കോട്ടയം അച്ചായന്റെ അടിപൊളി മസ്‍താങ് കാണാം

First Published 31, May 2019, 4:51 PM IST

കോട്ടയത്തെ നിരത്തുകളിലൂടെ ചീറിപ്പായുന്ന അടിപൊളി മസ്‍താങ് കാണാം
 

ഫോർഡ് മസ്‍താങ് ജി ടി

ഫോർഡ് മസ്‍താങ് ജി ടി

വയൽ വരമ്പിലൂടെ

വയൽ വരമ്പിലൂടെ

കറുത്ത  ലതർ സീറ്റ് മനോഹരമായ മനോഹരമായ അകത്തളം

കറുത്ത ലതർ സീറ്റ് മനോഹരമായ മനോഹരമായ അകത്തളം

4951 cc കരുത്തുള്ള   വേഗതയുടെ രാജാവ്

4951 cc കരുത്തുള്ള വേഗതയുടെ രാജാവ്

അസ്തമയസൂര്യനെ സാക്ഷിയാക്കി

അസ്തമയസൂര്യനെ സാക്ഷിയാക്കി

ആറു  ഗിയറുകളുള്ള നിരത്തിലെ കരുത്തൻ

ആറു ഗിയറുകളുള്ള നിരത്തിലെ കരുത്തൻ

0-100 നാല് സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ, കുതിക്കാനൊരുങ്ങി

0-100 നാല് സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ, കുതിക്കാനൊരുങ്ങി

കരുത്തിലും സൗന്ദര്യത്തിലും  രാജകീയ പ്രൗഢി

കരുത്തിലും സൗന്ദര്യത്തിലും രാജകീയ പ്രൗഢി

loader