തീരത്ത് കുടുങ്ങി നൂറു കണക്കിന് തിമിം​ഗലങ്ങൾ; രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുന്നു...

First Published 23, Sep 2020, 1:46 PM

ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ടാസ്മാനിയയുടെ പടിഞ്ഞാറൻ തീരത്തുള്ള മക്വാരി ഹാർബറിൽ 200 കണക്കകിന് തിമിം​ഗലങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അകപ്പെട്ടത്. തീരത്തോട് ചേർന്നുള്ള മണൽ അധികമായി കാണപ്പെടുന്ന (സാന്റ് ബാ​ഗ് എന്നാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രദേശങ്ങളെ അറിയപ്പെടുന്നത്) സ്ഥലത്താണ് തിമിം​ഗലങ്ങൾ അകപ്പെട്ടു പോയത്.

<p><span style="font-size:14px;">തൊണ്ണൂറിലധികം തിമിം​ഗലങ്ങൾ ഇതിനോടകം തന്നെ മരണഭീഷണി നേരിടുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ മറൈൻ റെസ്ക്യൂ വിഭാ​ഗം കൈ മെയ് മറന്ന് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് ഇറങ്ങിയത്.</span></p>

തൊണ്ണൂറിലധികം തിമിം​ഗലങ്ങൾ ഇതിനോടകം തന്നെ മരണഭീഷണി നേരിടുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ മറൈൻ റെസ്ക്യൂ വിഭാ​ഗം കൈ മെയ് മറന്ന് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് ഇറങ്ങിയത്.

<p><span style="font-size:14px;">രക്ഷാപ്രവർത്തനം വിചാരിച്ചതിലും ദുഷ്കരമായതോടെ മറെെൻ റെസ്ക്യൂ ടീമിനൊപ്പം പൊലീസ് വിഭാ​ഗവും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് ഇറങ്ങുകയായിരുന്നു.</span></p>

രക്ഷാപ്രവർത്തനം വിചാരിച്ചതിലും ദുഷ്കരമായതോടെ മറെെൻ റെസ്ക്യൂ ടീമിനൊപ്പം പൊലീസ് വിഭാ​ഗവും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് ഇറങ്ങുകയായിരുന്നു.

undefined

<p><span style="font-size:14px;">പക്ഷെ വളരെ ആഴം കുറഞ്ഞ പ്രദേശത്ത് കുടുങ്ങിപ്പോയ എല്ലാ തിമിം​ഗലങ്ങളും ഇതിനോടകം തന്നെ ചത്തുപോയിരിക്കാമെന്നാണ് ശാസ്ത്ര‍ജ്ഞരുടെ വാദം.&nbsp;</span></p>

പക്ഷെ വളരെ ആഴം കുറഞ്ഞ പ്രദേശത്ത് കുടുങ്ങിപ്പോയ എല്ലാ തിമിം​ഗലങ്ങളും ഇതിനോടകം തന്നെ ചത്തുപോയിരിക്കാമെന്നാണ് ശാസ്ത്ര‍ജ്ഞരുടെ വാദം. 

<p><span style="font-size:14px;">23 അടിയിലധികം നീളമുള്ളതും മൂന്നു ടൺ വരെ ഭാരമുള്ളതുമായ തിമിംഗലങ്ങളെ രക്ഷിക്കുന്നത് ഏറെ പ്രയാസകരമായ പ്രവർത്തിയാണ്.</span><br />
&nbsp;</p>

23 അടിയിലധികം നീളമുള്ളതും മൂന്നു ടൺ വരെ ഭാരമുള്ളതുമായ തിമിംഗലങ്ങളെ രക്ഷിക്കുന്നത് ഏറെ പ്രയാസകരമായ പ്രവർത്തിയാണ്.
 

undefined

<p><span style="font-size:14px;">അതും തണുത്തുറഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന വെള്ളതിൽ ഇറങ്ങിയാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തുന്നതും.&nbsp;</span></p>

അതും തണുത്തുറഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന വെള്ളതിൽ ഇറങ്ങിയാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തുന്നതും. 

