ഒറ്റപ്പെടുന്നവന്‍റെ വേദനയും പേറി 'അഗ്ലി ഡക്ക്ലിംഗ്'

First Published 13, Sep 2020, 12:36 PM

വലിയൊരു കൂട്ടത്തിലിരിക്കുമ്പോഴും തന്‍റെതല്ലാത്ത കാരണത്താല്‍ തികച്ചും ഒറ്റപ്പെട്ട് നില്‍ക്കുക. സാധാരണ മനുഷ്യന് ചിന്തിക്കാന്‍ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല. അപ്പോള്‍ മൃഗങ്ങള്‍ക്കെങ്ങനെയാകും കൂട്ടത്തിലിരിക്കുമ്പോഴും ഇത്തരത്തില്‍ ഒറ്റപ്പെട്ട് നില്‍ക്കുന്നവരോട് പ്രതികരിക്കുക ? അതേ അവസ്ഥയിലാണ് 'അഗ്ലി ഡക്ക്ലിംഗ്'. ആരാണ് 'അഗ്ലി ഡക്ക്ലിംഗ്' എന്നല്ലേ ? വലിയൊരു സീല്‍ കൂട്ടത്തിനുള്ളില്‍ ജനിതക പ്രശ്നങ്ങള്‍ മൂലം ഒറ്റപ്പെട്ട് പോയ സീലാണ് 'അഗ്ലി ഡക്ക്ലിംഗ്'. സീല്‍ മൃഗങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ അപൂര്‍വ്വങ്ങളില്‍ അപൂര്‍വ്വമായി കാണുന്ന രോഗമാണ് ഈ സീലിനുള്ളത്. ഒരുലക്ഷം സീലുകള്‍ക്കിടയില്‍ ഒരെണ്ണത്തിന് മാത്രം വരുന്ന തകരാറാണ് സ്വന്തം കൂട്ടത്തിനിടയില്‍ 'അഗ്ലി ഡക്ക്ലിംഗ്' എന്ന് പേര് നല്‍കിയിട്ടുള്ള സീല്‍ നേരിടുന്നത്. നീല കണ്ണുകളും പിങ്ക് നിറത്തോട് ചേര്‍ന്ന് നില്‍ക്കുന്ന വാലും മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള ശരീരവുമാണ് ആല്‍ബിനോയെ ഒറ്റയാനാക്കുന്നത്. 

<p>കോളനികളായി പാര്‍ക്കുന്ന ജീവി വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ട സീലുകള്‍ക്കിടയിലാണ് ഈ നിറവ്യത്യാസം സാരമായാണ് ബാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. മറ്റ് സീലുകള്‍ ഒഴിവാക്കിയതിനാല്‍ കോളനികളില്‍ ഏകനായി അലയുന്ന ഈ സീലിനെ സൈബീരിയയിലെ സീ ഓഫ് ഓഖ്ഹോസ്റ്റ് ഗവേഷകരാണ് കണ്ടെത്തിയത്.&nbsp;<br />
ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്; Anatoly Starkhov, Getty Images, Vladdimir Burkanov&nbsp;</p>

കോളനികളായി പാര്‍ക്കുന്ന ജീവി വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ട സീലുകള്‍ക്കിടയിലാണ് ഈ നിറവ്യത്യാസം സാരമായാണ് ബാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. മറ്റ് സീലുകള്‍ ഒഴിവാക്കിയതിനാല്‍ കോളനികളില്‍ ഏകനായി അലയുന്ന ഈ സീലിനെ സൈബീരിയയിലെ സീ ഓഫ് ഓഖ്ഹോസ്റ്റ് ഗവേഷകരാണ് കണ്ടെത്തിയത്. 
ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്; Anatoly Starkhov, Getty Images, Vladdimir Burkanov 

<p>സീല്‍ കോളനിയില്‍ ഇടം ലഭിക്കാതെ നടക്കുന്ന നിറവ്യത്യാസമുള്ള അഗ്ലി ഡക്ക്ലിംഗിനെ ഗവേഷകര്‍ക്ക് കണ്ടെത്താന്‍ ഏറെപ്രയാസപ്പെടേണ്ടി വന്നില്ല.&nbsp;<br />
ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്; Anatoly Starkhov, Getty Images, Vladdimir Burkanov&nbsp;</p>

