>റഷ്യയിലെ മോസ്‌കോയില്‍ നടന്ന ജലച്ചായ ശില്‍പ്പശാലയില്‍ ഇന്ത്യയില്‍നിന്നുള്ള അതിഥിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.&nbsp;</p>

റഷ്യയിലെ മോസ്‌കോയില്‍ നടന്ന ജലച്ചായ ശില്‍പ്പശാലയില്‍ ഇന്ത്യയില്‍നിന്നുള്ള അതിഥിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. 

<p>കുഞ്ഞുന്നാള്‍ മുതലേ, നിറങ്ങള്‍ മിക്‌സ് ചെയ്യുന്നതിലും പരീക്ഷണങ്ങള്‍ ചെയ്യുന്നതിലുമായിരുന്നു തന്റെ ശ്രദ്ധയെന്ന് ഒരു അഭിമുഖത്തില്‍ അദ്ദേഹം പറയുന്നു.&nbsp;</p>

കുഞ്ഞുന്നാള്‍ മുതലേ, നിറങ്ങള്‍ മിക്‌സ് ചെയ്യുന്നതിലും പരീക്ഷണങ്ങള്‍ ചെയ്യുന്നതിലുമായിരുന്നു തന്റെ ശ്രദ്ധയെന്ന് ഒരു അഭിമുഖത്തില്‍ അദ്ദേഹം പറയുന്നു. 

<p>ചിത്രകാരന്‍മാരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാധ്യമങ്ങളില്‍ ഒന്നാണെങ്കിലും ഒരിക്കല്‍വരച്ചു കഴിഞ്ഞാല്‍ അബദ്ധങ്ങള്‍ തിരുത്താനുള്ള സാദ്ധ്യത കുറവായതിനാല്‍ ജലച്ചായത്തേക്കാള്‍ മറ്റ് മീഡിയങ്ങളാണ് കൂടുതല്‍ പേരും ഉപയോഗിക്കുന്നത്.&nbsp;</p>

ചിത്രകാരന്‍മാരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാധ്യമങ്ങളില്‍ ഒന്നാണെങ്കിലും ഒരിക്കല്‍വരച്ചു കഴിഞ്ഞാല്‍ അബദ്ധങ്ങള്‍ തിരുത്താനുള്ള സാദ്ധ്യത കുറവായതിനാല്‍ ജലച്ചായത്തേക്കാള്‍ മറ്റ് മീഡിയങ്ങളാണ് കൂടുതല്‍ പേരും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. 

<p>അതു തന്നെയാണ് തന്നെ ജലച്ചായ ചിത്രങ്ങളില്‍ ചേര്‍ത്തുനിര്‍ത്തുന്നത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്.&nbsp;</p>

അതു തന്നെയാണ് തന്നെ ജലച്ചായ ചിത്രങ്ങളില്‍ ചേര്‍ത്തുനിര്‍ത്തുന്നത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. 

<p><br />
'അധികമാളുകള്‍ ഉപയോഗിക്കാത്തത്, ഉപയോഗിക്കുന്നതിലെ വെല്ലുവിളികളും മീഡിയം എന്ന നിലയ്ക്കുള്ള പരിമിതികളും കാരണമാണ്. അതു തന്നെയാണ് എന്നെ അതില്‍ നിലനിര്‍ത്തുന്നത്'-അദ്ദേഹം പറയുന്നു.&nbsp;</p>


'അധികമാളുകള്‍ ഉപയോഗിക്കാത്തത്, ഉപയോഗിക്കുന്നതിലെ വെല്ലുവിളികളും മീഡിയം എന്ന നിലയ്ക്കുള്ള പരിമിതികളും കാരണമാണ്. അതു തന്നെയാണ് എന്നെ അതില്‍ നിലനിര്‍ത്തുന്നത്'-അദ്ദേഹം പറയുന്നു. 

