ജീവിച്ചിരിക്കാനായി ആയുധമേന്തിയ കുരുന്നുകള്‍

First Published 28, Jan 2020, 11:10 AM

മെക്സികോയുടെ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറാന്‍ സംസ്ഥാനമായ ഗ്വെറേറോ മയക്കുമരുന്ന് സംഘങ്ങള്‍ക്ക് കുപ്രസിദ്ധമായ ദേശമാണ്. കഴിഞ്ഞ മാസം ഒരു കുട്ടിയും ഒരു സംഗീതജ്ഞനുമുള്‍പ്പെടെ മുപ്പത് പേരെ തട്ടികൊണ്ട് പോയ മയക്കുമരുന്ന് സംഘം പിന്നീട് ഇവരെ വാഹനത്തോടൊപ്പം കത്തിച്ച് ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു. ക്രൂരവും രക്തരൂക്ഷിതവുമായ മാഫിയാ സംഘങ്ങള്‍ക്കെതിരെ കാര്യമായ നടപടികളെടുക്കാന്‍ സംസ്ഥാന ഭരണകൂടത്തിന് കഴിയുന്നില്ല. ഏറെ ദുര്‍ഘടമായ മലനിരകളുള്ള ഗ്വെറേറോയില്‍ ഒറ്റപ്പെട്ട ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്നതിന് പൊലീസിനും കഴിയാറില്ല. ഇതേ തുടര്‍ന്നാണ് റീജിയണൽ കോർഡിനേറ്റർ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിറ്റി അതോറിറ്റി (CRAC-PF)പ്രതിരോധത്തിനായി പുതിയ മാര്‍ഗ്ഗം കണ്ടെത്തിയത്. കുട്ടികള്‍ക്ക് ആയുധ പരിശീലനം നല്‍കുക. ഗ്വെറേറോ പ്രദേശത്തെ 16 ഗ്രാമങ്ങളുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് ഇതല്ലാതെ മറ്റ് മാര്‍ഗ്ഗനില്ലെന്ന് യെൽസ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ ബെർണാർഡിനോ സാഞ്ചസ് പറയുന്നു. കാണാം, സ്വരക്ഷയ്ക്ക് ആയുധമേന്തേണ്ടി വന്ന കുരുന്നുകളെ.

ഓപിയം, മരിജുവാന എന്നിവയുടെ വ്യാപാരത്തെച്ചൊല്ലി മയക്കുമരുന്ന് സംഘർഷങ്ങൾ കാരണം രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന കൊലപാതക നിരക്കുള്ള മെക്സിക്കോയിലെ ഏറ്റവും ദരിദ്രവും നിത്യേന അക്രമപരമ്പരകള്‍ നടക്കുന്ന സ്ഥലംകൂടിയാണ് ഗ്വെറേറോ.

ഓപിയം, മരിജുവാന എന്നിവയുടെ വ്യാപാരത്തെച്ചൊല്ലി മയക്കുമരുന്ന് സംഘർഷങ്ങൾ കാരണം രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന കൊലപാതക നിരക്കുള്ള മെക്സിക്കോയിലെ ഏറ്റവും ദരിദ്രവും നിത്യേന അക്രമപരമ്പരകള്‍ നടക്കുന്ന സ്ഥലംകൂടിയാണ് ഗ്വെറേറോ.

ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രത്യേകതകള്‍ കാരണം ഗ്വെറേറോയില്‍ എത്തിപ്പെടുക ഏറെ ശ്രമകരമാണ്. കാടും കുത്തനെയുള്ള മലനിരകളും കാരണം റോഡ് മാര്‍ഗ്ഗമോ വ്യോമമാര്‍ഗ്ഗമോ എത്തിപ്പെടുക ഏറെ ശ്രമകരമാണ്.

ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രത്യേകതകള്‍ കാരണം ഗ്വെറേറോയില്‍ എത്തിപ്പെടുക ഏറെ ശ്രമകരമാണ്. കാടും കുത്തനെയുള്ള മലനിരകളും കാരണം റോഡ് മാര്‍ഗ്ഗമോ വ്യോമമാര്‍ഗ്ഗമോ എത്തിപ്പെടുക ഏറെ ശ്രമകരമാണ്.

അക്രമത്തിൽ പെടുന്ന മെക്സിക്കൻ സംസ്ഥാനമായ ഗ്വെറേറോയുടെ ഹൃദയഭാഗത്ത്, ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പഠിക്കുന്നത് ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ ആരംഭിക്കുന്നു.

