സച്ചിന്‍, മാനുഷി ഛില്ലര്‍, ദീപ്തി സതി, സംയുക്തവര്‍മ്മ; യോഗദിനത്തിലെ ചിത്രങ്ങളുമായി താരങ്ങള്‍

First Published 21, Jun 2020, 9:50 PM

അന്താരാഷ്ട്ര യോഗ ദിനത്തില്‍ യോഗയുടെ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചും പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചുമെല്ലാം വര്‍ണിച്ച് താരങ്ങള്‍ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. സച്ചിന്‍ തെന്‍ഡുല്‍ക്കര്‍ മുതല്‍ മലയാളി താരങ്ങള്‍ വരെ യോഗ ചിത്രങ്ങളുമായി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്

<p>സച്ചിന്‍ പങ്കുവച്ച യോഗ ചിത്രം</p>

സച്ചിന്‍ പങ്കുവച്ച യോഗ ചിത്രം

<p>ജൂഹി ചൗള പങ്കുവച്ച യോഗ ചിത്രം</p>

ജൂഹി ചൗള പങ്കുവച്ച യോഗ ചിത്രം

<p>മാനുഷി ഛില്ലാര്‍ പങ്കുവച്ച യോഗ ചിത്രം</p>

മാനുഷി ഛില്ലാര്‍ പങ്കുവച്ച യോഗ ചിത്രം

<p>കരീന കപൂര്‍ പങ്കുവച്ച യോഗ ചിത്രം</p>

കരീന കപൂര്‍ പങ്കുവച്ച യോഗ ചിത്രം

<p>സംയുക്ത വര്‍മ്മ പങ്കുവച്ച യോഗ ചിത്രം</p>

സംയുക്ത വര്‍മ്മ പങ്കുവച്ച യോഗ ചിത്രം

<p>ദീപ്തി സതി പങ്കുവച്ച യോഗ ചിത്രം</p>

ദീപ്തി സതി പങ്കുവച്ച യോഗ ചിത്രം

<p>അദിതി റാവു പങ്കുവച്ച യോഗ ചിത്രം</p>

അദിതി റാവു പങ്കുവച്ച യോഗ ചിത്രം

<p>അദിതി റാവു പങ്കുവച്ച യോഗ ചിത്രം</p>

അദിതി റാവു പങ്കുവച്ച യോഗ ചിത്രം

<p>അദിതി റാവു പങ്കുവച്ച യോഗ ചിത്രം</p>

അദിതി റാവു പങ്കുവച്ച യോഗ ചിത്രം

<p>ആന്‍ഡ്രിയ പങ്കുവച്ച യോഗ ചിത്രം</p>

ആന്‍ഡ്രിയ പങ്കുവച്ച യോഗ ചിത്രം

<p>ആന്‍ഡ്രിയ പങ്കുവച്ച യോഗ ചിത്രം</p>

ആന്‍ഡ്രിയ പങ്കുവച്ച യോഗ ചിത്രം

<p>ആന്‍ഡ്രിയ പങ്കുവച്ച യോഗ ചിത്രം</p>

ആന്‍ഡ്രിയ പങ്കുവച്ച യോഗ ചിത്രം

<p>അനുമോള്‍ പങ്കുവച്ച യോഗ ചിത്രം</p>

അനുമോള്‍ പങ്കുവച്ച യോഗ ചിത്രം

<p>ഗായത്രി ശങ്കര്‍ പങ്കുവച്ച യോഗ ചിത്രം</p>

ഗായത്രി ശങ്കര്‍ പങ്കുവച്ച യോഗ ചിത്രം

<p>ഇഷ ഗുപ്ത പങ്കുവച്ച യോഗ ചിത്രം</p>

ഇഷ ഗുപ്ത പങ്കുവച്ച യോഗ ചിത്രം

<p>കരിഷ്മ ഖന്ന പങ്കുവച്ച യോഗ ചിത്രം</p>

കരിഷ്മ ഖന്ന പങ്കുവച്ച യോഗ ചിത്രം

<p>മാളവിക പങ്കുവച്ച യോഗ ചിത്രം</p>

മാളവിക പങ്കുവച്ച യോഗ ചിത്രം

<p>മാളവിക പങ്കുവച്ച യോഗ ചിത്രം</p>

മാളവിക പങ്കുവച്ച യോഗ ചിത്രം

<p>മാളവിക പങ്കുവച്ച യോഗ ചിത്രം</p>

മാളവിക പങ്കുവച്ച യോഗ ചിത്രം

<p>വരുണ്‍ ധവാന്‍ പങ്കുവച്ച യോഗ ചിത്രം</p>

വരുണ്‍ ധവാന്‍ പങ്കുവച്ച യോഗ ചിത്രം

<p>ശിവദ പങ്കുവച്ച യോഗ ചിത്രം</p>

ശിവദ പങ്കുവച്ച യോഗ ചിത്രം

<p>ശിവദ പങ്കുവച്ച യോഗ ചിത്രം</p>

ശിവദ പങ്കുവച്ച യോഗ ചിത്രം

<p>രാഹുല്‍ പ്രീത് പങ്കുവച്ച യോഗ ചിത്രം</p>

രാഹുല്‍ പ്രീത് പങ്കുവച്ച യോഗ ചിത്രം

<p>തപ്സി പന്നു പങ്കുവച്ച യോഗ ചിത്രം</p>

തപ്സി പന്നു പങ്കുവച്ച യോഗ ചിത്രം

<p>ശുബ്ര അയ്യപ്പ പങ്കുവച്ച യോഗ ചിത്രം</p>

ശുബ്ര അയ്യപ്പ പങ്കുവച്ച യോഗ ചിത്രം

<p>ശുബ്ര അയ്യപ്പ പങ്കുവച്ച യോഗ ചിത്രം</p>

ശുബ്ര അയ്യപ്പ പങ്കുവച്ച യോഗ ചിത്രം

<p>ശുബ്ര അയ്യപ്പ പങ്കുവച്ച യോഗ ചിത്രം</p>

ശുബ്ര അയ്യപ്പ പങ്കുവച്ച യോഗ ചിത്രം

loader