കൊറോണയോ അതോ നാടനോ വലുത് ? കാണാം കോറോണാ കാലത്തെ ട്രോളുകള്‍

First Published 11, Mar 2020, 10:16 AM


വൈറസുകളൊഴിഞ്ഞ കാലം എന്നത് ഒരു സ്വപ്നം മാത്രം എന്ന് നാളെ ഒരു മരുന്നു കമ്പനിയുടെ പരസ്യം വന്നാലും തെറ്റുപറയാനില്ലെന്നതരത്തിലാണ് കാര്യങ്ങള്‍. പനി എന്ന ചെറിയൊരു രോഗ ലക്ഷണം ഇന്ന് ലോകമാസകലമുള്ള മനുഷ്യകുലത്തെ തന്നെ ആശങ്കയുടെ മുള്‍മുനിലാണ് നിര്‍ത്തിയിരിക്കുന്നത്. ചൈനയില്‍ ആരംഭിച്ച് ലോകം മുഴുവനും പടരുകയാണ് ഇന്ന് കൊറോണ എന്ന് കൊവിഡ് 19 എന്ന് വൈറസ്. മരുന്ന് കണ്ട് പിടിക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നിരീക്ഷണവും വിശ്രമവുമാണ് ഇപ്പോള്‍ ആരോഗ്യവകുപ്പ് നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ രോഗബാധയുള്ളവര്‍ പോലും അത് പുറത്ത്പറയാതെ പൊതുസമൂഹത്തിലേക്കുറങ്ങുന്നത് സമൂഹത്തോട് തന്നെ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കുറ്റകൃത്യമായി കണേണ്ടതുണ്ട്. ഇറ്റലിയില്‍ നിന്ന് വന്ന മൂന്ന് പേരില്‍ നിന്ന് മൂവായിരത്തോളം ആളുകളാണ് നിരീക്ഷണത്തിലായത്. ഒരു ജില്ല മുഴുവനായും ആശങ്കയുടെ മുള്‍മുനയിലാണ്. വാട്സാപ്പ് സന്ദേശങ്ങളെക്കാള്‍ സര്‍ക്കാരിന്‍റെ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ അനുസരിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുക. 

 

കാര്യങ്ങള്‍ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും കൊറോണ വൈറസ് സംബന്ധിച്ച ട്രോളുകളും കുറവല്ല. ചില ട്രോളുകള്‍ സുരക്ഷാ മുന്നറിയിപ്പുകള്‍ നല്‍കുമ്പോള്‍ മറ്റ് ചിലവ സമൂഹത്തിലേക്ക് കൊറാണയേക്കാള്‍ ഗുരുതരമായ വൈറസുകള്‍ കടത്തിവിടുന്നവരെ ചൂട്ടിക്കാട്ടുന്നു. കാണാം കൊറോണക്കാലത്തെ ട്രോളുകള്‍

.

ട്രോള്‍ കപ്പാട് :  Akhil Maloor ,  ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കപ്പാട് : Akhil Maloor , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കപ്പാട് :   anu girija vallabhan,  ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കപ്പാട് : anu girija vallabhan, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കപ്പാട് :  Arun K Arun ,  ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കപ്പാട് : Arun K Arun , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കപ്പാട് :  Arun S A,  ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കപ്പാട് : Arun S A, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കപ്പാട് :  Ashiq Thottathikulam ,  ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കപ്പാട് : Ashiq Thottathikulam , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കപ്പാട് :  Baylin Shibu ,  ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കപ്പാട് : Baylin Shibu , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കപ്പാട് :   Ellan SajithBabu ,  ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കപ്പാട് : Ellan SajithBabu , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കപ്പാട് : Elliot Alderson ,  ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കപ്പാട് : Elliot Alderson , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കപ്പാട് :   Gokul Kannan ,  ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കപ്പാട് : Gokul Kannan , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കപ്പാട് :  Gokul Kannan ,  ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കപ്പാട് : Gokul Kannan , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കപ്പാട് :  Hari Krishnan U K ,  ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കപ്പാട് : Hari Krishnan U K , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കപ്പാട് :   Hitchcock Kanjikkuzhi,  ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കപ്പാട് : Hitchcock Kanjikkuzhi, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കപ്പാട് :  Jishnu Narayanan ,  ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കപ്പാട് : Jishnu Narayanan , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കപ്പാട് :  Jishnu Narayanan,  ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കപ്പാട് : Jishnu Narayanan, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കപ്പാട് :  KP Satheesan,  ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കപ്പാട് : KP Satheesan, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കപ്പാട് :  KP Satheesan,  ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കപ്പാട് : KP Satheesan, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കപ്പാട് : Manesh K P,  ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കപ്പാട് : Manesh K P, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കപ്പാട് :  Mb Sajish,  ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കപ്പാട് : Mb Sajish, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കപ്പാട് :   Mb Sajish,  ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കപ്പാട് : Mb Sajish, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കപ്പാട് :   Midhun Raj M,  ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കപ്പാട് : Midhun Raj M, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കപ്പാട് : Midhun Raj M ,  ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കപ്പാട് : Midhun Raj M , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കപ്പാട് :  Midhun Raj M ,  ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കപ്പാട് : Midhun Raj M , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കപ്പാട് :   Midhun Raj M,  ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കപ്പാട് : Midhun Raj M, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കപ്പാട് :   Mushthaque Padinnar,  ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കപ്പാട് : Mushthaque Padinnar, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കപ്പാട് :  Nazarudeen Punnoorkodan Ahamad ‎,  ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കപ്പാട് : Nazarudeen Punnoorkodan Ahamad ‎, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കപ്പാട് :  Nezz Naz ,  ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കപ്പാട് : Nezz Naz , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കപ്പാട് :  Rahul Madhav ,  ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കപ്പാട് : Rahul Madhav , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കപ്പാട് :  Rahul Mallika Prabhakaran ‎ ,  ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കപ്പാട് : Rahul Mallika Prabhakaran ‎ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കപ്പാട് :   Rahul Mallika Prabhakaran,  ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കപ്പാട് : Rahul Mallika Prabhakaran, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കപ്പാട് :  Rajesh K R Raj ‎,  ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കപ്പാട് : Rajesh K R Raj ‎, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കപ്പാട് :  Renju Ramachandran ,  ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കപ്പാട് : Renju Ramachandran , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കപ്പാട് :  Samad Kottayam,  ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കപ്പാട് : Samad Kottayam, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കപ്പാട് :  Shefeeque,  ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കപ്പാട് : Shefeeque, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കപ്പാട് :   Sherlock Bond ‎ ,  കേരളാ ട്രോള്‍ ഹൗസ്