അക്രമത്തിൽ പെടുന്ന മെക്സിക്കൻ സംസ്ഥാനമായ ഗ്വെറേറോയുടെ ഹൃദയഭാഗത്ത്, ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പഠിക്കുന്നത് ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ ആരംഭിക്കുന്നു.

ആയ്ഹുവൽടെമ്പ (Ayahualtempa)ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു കുന്നിൻ ചുവട്ടില്‍ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട  ബാസ്കറ്റ് ബോൾ കോർട്ടാണ് കുട്ടികളുടെ ആയുധ പരിശീലന സ്ഥലം.

ആയ്ഹുവൽടെമ്പ (Ayahualtempa)ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു കുന്നിൻ ചുവട്ടില്‍ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ബാസ്കറ്റ് ബോൾ കോർട്ടാണ് കുട്ടികളുടെ ആയുധ പരിശീലന സ്ഥലം.

അഞ്ച് മുതൽ 15 വയസ്സ് വരെ പ്രായമുള്ള ഈ കൗമാരക്കാര്‍ക്കുള്ള പരിശീലനമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്.

അഞ്ച് മുതൽ 15 വയസ്സ് വരെ പ്രായമുള്ള ഈ കൗമാരക്കാര്‍ക്കുള്ള പരിശീലനമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്.

കുട്ടികൾ ആഴ്ചയിൽ ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ വിവിധ റൈഫിളുകളും കൈ തോക്കുകളും താൽക്കാലിക ആയുധങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് പരിശീലനം നേടുന്നു.

കുട്ടികൾ ആഴ്ചയിൽ ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ വിവിധ റൈഫിളുകളും കൈ തോക്കുകളും താൽക്കാലിക ആയുധങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് പരിശീലനം നേടുന്നു.

കമ്മ്യൂണിറ്റി അതോറിറ്റിയുടെ റീജിയണൽ കോർഡിനേറ്റർ (CRAC-PF)കമ്മ്യൂണിറ്റി പൊലീസ് സേനയാണ് കുട്ടികളെ ആയുധങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നത്.

കമ്മ്യൂണിറ്റി അതോറിറ്റിയുടെ റീജിയണൽ കോർഡിനേറ്റർ (CRAC-PF)കമ്മ്യൂണിറ്റി പൊലീസ് സേനയാണ് കുട്ടികളെ ആയുധങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നത്.

CRAC-PF വിജിലന്‍റ്  ഗ്രൂപ്പ് അഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളില്‍ പതിനഞ്ച് വയസുവരെയുള്ള കുട്ടികള്‍ക്കാണ് പരിശീലനം നല്‍കുന്നത്. ഇത് കുട്ടികളെ മയക്കുമരുന്ന് സംഘങ്ങളില്‍ നിന്ന് സ്വയം രക്ഷയ്ക്ക് സഹായിക്കുന്നതായി കമ്മ്യൂണിറ്റി പൊലീസ് അവകാശപ്പെടുന്നു.

CRAC-PF വിജിലന്‍റ് ഗ്രൂപ്പ് അഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളില്‍ പതിനഞ്ച് വയസുവരെയുള്ള കുട്ടികള്‍ക്കാണ് പരിശീലനം നല്‍കുന്നത്. ഇത് കുട്ടികളെ മയക്കുമരുന്ന് സംഘങ്ങളില്‍ നിന്ന് സ്വയം രക്ഷയ്ക്ക് സഹായിക്കുന്നതായി കമ്മ്യൂണിറ്റി പൊലീസ് അവകാശപ്പെടുന്നു.

പ്രദേശത്തെ കുറ്റവാളി സംഘങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക പ്രയാസമാണെന്നും അതിനാൽ കുട്ടികളെ ആയുധപരിശീലനത്തന് അയക്കാന്‍ മാതാപിതാക്കൾക്കും സമ്മതമാണ്.

പ്രദേശത്തെ കുറ്റവാളി സംഘങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക പ്രയാസമാണെന്നും അതിനാൽ കുട്ടികളെ ആയുധപരിശീലനത്തന് അയക്കാന്‍ മാതാപിതാക്കൾക്കും സമ്മതമാണ്.

കുട്ടികൾക്ക് ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ വിവിധ ഷൂട്ടിംഗ് പൊസിഷനുകളിൽ പരിശീലനം നൽകുന്നു. കുട്ടികളെല്ലാവരും ഒലിവ് ഗ്രീൻ മിലിഷിയ ടി-ഷർട്ടുകൾ ധരിക്കുന്നു.

കുട്ടികൾക്ക് ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ വിവിധ ഷൂട്ടിംഗ് പൊസിഷനുകളിൽ പരിശീലനം നൽകുന്നു. കുട്ടികളെല്ലാവരും ഒലിവ് ഗ്രീൻ മിലിഷിയ ടി-ഷർട്ടുകൾ ധരിക്കുന്നു.

