മദ്യം ഓണ്‍ലൈന്‍ ബുക്കിംഗിലൂടെ മാത്രം, മൊബൈല്‍ ആപ്പ് നാളെ ; 'ജവാന്' വില പൊള്ളും, ബക്കാര്‍ഡിക്ക് 130 രൂപ കൂടി

First Published 13, May 2020, 8:11 PM

കേരളത്തില്‍ മദ്യശാലകള്‍ തുറക്കാന്‍ ധാരണയായി. അടുത്ത ആഴ്ച തുറക്കാനാണ് തീരുമാനം. 18, 19  തിയതികളിലൊന്നില്‍ മദ്യശാലകള്‍ തുറക്കുമെന്നാണ് വ്യക്തമാകുന്നത്. ഓൺലൈൻ ബുക്കിം​ഗിനുള്ള മൊബൈൽ ആപ്പ് നാളെ തയ്യാറാകുമെന്നും സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. ബെവ്കോയിലേതു പോലെ ബാറുകളിലെയും വിൽപന ഓൺലൈൻ ബുക്കിം​ഗിലൂടെയായിരിക്കും. പാഴ്സലായി മാത്രമേ മദ്യം നൽകൂ. അതേസമയം കൊവിഡിന്‍റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഉടലെടുത്ത കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് ആശ്വാസത്തിനായി മദ്യവില വര്‍ധിപ്പിക്കാന്‍ സംസ്ഥാനസ‍ർക്കാർ തീരുമാനം. ബിയറിനും വൈനിനും പത്ത് ശതമാനം വില കൂടുമ്പോള്‍ മറ്റെല്ലാ മദ്യത്തിനും 35 ശതമാനത്തിന്‍റെ വർദ്ധനയുണ്ടാകും. 

<p>കേരളത്തില്‍&nbsp;മദ്യശാലകള്‍ തുറക്കാന്‍ ധാരണയായി. അടുത്ത ആഴ്ച തുറക്കാനാണ് തീരുമാനം. 18,&nbsp;19&nbsp; തിയതികളിലൊന്നില്‍&nbsp;മദ്യശാലകള്‍ തുറക്കുമെന്നാണ് വ്യക്തമാകുന്നത്.&nbsp;ഓൺലൈൻ ബുക്കിം​ഗിനുള്ള മൊബൈൽ ആപ്പ് നാളെ തയ്യാറാകുമെന്നും സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. ബെവ്കോയിലേതു പോലെ ബാറുകളിലെയും വിൽപന ഓൺലൈൻ ബുക്കിം​ഗിലൂടെയായിരിക്കും. പാഴ്സലായി മാത്രമേ മദ്യം നൽകൂ</p>

കേരളത്തില്‍ മദ്യശാലകള്‍ തുറക്കാന്‍ ധാരണയായി. അടുത്ത ആഴ്ച തുറക്കാനാണ് തീരുമാനം. 18, 19  തിയതികളിലൊന്നില്‍ മദ്യശാലകള്‍ തുറക്കുമെന്നാണ് വ്യക്തമാകുന്നത്. ഓൺലൈൻ ബുക്കിം​ഗിനുള്ള മൊബൈൽ ആപ്പ് നാളെ തയ്യാറാകുമെന്നും സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. ബെവ്കോയിലേതു പോലെ ബാറുകളിലെയും വിൽപന ഓൺലൈൻ ബുക്കിം​ഗിലൂടെയായിരിക്കും. പാഴ്സലായി മാത്രമേ മദ്യം നൽകൂ

<p>അതേസമയം&nbsp;കൊവിഡിന്‍റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഉടലെടുത്ത കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് ആശ്വാസത്തിനായി മദ്യവില വര്‍ധിപ്പിക്കാന്‍ സംസ്ഥാനസ‍ർക്കാർ തീരുമാനം.&nbsp;ബിയറിനും വൈനിനും പത്ത് ശതമാനം വില കൂടുമ്പോള്‍ മറ്റെല്ലാ മദ്യത്തിനും 35 ശതമാനത്തിന്‍റെ വർദ്ധനയുണ്ടാകും</p>