ട്രോള്‍ കപ്പാട് : Sherlock Bond ‎ , കേരളാ ട്രോള്‍ ഹൗസ്

ട്രോള്‍ കപ്പാട് :  Sudeesh Pullad,  ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കപ്പാട് : Sudeesh Pullad, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കപ്പാട് :  Suju P Varghese ‎,  ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കപ്പാട് : Suju P Varghese ‎, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കപ്പാട് :  Sul Fz ,  ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കപ്പാട് : Sul Fz , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കപ്പാട് :   Vishnu K K,  ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കപ്പാട് : Vishnu K K, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കപ്പാട് :  Zuhair Ali ,  ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കപ്പാട് : Zuhair Ali , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കപ്പാട് :   ആരതി അജയൻ ‎,  ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കപ്പാട് : ആരതി അജയൻ ‎, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കപ്പാട് :  ആരതി അജയൻ,  ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കപ്പാട് : ആരതി അജയൻ, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കപ്പാട് :   ആരതി അജയന്‍,  ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കപ്പാട് : ആരതി അജയന്‍, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കപ്പാട് :  ഉറുമീസ് തമ്പാൻ,  ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കപ്പാട് : ഉറുമീസ് തമ്പാൻ, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കപ്പാട് :  കലപില ട്രോളൻ ,  കേരളാ ട്രോള്‍ ഹൗസ്

ട്രോള്‍ കപ്പാട് : കലപില ട്രോളൻ , കേരളാ ട്രോള്‍ ഹൗസ്

ട്രോള്‍ കപ്പാട് :  മഞ്ജു വിനോദ് ,  ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കപ്പാട് : മഞ്ജു വിനോദ് , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കപ്പാട് :  Sre Edasseritharayil,  ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കപ്പാട് : Sre Edasseritharayil, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കപ്പാട് : Nived Myt ,  കേരളാ ട്രോള്‍ ഹൗസ്

ട്രോള്‍ കപ്പാട് : Nived Myt , കേരളാ ട്രോള്‍ ഹൗസ്

ട്രോള്‍ കപ്പാട് :  Anoop Trolan‎ ,  കേരളാ ട്രോള്‍ ഹൗസ്

ട്രോള്‍ കപ്പാട് : Anoop Trolan‎ , കേരളാ ട്രോള്‍ ഹൗസ്

ട്രോള്‍ കപ്പാട് :  Dileep Pg ‎,  ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കപ്പാട് : Dileep Pg ‎, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കപ്പാട് :  Fêßy Çhrïsãñth ,  കേരളാ ട്രോള്‍ ഹൗസ്

ട്രോള്‍ കപ്പാട് : Fêßy Çhrïsãñth , കേരളാ ട്രോള്‍ ഹൗസ്

ട്രോള്‍ കപ്പാട് :  Geethu R Krishnan, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്

ട്രോള്‍ കപ്പാട് : Geethu R Krishnan, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്

ട്രോള്‍ കപ്പാട് : Jishnu Narayanan ,  ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കപ്പാട് : Jishnu Narayanan , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കപ്പാട് :  Kesav Suresh,  ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കപ്പാട് : Kesav Suresh, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കപ്പാട് :  Moh'd Thansee ‎,  ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കപ്പാട് : Moh'd Thansee ‎, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കപ്പാട് :  Sadhvi CA Cia ‎,  ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കപ്പാട് : Sadhvi CA Cia ‎, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കപ്പാട് :  Sandeep Koduvelil ‎,  കേരളാ ട്രോള്‍ ഹൗസ്

ട്രോള്‍ കപ്പാട് : Sandeep Koduvelil ‎, കേരളാ ട്രോള്‍ ഹൗസ്

ട്രോള്‍ കപ്പാട് : Sreejith Kumar Sudarsanan,  ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കപ്പാട് : Sreejith Kumar Sudarsanan, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കപ്പാട് :  കലപില ട്രോളൻ ,  കേരളാ ട്രോള്‍ ഹൗസ്

ട്രോള്‍ കപ്പാട് : കലപില ട്രോളൻ , കേരളാ ട്രോള്‍ ഹൗസ്

ട്രോള്‍ കപ്പാട് : കലപില ട്രോളൻ,  കേരളാ ട്രോള്‍ ഹൗസ്

ട്രോള്‍ കപ്പാട് : കലപില ട്രോളൻ, കേരളാ ട്രോള്‍ ഹൗസ്

loader