ഓരോ പിറന്നാളിനും ഓരോ സ്‌കോച്ച് വിസ്‌കി; 28 വര്‍ഷം കഴിഞ്ഞ് ഇവയ്ക്കിപ്പോള്‍ വില 38 ലക്ഷം രൂപ!

First Published 7, Sep 2020, 2:55 PM

ഒരച്ഛന്‍ മകനു കാത്തുവെച്ച സമ്പാദ്യം. ആ 28 സിംഗിള്‍ മാള്‍ട്ട് വിസ്‌കി കുപ്പികളെ ഒറ്റവാക്കില്‍ അങ്ങനെ വിളിക്കാം. ആ സമ്പാദ്യത്തിന്റെ ഗുണം ഒടുവില്‍ മകനെ തേടി എത്തുക തന്നെ ചെയ്തു. 

<p>ഒരച്ഛന്‍ മകനു കാത്തുവെച്ച സമ്പാദ്യം. ആ 28 സിംഗിള്‍ മാള്‍ട്ട് വിസ്‌കി കുപ്പികളെ ഒറ്റവാക്കില്‍ അങ്ങനെ വിളിക്കാം. ആ സമ്പാദ്യത്തിന്റെ ഗുണം ഒടുവില്‍ മകനെ തേടി എത്തുക തന്നെ ചെയ്തു.&nbsp;</p>

ഒരച്ഛന്‍ മകനു കാത്തുവെച്ച സമ്പാദ്യം. ആ 28 സിംഗിള്‍ മാള്‍ട്ട് വിസ്‌കി കുപ്പികളെ ഒറ്റവാക്കില്‍ അങ്ങനെ വിളിക്കാം. ആ സമ്പാദ്യത്തിന്റെ ഗുണം ഒടുവില്‍ മകനെ തേടി എത്തുക തന്നെ ചെയ്തു. 

<p>ബ്രിട്ടനിലാണ് സംഭവം. അച്ഛന്റെ പേര് പീറ്റര്‍ റോബ്‌സണ്‍. 1992-ല്‍ പിറന്ന മകന്‍ മാത്യു. റോബ്‌സണിന്റെ എല്ലാ പിറന്നാളുകള്‍ക്കും അച്ഛന്‍ നല്‍കിയത് ഓരോ കുപ്പി &nbsp; മക്ല്ലന്‍ സിംഗിള്‍ മാള്‍ട്ട് വിസ്‌കി. ഒന്നാം പിറന്നാള്‍ മുതല്‍ 28 വര്‍ഷം മുടങ്ങാതെ അച്ഛന്‍ മകന് കുപ്പി നല്‍കി.&nbsp;</p>

ബ്രിട്ടനിലാണ് സംഭവം. അച്ഛന്റെ പേര് പീറ്റര്‍ റോബ്‌സണ്‍. 1992-ല്‍ പിറന്ന മകന്‍ മാത്യു. റോബ്‌സണിന്റെ എല്ലാ പിറന്നാളുകള്‍ക്കും അച്ഛന്‍ നല്‍കിയത് ഓരോ കുപ്പി   മക്ല്ലന്‍ സിംഗിള്‍ മാള്‍ട്ട് വിസ്‌കി. ഒന്നാം പിറന്നാള്‍ മുതല്‍ 28 വര്‍ഷം മുടങ്ങാതെ അച്ഛന്‍ മകന് കുപ്പി നല്‍കി. 

<p>സിംഗിള്‍ മാള്‍ട്ടുകളില്‍ ഏറ്റവും ജനപ്രീതിയുള്ള ബ്രാന്റാണ് മകല്ലന്റെ 18 ഇയേഴ്‌സ് വിസ്‌കി. 28 കുപ്പികള്‍ക്കായി അയ്യായിരം പൗണ്ട് (4,8 ലക്ഷം രൂപ) ആണ് അച്ഛന്‍ ഇതുവരെ ചെലവഴിച്ചത്. ഇപ്പോള്‍ ഈ കുപ്പികള്‍ വില്‍പ്പനയ്ക്ക് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് മകന്‍. 40,000 പൗണ്ട് (38 ലക്ഷം രൂപ) ആണ് ലേലക്കമ്പനി ഇതിന് വിലയിട്ടത്.</p>

സിംഗിള്‍ മാള്‍ട്ടുകളില്‍ ഏറ്റവും ജനപ്രീതിയുള്ള ബ്രാന്റാണ് മകല്ലന്റെ 18 ഇയേഴ്‌സ് വിസ്‌കി. 28 കുപ്പികള്‍ക്കായി അയ്യായിരം പൗണ്ട് (4,8 ലക്ഷം രൂപ) ആണ് അച്ഛന്‍ ഇതുവരെ ചെലവഴിച്ചത്. ഇപ്പോള്‍ ഈ കുപ്പികള്‍ വില്‍പ്പനയ്ക്ക് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് മകന്‍. 40,000 പൗണ്ട് (38 ലക്ഷം രൂപ) ആണ് ലേലക്കമ്പനി ഇതിന് വിലയിട്ടത്.

