എഴുപതുകളിലെ സ്റ്റൈലിൽ ഒരു സുന്ദരി, പിന്നിലെ കാരണം വ്യത്യസ്തം, കാണാം ചിത്രങ്ങൾ

First Published Jun 7, 2021, 3:14 PM IST

എണ്‍പതുകളിലും എഴുപതുകളിലും ജീവിച്ചാല്‍ മതിയായിരുന്നു എന്ന് ആഗ്രഹം തോന്നാറുണ്ടോ? ഇനി അഥവാ തോന്നിയാലും അക്കാലത്തെ സ്റ്റൈലിലുള്ള വേഷവുമായി നടക്കാന്‍ നമ്മളാരും തയ്യാറാവില്ല അല്ലേ? എന്നാല്‍, റോസ് വാന്‍ റിന്‍ എന്ന സ്ത്രീ അങ്ങനെയല്ല. എഴുപതുകളോട് പ്രണയം തോന്നിയ അക്കാലം മുതൽ ആ രീതിയിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങളാണ് അവള്‍ ധരിക്കുന്നത്. റോസിന്റെ ഈ വ്യത്യസ്തമായ വസ്ത്രധാരണ രീതിക്ക് പിന്നിൽ എന്താണ്? ആ കാരണമറിയാം. എഴുപതുകളിലെ സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള റോസിന്റെ ചിത്രങ്ങളും കാണാം.