<p><br />
അക്രിലിക് മീഡിയത്തിലും വരയ്ക്കാറുണ്ടെങ്കിലും റിയലിസ്റ്റിക് ചിത്രങ്ങള്‍ വരയ്ക്കാന്‍ വാട്ടര്‍ കളര്‍ തന്നെയാണ് തനിക്ക് ഇഷ്ടമെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.&nbsp;</p>


അക്രിലിക് മീഡിയത്തിലും വരയ്ക്കാറുണ്ടെങ്കിലും റിയലിസ്റ്റിക് ചിത്രങ്ങള്‍ വരയ്ക്കാന്‍ വാട്ടര്‍ കളര്‍ തന്നെയാണ് തനിക്ക് ഇഷ്ടമെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. 

<p><br />
സാധാരണക്കാരുടെ കണ്ണിലുടയ്ക്കുന്ന ഏതു കാഴ്ചയും തന്റെ വിഷയമാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പക്ഷം. ഉപക്ഷേിക്കപ്പെട്ടതോ അവഗണിക്കപ്പെട്ടതോ ആയ വസ്തുക്കള്‍ വരയ്ക്കാനാണ് കൂടുതല്‍ ഇഷ്ടം.&nbsp;</p>


സാധാരണക്കാരുടെ കണ്ണിലുടയ്ക്കുന്ന ഏതു കാഴ്ചയും തന്റെ വിഷയമാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പക്ഷം. ഉപക്ഷേിക്കപ്പെട്ടതോ അവഗണിക്കപ്പെട്ടതോ ആയ വസ്തുക്കള്‍ വരയ്ക്കാനാണ് കൂടുതല്‍ ഇഷ്ടം. 

<p>ബുദ്ധ എന്ന ചിത്ര പരമ്പരയും അദ്ദേഹത്തെ ഏറെ ശ്രദ്ധേയനാക്കിയിട്ടുണ്ട്.&nbsp;</p>

ബുദ്ധ എന്ന ചിത്ര പരമ്പരയും അദ്ദേഹത്തെ ഏറെ ശ്രദ്ധേയനാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 

<p>ഭഗവാന്‍ ബുദ്ധനും പല കാലങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങളെ പരിശോധിക്കുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അ ചിത്രപരമ്പര.&nbsp;</p>

ഭഗവാന്‍ ബുദ്ധനും പല കാലങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങളെ പരിശോധിക്കുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അ ചിത്രപരമ്പര. 

<p><br />
ഒഡിഷയിലെ പ്രമുഖ കലാകാരനായിരുന്ന മുരളീധര്‍ താലിയാണ് ചിത്രകാരന്‍ എന്ന നിലയില്‍ സാഹുവിന്റെ റോള്‍ മോഡല്‍.&nbsp;</p>


ഒഡിഷയിലെ പ്രമുഖ കലാകാരനായിരുന്ന മുരളീധര്‍ താലിയാണ് ചിത്രകാരന്‍ എന്ന നിലയില്‍ സാഹുവിന്റെ റോള്‍ മോഡല്‍. 

<p><br />
ആദ്യ കാലങ്ങളില്‍ അധികമാരും അദ്ദേഹത്തെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നില്ല. പ്രദര്‍ശനങ്ങള്‍ നടന്നുവെങ്കിലും ആവശ്യമായ വിധം അവ പരിഗണിക്കപ്പെട്ടില്ല.&nbsp;</p>


ആദ്യ കാലങ്ങളില്‍ അധികമാരും അദ്ദേഹത്തെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നില്ല. പ്രദര്‍ശനങ്ങള്‍ നടന്നുവെങ്കിലും ആവശ്യമായ വിധം അവ പരിഗണിക്കപ്പെട്ടില്ല. 

<p>'നല്ല ഫോട്ടോ'' എന്നാണ് താഴെ കാണുന്ന ചിത്രങ്ങള്‍ കണ്ടാല്‍ ആരും പറഞ്ഞുപോവുക. എന്നാല്‍, സൂക്ഷിച്ചു നോക്കൂ, അവ ചിത്രങ്ങളാണ്. ഫോട്ടോകളില്‍ ഉള്ളതിനേക്കാള്‍ മിഴിവുള്ള ചിത്രങ്ങള്‍.&nbsp;</p>

'നല്ല ഫോട്ടോ'' എന്നാണ് താഴെ കാണുന്ന ചിത്രങ്ങള്‍ കണ്ടാല്‍ ആരും പറഞ്ഞുപോവുക. എന്നാല്‍, സൂക്ഷിച്ചു നോക്കൂ, അവ ചിത്രങ്ങളാണ്. ഫോട്ടോകളില്‍ ഉള്ളതിനേക്കാള്‍ മിഴിവുള്ള ചിത്രങ്ങള്‍. 

