മഹാരാഷ്ട്രയും തമിഴ്നാടുമാണ് രോ​ഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഒന്നും രണ്ടും സ്ഥാനത്ത്. പതിനേഴാമത് കേരളം...

First Published 18, Jul 2020, 11:22 AM

കൊവിഡ് 19 രോ​ഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഇന്ത്യ ലോക രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ മൂന്നാമത്. ഇന്നലത്തെ കണക്കനുസരിച്ച് രാജ്യത്ത് 10,37,912 രോ​ഗികളാണുള്ളത്. 6,53,118 പേർ രോ​ഗമുക്തി നേടിയപ്പോൾ 26,258 പേർ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി. ​ഗ്രാമങ്ങളിലേക്കും മറ്റ് പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളിലേക്കും രോ​ഗവ്യാപനമുണ്ടാതായാണ് സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത റിപ്പോർട്ടുകൾ. മഹാരാഷ്ട്രയും തമിഴ്നാടുമാണ് രോ​ഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഒന്നും രണ്ടും സ്ഥാനത്ത്. 2,92,589 രോ​ഗ ബാധിതരാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലുള്ളത്. തമിഴ്നാട്ടിലാകട്ടെ 1,60,907 പേരും. 11,452 മഹാരാഷ്ട്രയിൽ മരണമടഞ്ഞപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ 2,315 മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി. എന്നാൽ 46,420 രോ​ഗികൾ മാത്രമുള്ള ​ഗുജറാത്തിൽ 2,108 പേർ മരണമടഞ്ഞു. ദില്ലിയിൽ 1,20,107 രോ​ഗികളാണുള്ളത്. 3,571 പേർ രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് കൊവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചു. കൊവിഡ് രോ​ഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ പതിനേഴാമതാണ് കേരളം. 11,066 പേർക്കാണ് ഇന്നലത്തെ കണക്കനുസരിച്ച് രോ​ഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. 38 പേർ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി.
 

<p><span style="font-size:14px;">ദില്ലിയിൽ കൊവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചയാളുടെ മൃതദേഹം ശ്മശാനത്തിൽ എത്തിക്കുന്ന ബന്ധുക്കളും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും.</span><br />
 </p>

ദില്ലിയിൽ കൊവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചയാളുടെ മൃതദേഹം ശ്മശാനത്തിൽ എത്തിക്കുന്ന ബന്ധുക്കളും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും.
 

<p><span style="font-size:14px;">ദില്ലിയിലെ ഒരു ആശുപത്രിയിൽ കൊവിഡ് ബാധിച്ച യുവാവിനെ തീവ്ര പരിചരണ വിഭാ​ഗത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്ന ഡ്യൂട്ടി നഴ്സ്.</span><br />
 </p>

ദില്ലിയിലെ ഒരു ആശുപത്രിയിൽ കൊവിഡ് ബാധിച്ച യുവാവിനെ തീവ്ര പരിചരണ വിഭാ​ഗത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്ന ഡ്യൂട്ടി നഴ്സ്.
 

undefined

<p><span style="font-size:14px;">ദില്ലിയിലെ ഒരു ആശുപത്രിയിൽ കൊവിഡ് ബാധിച്ച് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നയാൾ</span></p>

ദില്ലിയിലെ ഒരു ആശുപത്രിയിൽ കൊവിഡ് ബാധിച്ച് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നയാൾ

<p><span style="font-size:14px;">കൊവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ച മണിനഗറിലെ ശ്രീ സ്വാമിനാരായണൻ ഗാഡി സൻസ്ഥാനിലെ പ്രധാന പുരോഹിതനായ പുരുഷോത്തം പ്രിയദാസ്ജി മഹാരാജിന്റെ അന്ത്യകർമങ്ങൾ അഹമദാബാദിൽ നടത്തുമ്പോൾ ചിതയ്ക്ക് ചുറ്റും കൂടിയിരിക്കുന്ന ഭക്തർ.</span></p>

കൊവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ച മണിനഗറിലെ ശ്രീ സ്വാമിനാരായണൻ ഗാഡി സൻസ്ഥാനിലെ പ്രധാന പുരോഹിതനായ പുരുഷോത്തം പ്രിയദാസ്ജി മഹാരാജിന്റെ അന്ത്യകർമങ്ങൾ അഹമദാബാദിൽ നടത്തുമ്പോൾ ചിതയ്ക്ക് ചുറ്റും കൂടിയിരിക്കുന്ന ഭക്തർ.

