പിഎസ്‍സി പരീക്ഷയിലെ പുസ്തകങ്ങളും എഴുത്തുകാരും; ഏറ്റവുമധികം ആവർത്തിച്ച ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളുമാണിവ

First Published 10, Oct 2020, 10:38 AM

സാധാരണ പിഎസ്‍സി പൊതുപരീക്ഷകളിലെല്ലാം തന്നെ പുസ്തകങ്ങളെക്കുറിച്ചും എഴത്തുകാരെക്കുറിച്ചും അവയിലെ കഥാപാത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഉള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടാറുണ്ട്. അവ മിക്കതും വർഷങ്ങളായി ആവർത്തിച്ചു വരുന്നവയും കൂടിയായിരിക്കും. അത്തരം ചോദ്യങ്ങളാണിത്. ഇവയിൽ പലതും നമ്മളെല്ലാവരും സ്കൂളിൽ പഠിച്ചവയാണ്. 
 

<p>ഉത്തരം:&nbsp;സിവി രാമൻപിളള</p>

ഉത്തരം: സിവി രാമൻപിളള

<p>ഉത്തരം:&nbsp;അപ്പൻ തമ്പുരാൻ</p>

ഉത്തരം: അപ്പൻ തമ്പുരാൻ

<p>ഉത്തരം:&nbsp;ഒ. ചന്തുമേനോൻ</p>

ഉത്തരം: ഒ. ചന്തുമേനോൻ

<p>ഉത്തരം: തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ള</p>

ഉത്തരം: തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ള

<p>ഉത്തരം: പി കേശവദേവ്</p>

ഉത്തരം: പി കേശവദേവ്

<p>ഉത്തരം: എസ് കെ പൊറ്റക്കാട്</p>

ഉത്തരം: എസ് കെ പൊറ്റക്കാട്

<p>ഉത്തരം: വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ</p>

ഉത്തരം: വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ

<p>ഉത്തരം: ഉറൂബ്</p>

ഉത്തരം: ഉറൂബ്

<p>ഉത്തരം: എംടി വാസുദേവന്‍ നായര്‍</p>

ഉത്തരം: എംടി വാസുദേവന്‍ നായര്‍

<p>ഉത്തരം: മലയാറ്റൂര്‍ രാമകൃഷ്ണന്‍</p>

ഉത്തരം: മലയാറ്റൂര്‍ രാമകൃഷ്ണന്‍

<p>ഉത്തരം: കെ സുരേന്ദ്രന്‍</p>

ഉത്തരം: കെ സുരേന്ദ്രന്‍

<p>ഉത്തരം: സി രാധാകൃഷ്ണന്‍</p>

ഉത്തരം: സി രാധാകൃഷ്ണന്‍

<p>ഉത്തരം: വികെഎന്‍</p>

ഉത്തരം: വികെഎന്‍

<p>ഉത്തരം: വിലാസിനി</p>

ഉത്തരം: വിലാസിനി

<p>ഉത്തരം: പാറപ്പുറത്ത്</p>

ഉത്തരം: പാറപ്പുറത്ത്

<p>ഉത്തരം: കോവിലന്‍</p>

ഉത്തരം: കോവിലന്‍

<p>ഉത്തരം: ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്‍ പൂതൂര്‍</p>

ഉത്തരം: ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്‍ പൂതൂര്‍

<p>ഉത്തരം: പെരുമ്പടവം ശ്രീധരൻ</p>

ഉത്തരം: പെരുമ്പടവം ശ്രീധരൻ

<p>ഉത്തരം:&nbsp;എൻപി മുഹമ്മദ്</p>

ഉത്തരം: എൻപി മുഹമ്മദ്

<p>ഉത്തരം:&nbsp;പി വത്സല</p>

ഉത്തരം: പി വത്സല

<p>ഉത്തരം:&nbsp;ലളിതാംബിക അന്തർജ്ജനം</p>

ഉത്തരം: ലളിതാംബിക അന്തർജ്ജനം

<p>ഉത്തരം:&nbsp;സാറാ തോമസ്</p>

ഉത്തരം: സാറാ തോമസ്

<p>ഉത്തരം:&nbsp;പികെ ബാലകൃഷ്ണൻ</p>

ഉത്തരം: പികെ ബാലകൃഷ്ണൻ

<p>ഉത്തരം:&nbsp;യുഎ ഖാദർ</p>

ഉത്തരം: യുഎ ഖാദർ

<p>ഉത്തരം:&nbsp;ജോർജ്ജ് ഓണക്കൂർ</p>

ഉത്തരം: ജോർജ്ജ് ഓണക്കൂർ

loader