<p><br />
മകല്ലന്‍ കമ്പനിക്കു വേണ്ടി അസംസ്‌കൃത വസ്തുക്കള്‍ നല്‍കുന്ന ഒരു കമ്പനിയിലാണ് പീറ്റര്‍ റോബ്‌സണ്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നത്. മകന്റെ ആദ്യ പിറന്നാളിന് സമ്മാനമായാണ് അദ്ദേഹം സിംഗിള്‍ മാള്‍ട്ട് വിസ്‌കി വാങ്ങിക്കൊടുത്തത്. 28 വര്‍ഷം ഇതു തുടര്‍ന്നു.&nbsp;</p>


മകല്ലന്‍ കമ്പനിക്കു വേണ്ടി അസംസ്‌കൃത വസ്തുക്കള്‍ നല്‍കുന്ന ഒരു കമ്പനിയിലാണ് പീറ്റര്‍ റോബ്‌സണ്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നത്. മകന്റെ ആദ്യ പിറന്നാളിന് സമ്മാനമായാണ് അദ്ദേഹം സിംഗിള്‍ മാള്‍ട്ട് വിസ്‌കി വാങ്ങിക്കൊടുത്തത്. 28 വര്‍ഷം ഇതു തുടര്‍ന്നു. 

<p>''ചുമ്മാ ഒരു തമാശയ്ക്ക് തുടങ്ങിയതാണ്. 'ഒരിക്കലും ബോട്ടിലുകള്‍ തുറക്കരുത്' എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അവ നല്‍കിയത്. അവ ഇപ്പോള്‍ അവന് വലിയ സമ്പാദ്യമായി മാറി''-പീറ്റര്‍ പറയുന്നു.&nbsp;</p>

''ചുമ്മാ ഒരു തമാശയ്ക്ക് തുടങ്ങിയതാണ്. 'ഒരിക്കലും ബോട്ടിലുകള്‍ തുറക്കരുത്' എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അവ നല്‍കിയത്. അവ ഇപ്പോള്‍ അവന് വലിയ സമ്പാദ്യമായി മാറി''-പീറ്റര്‍ പറയുന്നു. 

<p><br />
''ഒരിക്കലും ബോട്ടില്‍ തുറക്കില്ലെന്ന അച്ഛന്റെ നിര്‍ദേശം ഇതുവരെ പാലിച്ചു. എല്ലാം സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചു. 1974-മുതലുള്ള വിസ്‌കി ബോട്ടിലാണ്, തുടര്‍ച്ചയായി ഒരു സീരീസ് പോലെ 28 വര്‍ഷം വാങ്ങി സൂക്ഷിച്ചത്. ഇപ്പോള്‍ അത് വില്‍ക്കുകയാണ്. എനിക്കൊരു വീട് വേണം. ഈ പണം അതിന് വലിയ മുതല്‍ക്കൂട്ടാവും''-മകന്റെ വാക്കുകള്‍.&nbsp;</p>


''ഒരിക്കലും ബോട്ടില്‍ തുറക്കില്ലെന്ന അച്ഛന്റെ നിര്‍ദേശം ഇതുവരെ പാലിച്ചു. എല്ലാം സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചു. 1974-മുതലുള്ള വിസ്‌കി ബോട്ടിലാണ്, തുടര്‍ച്ചയായി ഒരു സീരീസ് പോലെ 28 വര്‍ഷം വാങ്ങി സൂക്ഷിച്ചത്. ഇപ്പോള്‍ അത് വില്‍ക്കുകയാണ്. എനിക്കൊരു വീട് വേണം. ഈ പണം അതിന് വലിയ മുതല്‍ക്കൂട്ടാവും''-മകന്റെ വാക്കുകള്‍. 

<p>മകല്ലന്‍ വിസ്‌കി ബ്രാന്റിന്റെ മൂല്യം ഓരോ വര്‍ഷവും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പഴമയുടെ കരുത്തിലുള്ള ആ ബ്രാന്റിന്റെ പ്രയാണമാണ് ലേലത്തിന് വെയ്ക്കുമ്പോള്‍ അതിന്റെ വില ഇത്രയും കൂടിയത്.&nbsp;</p>

മകല്ലന്‍ വിസ്‌കി ബ്രാന്റിന്റെ മൂല്യം ഓരോ വര്‍ഷവും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പഴമയുടെ കരുത്തിലുള്ള ആ ബ്രാന്റിന്റെ പ്രയാണമാണ് ലേലത്തിന് വെയ്ക്കുമ്പോള്‍ അതിന്റെ വില ഇത്രയും കൂടിയത്. 

<p>വിസ്‌കി ശേഖരിക്കുന്നവര്‍ എന്ത് വില കൊടുത്തും ഈ സീരീസ് മുഴുവനായി വാങ്ങി സൂക്ഷിക്കും.&nbsp;</p>

വിസ്‌കി ശേഖരിക്കുന്നവര്‍ എന്ത് വില കൊടുത്തും ഈ സീരീസ് മുഴുവനായി വാങ്ങി സൂക്ഷിക്കും. 

<p>നിരവധി പേരാണ് താല്‍പ്പര്യം കാണിക്കുന്നതെന്ന് ലേലക്കമ്പനി വക്താവ് പറഞ്ഞു.&nbsp;</p>

നിരവധി പേരാണ് താല്‍പ്പര്യം കാണിക്കുന്നതെന്ന് ലേലക്കമ്പനി വക്താവ് പറഞ്ഞു. 

loader