undefined

<p><span style="font-size:14px;">അഹമ്മദാബാദിൽ റാപ്പിഡ് ആന്റിജൻ പരിശോധനയ്ക്കായി ഒരു കുട്ടിയിൽ നിന്നും സ്രവം ശേഖരിക്കുന്ന ആരോ​ഗ്യപ്രവർത്തകൻ</span></p>

അഹമ്മദാബാദിൽ റാപ്പിഡ് ആന്റിജൻ പരിശോധനയ്ക്കായി ഒരു കുട്ടിയിൽ നിന്നും സ്രവം ശേഖരിക്കുന്ന ആരോ​ഗ്യപ്രവർത്തകൻ

<p>ദില്ലിയിൽ കൊവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ച സ്ത്രീയുടെ ശവസംസ്കാരത്തിന് മുമ്പ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ബന്ധുക്കൾ</p>

ദില്ലിയിൽ കൊവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ച സ്ത്രീയുടെ ശവസംസ്കാരത്തിന് മുമ്പ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ബന്ധുക്കൾ

undefined

<p><span style="font-size:14px;">കൊൽക്കത്തിൽ കൊവിഡ് പരിശോധനയ്ക്കായി ഒരു പെൺകുട്ടിയിൽ‌ നിന്നും സ്രവം ശേഖരിക്കുന്ന ആരോ​ഗ്യപ്രവർത്തകൻ</span></p>

കൊൽക്കത്തിൽ കൊവിഡ് പരിശോധനയ്ക്കായി ഒരു പെൺകുട്ടിയിൽ‌ നിന്നും സ്രവം ശേഖരിക്കുന്ന ആരോ​ഗ്യപ്രവർത്തകൻ

<p><span style="font-size:14px;">കൊൽക്കത്തിൽ കൊവിഡ് പരിശോധനയ്ക്കായി ഒരു സ്ത്രീയിൽ‌ നിന്നും സ്രവം ശേഖരിക്കുന്ന ആരോ​ഗ്യപ്രവർത്തകൻ</span></p>

കൊൽക്കത്തിൽ കൊവിഡ് പരിശോധനയ്ക്കായി ഒരു സ്ത്രീയിൽ‌ നിന്നും സ്രവം ശേഖരിക്കുന്ന ആരോ​ഗ്യപ്രവർത്തകൻ

undefined

<p><span style="font-size:14px;">ദില്ലിയിലെ ഒരു ആത്മീയ സംഘടന നിർമ്മിച്ച കൊറോണ വൈറസ് കെയർ സെന്ററിൽ‌ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്ന കാർഡ്ബോർഡിൽ തയ്യാറാക്കിയ ഡിസ്പോസിബിൾ കട്ടിലുകൾ.</span></p>

ദില്ലിയിലെ ഒരു ആത്മീയ സംഘടന നിർമ്മിച്ച കൊറോണ വൈറസ് കെയർ സെന്ററിൽ‌ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്ന കാർഡ്ബോർഡിൽ തയ്യാറാക്കിയ ഡിസ്പോസിബിൾ കട്ടിലുകൾ.

<p><span style="font-size:14px;">മുംബയിലെ ഒരു ചേരിയിലെ താമസക്കാരുടെ താപനില പരിശോധിക്കുന്ന ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ. തന്റെ ഊഴം കാത്തു നിൽ‌ക്കുന്ന സ്ത്രീയെയും ചിത്രത്തിൽ കാണാം</span></p>

മുംബയിലെ ഒരു ചേരിയിലെ താമസക്കാരുടെ താപനില പരിശോധിക്കുന്ന ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ. തന്റെ ഊഴം കാത്തു നിൽ‌ക്കുന്ന സ്ത്രീയെയും ചിത്രത്തിൽ കാണാം

undefined

<p><span style="font-size:14px;">കൊവിഡ് വ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് കൊൽക്കത്തിൽ നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന രഥയാത്ര മുടങ്ങിയതിന്റെ വിഷമത്തിൽ കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഹിന്ദു ഭക്തൻ</span></p>

കൊവിഡ് വ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് കൊൽക്കത്തിൽ നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന രഥയാത്ര മുടങ്ങിയതിന്റെ വിഷമത്തിൽ കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഹിന്ദു ഭക്തൻ

<p><span style="font-size:14px;">ദില്ലിയിൽ കൊവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചയാളുടെ മൃതദേഹം ശ്മശാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ.</span></p>

ദില്ലിയിൽ കൊവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചയാളുടെ മൃതദേഹം ശ്മശാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ.