13 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കൗമാരക്കാരെ പട്രോളിംഗിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ പെട്ടെന്നൊരു ആക്രമണം ഉണ്ടായാൽ പോരാടാൻ ഇവര്‍ തയ്യാറാണെന്നും തയ്യാറാണെന്ന് കമ്മ്യൂണിറ്റി പൊലീസ് അവകാശപ്പെടുന്നു.

13 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കൗമാരക്കാരെ പട്രോളിംഗിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ പെട്ടെന്നൊരു ആക്രമണം ഉണ്ടായാൽ പോരാടാൻ ഇവര്‍ തയ്യാറാണെന്നും തയ്യാറാണെന്ന് കമ്മ്യൂണിറ്റി പൊലീസ് അവകാശപ്പെടുന്നു.

കുറ്റകൃത്യങ്ങളോടുള്ള അധികൃതരുടെ നിസ്സംഗതയില്‍ സംഘടിത കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കെതിരെ പോരാടാൻ 600 പേർ സ്വമേധയാ മിലിഷ്യ സേനയിൽ ചേർന്നു. അവരില്‍ പലരും സ്വന്തം കുട്ടികളെയും സേനയില്‍ ഉൾപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു.

കുറ്റകൃത്യങ്ങളോടുള്ള അധികൃതരുടെ നിസ്സംഗതയില്‍ സംഘടിത കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കെതിരെ പോരാടാൻ 600 പേർ സ്വമേധയാ മിലിഷ്യ സേനയിൽ ചേർന്നു. അവരില്‍ പലരും സ്വന്തം കുട്ടികളെയും സേനയില്‍ ഉൾപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു.

ഇന്ന് മുപ്പതോളം കുട്ടികൾ പരിശീലനത്തിലാണ്. 13 വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവർ ഇതുവരെ പട്രോളിംഗിൽ പങ്കെടുക്കുന്നില്ല, പക്ഷേ ലോസ് ആർഡിലോസിന്റെ ആക്രമണം ഉണ്ടായാൽ പോരാടാൻ തയ്യാറാണ്.

ഇന്ന് മുപ്പതോളം കുട്ടികൾ പരിശീലനത്തിലാണ്. 13 വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവർ ഇതുവരെ പട്രോളിംഗിൽ പങ്കെടുക്കുന്നില്ല, പക്ഷേ ലോസ് ആർഡിലോസിന്റെ ആക്രമണം ഉണ്ടായാൽ പോരാടാൻ തയ്യാറാണ്.

2015 മെയ് മാസത്തിൽ കാർട്ടൂൺ ചിലാപയിലെ ടൗൺഹാളിൽ പ്രവേശിച്ച് 30 ലധികം പേരെയാണ് മയക്കുമരുന്ന് മാഫിയ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത്.

2015 മെയ് മാസത്തിൽ കാർട്ടൂൺ ചിലാപയിലെ ടൗൺഹാളിൽ പ്രവേശിച്ച് 30 ലധികം പേരെയാണ് മയക്കുമരുന്ന് മാഫിയ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത്.

അതിനുശേഷം, ഇന്നും മിലിഷിയയും മയക്കുമരുന്ന് കടത്തുകാരും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടൽ അവസാനിച്ചിട്ടില്ല.

അതിനുശേഷം, ഇന്നും മിലിഷിയയും മയക്കുമരുന്ന് കടത്തുകാരും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടൽ അവസാനിച്ചിട്ടില്ല.

കുട്ടികള്‍ക്ക് ആയുധ പരിശീലനം നല്‍കുന്ന കുന്നിന്‍ ചരുവിന് കീഴെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ചില കുടിലുകൾ ഉണ്ട്. അതിനുള്ളിൽ വസ്ത്രങ്ങൾ, കുട്ടികളുടെ ചെരിപ്പുകൾ, ചീഞ്ഞ ധാന്യക്കഷണങ്ങളുടെ ബാഗുകൾ എന്നിവ ഇപ്പോഴും കിടക്കുന്നു. താമസക്കാർ വീട് വിട്ട് ഓടിപ്പോകുമ്പോൾ എല്ലാം പുറകില്‍ അവശേഷിപ്പിക്കുന്നു.