<p>സോഷ്യല്‍ മീഡിയാ സാദ്ധ്യതകള്‍ മാര്‍ക്കറ്റിംഗിന് സമര്‍ത്ഥമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ചിത്രകാരന്‍ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം.&nbsp;</p>

സോഷ്യല്‍ മീഡിയാ സാദ്ധ്യതകള്‍ മാര്‍ക്കറ്റിംഗിന് സമര്‍ത്ഥമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ചിത്രകാരന്‍ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം. 

<p>ചിത്രങ്ങള്‍ പതിവായി ഫേസ് ബുക്കില്‍ ഷെയര്‍ ചെയ്യുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങള്‍ അതോടെ നിരവധി ഓണ്‍ലൈന്‍ മാധ്യമങ്ങളില്‍ നിറഞ്ഞു.&nbsp;</p>

ചിത്രങ്ങള്‍ പതിവായി ഫേസ് ബുക്കില്‍ ഷെയര്‍ ചെയ്യുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങള്‍ അതോടെ നിരവധി ഓണ്‍ലൈന്‍ മാധ്യമങ്ങളില്‍ നിറഞ്ഞു. 

<p>ദേശീയ, അന്തര്‍ ദേശീയ തലങ്ങളില്‍ നിരവധി പുരസ്‌കാരങ്ങള്‍ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. &nbsp;</p>

ദേശീയ, അന്തര്‍ ദേശീയ തലങ്ങളില്‍ നിരവധി പുരസ്‌കാരങ്ങള്‍ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.  

<p>2017-ല്‍ ഇറ്റലിയിലെ ഫാബ്രിയാനോയില്‍ നടന്ന ചിത്രപ്രദര്‍ശനം ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ബാങ്കോക്കില്‍ നടന്ന മാസ്റ്റര്‍ ഓഫ് വാട്ടര്‍ കളര്‍ എക്‌സിബിഷനും നിരൂപക ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റി.&nbsp;</p>

2017-ല്‍ ഇറ്റലിയിലെ ഫാബ്രിയാനോയില്‍ നടന്ന ചിത്രപ്രദര്‍ശനം ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ബാങ്കോക്കില്‍ നടന്ന മാസ്റ്റര്‍ ഓഫ് വാട്ടര്‍ കളര്‍ എക്‌സിബിഷനും നിരൂപക ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റി. 

<p>ഹൈദരാബാദിലും കൊല്‍ക്കത്തയിലും ദില്ലിയിലുമടക്കം നിരവധി സ്ഥലങ്ങളില്‍ ചിത്ര പ്രദശര്‍നങ്ങള്‍ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. &nbsp;</p>

ഹൈദരാബാദിലും കൊല്‍ക്കത്തയിലും ദില്ലിയിലുമടക്കം നിരവധി സ്ഥലങ്ങളില്‍ ചിത്ര പ്രദശര്‍നങ്ങള്‍ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.  

<p>ഒഡിഷയില്‍ മാത്രം സാഹു 100ലേറെ പ്രദര്‍ശനങ്ങള്‍ നടത്തി.&nbsp;</p>

ഒഡിഷയില്‍ മാത്രം സാഹു 100ലേറെ പ്രദര്‍ശനങ്ങള്‍ നടത്തി. 

<p><br />
2014 സംസ്ഥാന അവാര്‍ഡ്, നാഷനല്‍ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലില്‍ 2005-ലും 2016-ലും &nbsp;സ്വര്‍ണ്ണമെഡല്‍, ചിന്ത ഓ ചേതനാ ദേശീയ പുരസ്‌കാരം എന്നിവ ലഭിച്ചു.</p>


2014 സംസ്ഥാന അവാര്‍ഡ്, നാഷനല്‍ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലില്‍ 2005-ലും 2016-ലും  സ്വര്‍ണ്ണമെഡല്‍, ചിന്ത ഓ ചേതനാ ദേശീയ പുരസ്‌കാരം എന്നിവ ലഭിച്ചു.