undefined

<p><span style="font-size:14px;">ദില്ലിയിലെ ഒരു സ്കൂളിൽ സജ്ജീകരിക്കുന്ന മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പിൽ കൊവിഡ് പരിശോധനയ്ക്കു എത്തിയ സ്ത്രീയിൽ നിന്നും സ്രവം ശേഖരിക്കുന്ന ആരോ​ഗ്യ പ്രവർത്തകൻ</span></p>

ദില്ലിയിലെ ഒരു സ്കൂളിൽ സജ്ജീകരിക്കുന്ന മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പിൽ കൊവിഡ് പരിശോധനയ്ക്കു എത്തിയ സ്ത്രീയിൽ നിന്നും സ്രവം ശേഖരിക്കുന്ന ആരോ​ഗ്യ പ്രവർത്തകൻ

<p><span style="font-size:14px;">മുംബൈയിലെ ഒരു ചേരി പ്രദേശത്ത് സജ്ജീകരിച്ച മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പിൽ കൊവിഡ് പരിശോധനയ്ക്ക് ആളുകൾ എത്തുന്നതിനു വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുന്ന ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകൻ</span></p>

മുംബൈയിലെ ഒരു ചേരി പ്രദേശത്ത് സജ്ജീകരിച്ച മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പിൽ കൊവിഡ് പരിശോധനയ്ക്ക് ആളുകൾ എത്തുന്നതിനു വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുന്ന ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകൻ

undefined

<p><span style="font-size:14px;">മുംബൈയിലെ ഒരു ചേരിയിൽ വീടുകൾ ലക്ഷ്യമാക്കി താമസക്കാരുടെ താപനില പരിശോധിക്കാൻ എത്തിയ ആരോ​ഗ്യ പ്രവർത്തകൻ</span></p>

മുംബൈയിലെ ഒരു ചേരിയിൽ വീടുകൾ ലക്ഷ്യമാക്കി താമസക്കാരുടെ താപനില പരിശോധിക്കാൻ എത്തിയ ആരോ​ഗ്യ പ്രവർത്തകൻ

<p><span style="font-size:14px;">ദില്ലിയിൽ കൊവിഡ് പരിശോധനയ്ക്കായി സ്രവം ശേഖരിക്കുന്ന ആരോ​ഗ്യ പ്രവർത്തകൻ</span></p>

ദില്ലിയിൽ കൊവിഡ് പരിശോധനയ്ക്കായി സ്രവം ശേഖരിക്കുന്ന ആരോ​ഗ്യ പ്രവർത്തകൻ

undefined

<p><span style="font-size:14px;">ദില്ലിയിലെ ഒരു ശ്മശാനത്തിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ച. കൊവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ച തന്റെ അ​ച്ഛനെ സംസ്കരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു നോക്ക് കാണണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കരയുന്ന യുവാവിനെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ആരോ​ഗ്യ പ്രവർത്തകർ.</span></p>

ദില്ലിയിലെ ഒരു ശ്മശാനത്തിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ച. കൊവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ച തന്റെ അ​ച്ഛനെ സംസ്കരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു നോക്ക് കാണണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കരയുന്ന യുവാവിനെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ആരോ​ഗ്യ പ്രവർത്തകർ.

<p><span style="font-size:14px;">കൊവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവർക്ക് സംസ്കാരത്തിനും മുമ്പ് പ്രാർത്ഥന നൽകുന്ന ബന്ധുക്കളും ആരോ​ഗ്യ പ്രവർത്തകരു</span></p>

കൊവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവർക്ക് സംസ്കാരത്തിനും മുമ്പ് പ്രാർത്ഥന നൽകുന്ന ബന്ധുക്കളും ആരോ​ഗ്യ പ്രവർത്തകരു

undefined

<p><span style="font-size:14px;">മുംബൈയിലെ ഒരു ശ്മശാനത്തിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ച. കൊവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചയാളെ സംസ്കരിക്കുന്ന ആരോ​ഗ്യ പ്രവർത്തകന്</span></p>

മുംബൈയിലെ ഒരു ശ്മശാനത്തിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ച. കൊവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചയാളെ സംസ്കരിക്കുന്ന ആരോ​ഗ്യ പ്രവർത്തകന്

<p><span style="font-size:14px;">ദില്ലിലെ ഒരു ആശുപത്രിയിൽ കൊവിഡ് ബാധിച്ച് അത്യാഹിത വിഭാ​ഗത്തിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന സ്ത്രീ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. </span></p>

ദില്ലിലെ ഒരു ആശുപത്രിയിൽ കൊവിഡ് ബാധിച്ച് അത്യാഹിത വിഭാ​ഗത്തിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന സ്ത്രീ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. 

undefined

loader