<p><span style="font-size:14px;">പ്രാദേശിക മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും സന്നദ്ധപ്രവർത്തകരും പൊലീസും ഉൾപ്പെടെ അറുപതിലധികം പേർ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു.&nbsp;</span><br />
&nbsp;</p>

പ്രാദേശിക മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും സന്നദ്ധപ്രവർത്തകരും പൊലീസും ഉൾപ്പെടെ അറുപതിലധികം പേർ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു. 
 

undefined

<p><span style="font-size:14px;">സാധാരണ തങ്ങളുടെ ഒരു നേതാവിനെ പിന്തുടർന്നാണ് മറ്റ് തിമിം​ഗലങ്ങളും സഞ്ചരിക്കുന്നത്.&nbsp;</span><br />
&nbsp;</p>

സാധാരണ തങ്ങളുടെ ഒരു നേതാവിനെ പിന്തുടർന്നാണ് മറ്റ് തിമിം​ഗലങ്ങളും സഞ്ചരിക്കുന്നത്. 
 

<p><span style="font-size:14px;">എന്നാൽ ചില സമയങ്ങളിൽ പരിക്കേറ്റ ഒരു തിമിം​ഗലത്തിന്‍റെ ചുറ്റും അവർ ഒത്തു കൂടുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രവണത കണ്ടു വരുന്നുണ്ട്.&nbsp;</span></p>

എന്നാൽ ചില സമയങ്ങളിൽ പരിക്കേറ്റ ഒരു തിമിം​ഗലത്തിന്‍റെ ചുറ്റും അവർ ഒത്തു കൂടുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രവണത കണ്ടു വരുന്നുണ്ട്. 

undefined

<p><span style="font-size:14px;">ഇത്രയും തിമിം​ഗലങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇവിടെ അകപ്പെട്ടു എന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തമായ ഉത്തരം കിട്ടാതെ കുഴങ്ങുകയാണ് ശാസ്ത്ര‍ജ്ഞർ.</span></p>

ഇത്രയും തിമിം​ഗലങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇവിടെ അകപ്പെട്ടു എന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തമായ ഉത്തരം കിട്ടാതെ കുഴങ്ങുകയാണ് ശാസ്ത്ര‍ജ്ഞർ.

<p><span style="font-size:14px;">തീരത്തോട് ചേർന്നുള്ള മണൽ അധികമായി കാണപ്പെടുന്ന (സാന്റ് ബാ​ഗ് എന്നാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രദേശങ്ങളെ അറിയപ്പെടുന്നത്) സ്ഥലത്താണ് തിമിം​ഗലങ്ങൾ അകപ്പെട്ടു പോയത്.&nbsp;</span><br />
&nbsp;</p>

തീരത്തോട് ചേർന്നുള്ള മണൽ അധികമായി കാണപ്പെടുന്ന (സാന്റ് ബാ​ഗ് എന്നാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രദേശങ്ങളെ അറിയപ്പെടുന്നത്) സ്ഥലത്താണ് തിമിം​ഗലങ്ങൾ അകപ്പെട്ടു പോയത്. 
 

undefined

<p><span style="font-size:14px;">എന്തുകൊണ്ടാണ് തിമിം​ഗലങ്ങൾക്ക് തങ്ങൾക്ക് വാസയോ​ഗ്യമല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ വന്നു ചേരുന്നതെന്ന ആശയക്കുഴപ്പവും ആശങ്കയും ശാസ്ത്രജ്ഞർ പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട്.</span></p>

എന്തുകൊണ്ടാണ് തിമിം​ഗലങ്ങൾക്ക് തങ്ങൾക്ക് വാസയോ​ഗ്യമല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ വന്നു ചേരുന്നതെന്ന ആശയക്കുഴപ്പവും ആശങ്കയും ശാസ്ത്രജ്ഞർ പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട്.

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

loader