കുട്ടികള്‍ക്ക് ആയുധ പരിശീലനം നല്‍കുന്ന കുന്നിന്‍ ചരുവിന് കീഴെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ചില കുടിലുകൾ ഉണ്ട്. അതിനുള്ളിൽ വസ്ത്രങ്ങൾ, കുട്ടികളുടെ ചെരിപ്പുകൾ, ചീഞ്ഞ ധാന്യക്കഷണങ്ങളുടെ ബാഗുകൾ എന്നിവ ഇപ്പോഴും കിടക്കുന്നു. താമസക്കാർ വീട് വിട്ട് ഓടിപ്പോകുമ്പോൾ എല്ലാം പുറകില്‍ അവശേഷിപ്പിക്കുന്നു.

"എനിക്ക് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ, സ്കൂൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലോസ് ആർഡിലോസ് പ്രദേശത്തിന് സമീപത്ത് മയക്കുമരുന്ന് സംഘം ശക്തമാണ്. അതിനാല്‍ ഞാൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി പൊലീസിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു ... അവർ എന്നെ പിടികൂടാൻ പോവുകയായിരുന്നു," 13 കാരനായ ഗുസ്താവോ പറഞ്ഞു.

"എനിക്ക് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ, സ്കൂൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലോസ് ആർഡിലോസ് പ്രദേശത്തിന് സമീപത്ത് മയക്കുമരുന്ന് സംഘം ശക്തമാണ്. അതിനാല്‍ ഞാൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി പൊലീസിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു ... അവർ എന്നെ പിടികൂടാൻ പോവുകയായിരുന്നു," 13 കാരനായ ഗുസ്താവോ പറഞ്ഞു.

തന്‍റെ .22 കാലിബർ ഷോട്ട്ഗൺ കൈവശം വച്ചതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് ഗുസ്താവോ പറഞ്ഞു, അത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്നും വൃത്തിയാക്കാമെന്നും ഇതിനകം ഗുസ്താവോയ്ക്ക്  അറിയാം. ഗുസ്താവോയുടെ പിതാവ് ലൂയിസ് മൂന്ന് വർഷമായി മിലിഷ്യയിൽ അംഗമാണ്.

തന്‍റെ .22 കാലിബർ ഷോട്ട്ഗൺ കൈവശം വച്ചതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് ഗുസ്താവോ പറഞ്ഞു, അത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്നും വൃത്തിയാക്കാമെന്നും ഇതിനകം ഗുസ്താവോയ്ക്ക് അറിയാം. ഗുസ്താവോയുടെ പിതാവ് ലൂയിസ് മൂന്ന് വർഷമായി മിലിഷ്യയിൽ അംഗമാണ്.

അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ മറ്റൊരു മകൻ ജെറാർഡോ (15) പരിശീലനത്തിനിടെ "സ്വയമേവയും  കുടുംബത്തെയും പ്രതിരോധിക്കാൻ" പഠിക്കുന്നു. "കുട്ടികൾ ഞങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു," ലൂയിസ് പറഞ്ഞു.

അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ മറ്റൊരു മകൻ ജെറാർഡോ (15) പരിശീലനത്തിനിടെ "സ്വയമേവയും കുടുംബത്തെയും പ്രതിരോധിക്കാൻ" പഠിക്കുന്നു. "കുട്ടികൾ ഞങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു," ലൂയിസ് പറഞ്ഞു.

തന്‍റെ രണ്ട് മക്കളോടും ആയുധമെടുത്ത് സ്കൂളിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോകണമെന്ന് പറഞ്ഞ ദിവസം ഓർക്കുന്നുവെന്നും അതൊരിക്കലും മറക്കാന്‍ പറ്റില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

തന്‍റെ രണ്ട് മക്കളോടും ആയുധമെടുത്ത് സ്കൂളിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോകണമെന്ന് പറഞ്ഞ ദിവസം ഓർക്കുന്നുവെന്നും അതൊരിക്കലും മറക്കാന്‍ പറ്റില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

"എന്‍റെ കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഭയത്തേക്കാൾ ധൈര്യമുണ്ട്. ആയുധങ്ങൾ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് അവർക്കറിയാം. സായുധ സംഘങ്ങൾ കടന്നുവരുമ്പോള്‍ അവർ എഴുന്നേറ്റു നിന്ന് കരളുറപ്പോടെ സ്വയം പ്രതിരോധിക്കും," ലൂയിസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

"എന്‍റെ കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഭയത്തേക്കാൾ ധൈര്യമുണ്ട്. ആയുധങ്ങൾ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് അവർക്കറിയാം. സായുധ സംഘങ്ങൾ കടന്നുവരുമ്പോള്‍ അവർ എഴുന്നേറ്റു നിന്ന് കരളുറപ്പോടെ സ്വയം പ്രതിരോധിക്കും," ലൂയിസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

undefined

loader