അതേസമയം കൊവിഡിന്‍റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഉടലെടുത്ത കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് ആശ്വാസത്തിനായി മദ്യവില വര്‍ധിപ്പിക്കാന്‍ സംസ്ഥാനസ‍ർക്കാർ തീരുമാനം. ബിയറിനും വൈനിനും പത്ത് ശതമാനം വില കൂടുമ്പോള്‍ മറ്റെല്ലാ മദ്യത്തിനും 35 ശതമാനത്തിന്‍റെ വർദ്ധനയുണ്ടാകും

<p>ബിയറിനും വൈനിനും പത്ത് ശതമാനം വില കൂടുമ്പോള്‍ മറ്റെല്ലാ മദ്യത്തിനും 35 ശതമാനത്തിന്‍റെ വർദ്ധനയുണ്ടാകും</p>

ബിയറിനും വൈനിനും പത്ത് ശതമാനം വില കൂടുമ്പോള്‍ മറ്റെല്ലാ മദ്യത്തിനും 35 ശതമാനത്തിന്‍റെ വർദ്ധനയുണ്ടാകും

<p>നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയായാൽ അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ചയോടെ മദ്യവിൽപന വീണ്ടും തുടങ്ങുമെന്നാണ് സൂചന</p>

നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയായാൽ അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ചയോടെ മദ്യവിൽപന വീണ്ടും തുടങ്ങുമെന്നാണ് സൂചന

<p>സാമൂഹ്യ അകലം ഉറപ്പാക്കാനായി മദ്യവിൽപ്പന ശാലകളിൽ മൊബൈൽ ആപ്പ് വഴി വെർച്വൽ ക്യൂ നടപ്പിലാക്കും</p>

സാമൂഹ്യ അകലം ഉറപ്പാക്കാനായി മദ്യവിൽപ്പന ശാലകളിൽ മൊബൈൽ ആപ്പ് വഴി വെർച്വൽ ക്യൂ നടപ്പിലാക്കും

<p>ബാറുകളിൽ നിന്ന് പാർസലായി മദ്യം നൽകും. ഇതിനായും അബ്കാരിച്ചട്ടത്തിൽ ഭേദഗതി വരുത്തും</p>

ബാറുകളിൽ നിന്ന് പാർസലായി മദ്യം നൽകും. ഇതിനായും അബ്കാരിച്ചട്ടത്തിൽ ഭേദഗതി വരുത്തും

<p>വില വര്‍ധനവ് പ്രാബല്യത്തിലാകുന്നതോടെ ചില ബ്രാൻഡുകളുടെ പുതിയ വിലയും പഴയ വിലയും ചുവടെ പറയും പ്രകാരമായിരിക്കും.</p>

വില വര്‍ധനവ് പ്രാബല്യത്തിലാകുന്നതോടെ ചില ബ്രാൻഡുകളുടെ പുതിയ വിലയും പഴയ വിലയും ചുവടെ പറയും പ്രകാരമായിരിക്കും.

