ജനാധിപത്യത്തിന്‍റെ കർ'നാടകം' അരങ്ങേറിയ നാൾവഴികൾ

First Published 23, Jul 2019, 8:57 PM IST

ബംഗളൂരു: ഒരിക്കൽ പ്രതിപക്ഷ ഐക്യത്തിന്‍റെ സ്വപ്നഭൂമിയായിരുന്ന കർണാടകം ഇന്ന് രാഷ്ട്രീയ അസ്ഥിരതയുടെ പ്രഹസനത്തിന്‍റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ്. ഭിന്നത കണ്ടറിഞ്ഞ്, കളമറിഞ്ഞ് ഭരണം തിരിച്ച് പിടിച്ച് ബിജെപി. അപ്പോഴും സഖ്യസർക്കാർ തമ്മിലടിച്ചു. കർ'നാടക'ത്തിന്‍റെ നാൾവഴികൾ.

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

loader