<p>പുതുക്കിയ വിലയും പഴയ വിലയും</p>

പുതുക്കിയ വിലയും പഴയ വിലയും

<p>പുതുക്കിയ വിലയും പഴയ വിലയും: ചിത്രം 2</p>

പുതുക്കിയ വിലയും പഴയ വിലയും: ചിത്രം 2

<p>ജവാന്‍ ലിറ്റര്‍: പഴയ വില 500രൂപ, പുതിയ വില 580</p>

ജവാന്‍ ലിറ്റര്‍: പഴയ വില 500രൂപ, പുതിയ വില 580

<p>ഹണി ബീ ബ്രാണ്ടി -ഫുൾ: പഴയ വില- 560 രൂപ, പുതിയ വില 620 രൂപ</p>

ഹണി ബീ ബ്രാണ്ടി -ഫുൾ: പഴയ വില- 560 രൂപ, പുതിയ വില 620 രൂപ

<p>മാക്ഡവൽ ബ്രാണ്ടി- ഫുൾ: പഴയ വില- 560 രൂപ, പുതിയ വില 620 രൂപ</p>

മാക്ഡവൽ ബ്രാണ്ടി- ഫുൾ: പഴയ വില- 560 രൂപ, പുതിയ വില 620 രൂപ

<p>ഓൾഡ് മങ്ക് റം ഫുൾ – പഴയ വില 770 രൂപ, പുതിയ വില 850 രൂപ</p>

ഓൾഡ് മങ്ക് റം ഫുൾ – പഴയ വില 770 രൂപ, പുതിയ വില 850 രൂപ

<p>സെലിബ്രേഷൻ റം ഫുൾ – പഴയ വില 520 രൂപ, പുതിയ വില 580 രൂപ</p>

സെലിബ്രേഷൻ റം ഫുൾ – പഴയ വില 520 രൂപ, പുതിയ വില 580 രൂപ

<p>ഗ്രീൻ ലേബൽ വിസ്കി – ഫുൾ പഴയ വില 660 രൂപ, പുതിയ വില 730 രൂപ</p>

ഗ്രീൻ ലേബൽ വിസ്കി – ഫുൾ പഴയ വില 660 രൂപ, പുതിയ വില 730 രൂപ

<p>മാജിക് മൊമന്‍റ്സ് വോഡ്ക – ഫുൾ പഴയ വില 910 രൂപ, പുതിയ വില 1010 രൂപ</p>

മാജിക് മൊമന്‍റ്സ് വോഡ്ക – ഫുൾ പഴയ വില 910 രൂപ, പുതിയ വില 1010 രൂപ

<p>എംഎച്ച് ബ്രാണ്ടി – ഫുൾ പഴയ വില 820 രൂപ, പുതിയ വില 910 രൂപ</p>

എംഎച്ച് ബ്രാണ്ടി – ഫുൾ പഴയ വില 820 രൂപ, പുതിയ വില 910 രൂപ

<p>എംജിഎം വോഡ്ക – ഫുൾ പഴയ വില 550 പുതിയ വില 620 രൂപ</p>

എംജിഎം വോഡ്ക – ഫുൾ പഴയ വില 550 പുതിയ വില 620 രൂപ

<p>സ്മിർനോഫ് വോഡ്ക – ഫുൾ പഴയ വില 1170 രൂപ, പുതിയ വില 1300 രൂപ</p>

സ്മിർനോഫ് വോഡ്ക – ഫുൾ പഴയ വില 1170 രൂപ, പുതിയ വില 1300 രൂപ

<p>ബെക്കാഡി റം: ഫുൾ പഴയ വില 1290 രൂപ, പുതിയ വില 1440</p>

ബെക്കാഡി റം: ഫുൾ പഴയ വില 1290 രൂപ, പുതിയ വില 1440

<p>സിഗ്നേച്ചര്‍: പഴയ വില 1270 രൂപ, പുതിയ വില 1410 രൂപ</p>

സിഗ്നേച്ചര്‍: പഴയ വില 1270 രൂപ, പുതിയ വില 1410 രൂപ

<p>വൈനിന്‍റെ കാര്യത്തില്‍ 25 രൂപയുടെ വര്‍ധനവെങ്കിലും ചുരുങ്ങിയത് ഉണ്ടാകും</p>

വൈനിന്‍റെ കാര്യത്തില്‍ 25 രൂപയുടെ വര്‍ധനവെങ്കിലും ചുരുങ്ങിയത് ഉണ്ടാകും

<p>ബിയര്‍ വിലയില്‍ 10 രൂപ മുതലുള്ള വര്‍ധനവാണ് നടപ്പിലാക്കുക</p>

ബിയര്‍ വിലയില്‍ 10 രൂപ മുതലുള്ള വര്‍ധനവാണ് നടപ്പിലാക്കുക

<p>കിംഗ് ഫിഷര്‍: പഴയ വില 100, പുതിയ വില 110</p>

കിംഗ് ഫിഷര്‍: പഴയ വില 100, പുതിയ വില 110

<p>കിംഗ് ഫിഷര്‍: ബ്ലൂ &nbsp;പഴയ വില 110, പുതിയ വില 121</p>

കിംഗ് ഫിഷര്‍: ബ്ലൂ  പഴയ വില 110, പുതിയ വില 121

<p>ബഡ് വൈസര്‍: പഴയ വില 150, പുതിയ വില 165</p>

ബഡ് വൈസര്‍: പഴയ വില 150, പുതിയ വില 165

<p>ഹെനിക്കെൻ: പഴയ വില 160, പുതിയ വില 176</p>

ഹെനിക്കെൻ: പഴയ വില 160, പുതിയ വില 176

loader