സീല്‍ കോളനിയില്‍ ഇടം ലഭിക്കാതെ നടക്കുന്ന നിറവ്യത്യാസമുള്ള അഗ്ലി ഡക്ക്ലിംഗിനെ ഗവേഷകര്‍ക്ക് കണ്ടെത്താന്‍ ഏറെപ്രയാസപ്പെടേണ്ടി വന്നില്ല. 
ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്; Anatoly Starkhov, Getty Images, Vladdimir Burkanov 

<p>മെലാനിന്‍ എന്ന വര്‍ണ്ണവസ്തുവിന്‍റെ ഉല്‍പാദനത്തിലുണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് ഈ നിറവ്യത്യാസത്തിന് കാരണം. ആല്‍ബിനോ തകരാറ് ബാധിച്ചിട്ടുള്ള ഇവ വളര്‍ന്ന് വലുതാവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ വിരളമാണെന്നാണ് വിലയിരുത്തുന്നത്.&nbsp;<br />
ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്; Anatoly Starkhov, Getty Images, Vladdimir Burkanov&nbsp;</p>

മെലാനിന്‍ എന്ന വര്‍ണ്ണവസ്തുവിന്‍റെ ഉല്‍പാദനത്തിലുണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് ഈ നിറവ്യത്യാസത്തിന് കാരണം. ആല്‍ബിനോ തകരാറ് ബാധിച്ചിട്ടുള്ള ഇവ വളര്‍ന്ന് വലുതാവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ വിരളമാണെന്നാണ് വിലയിരുത്തുന്നത്. 
ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്; Anatoly Starkhov, Getty Images, Vladdimir Burkanov 

<p>ഇവയുടെ കാഴ്ച ശക്തിക്കും സാരമായ തകരാര്‍ കാണുമെന്നാണ് ഗവേഷകരുടെ വിലയിരുത്തല്‍. റഷ്യയിലെ ട്യൂലെനി ദ്വീപിലാണ് ഈ സീലിനെ കണ്ടെത്തിയത്.&nbsp;<br />
ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്; Anatoly Starkhov, Getty Images, Vladdimir Burkanov&nbsp;</p>

ഇവയുടെ കാഴ്ച ശക്തിക്കും സാരമായ തകരാര്‍ കാണുമെന്നാണ് ഗവേഷകരുടെ വിലയിരുത്തല്‍. റഷ്യയിലെ ട്യൂലെനി ദ്വീപിലാണ് ഈ സീലിനെ കണ്ടെത്തിയത്. 
ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്; Anatoly Starkhov, Getty Images, Vladdimir Burkanov 

<p>പത്ത് വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പേ ഇതുപോലെ മറ്റൊരു സീലിനെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. നഫാനിയ എന്ന് പേര് നല്‍കിയ ആ സീലിനെ സമുദ്ര ഗവേഷകര്‍ റഷ്യയിലെ ബ്ലാക്ക് &nbsp;സീ കോസ്റ്റ് &nbsp;അക്വാറിയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. &nbsp;<br />
ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്; Anatoly Starkhov, Getty Images, Vladdimir Burkanov&nbsp;</p>

പത്ത് വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പേ ഇതുപോലെ മറ്റൊരു സീലിനെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. നഫാനിയ എന്ന് പേര് നല്‍കിയ ആ സീലിനെ സമുദ്ര ഗവേഷകര്‍ റഷ്യയിലെ ബ്ലാക്ക്  സീ കോസ്റ്റ്  അക്വാറിയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി.  
ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്; Anatoly Starkhov, Getty Images, Vladdimir Burkanov 

<p>മ്യൂസിയത്തില്‍ നിരവധിപ്പേര്‍ നഫാനിയയെ കാണാനും എത്തിയിരുന്നു. ഇപ്പോള്‍ കണ്ടെത്തിയ സീലിനേയും ഇത്തരത്തില്‍ സംരക്ഷിക്കണോയെന്ന ആലോചനയിലാണ് ഗവേഷകരുള്ളത്.<br />
ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്; Anatoly Starkhov, Getty Images, Vladdimir Burkanov&nbsp;</p>

മ്യൂസിയത്തില്‍ നിരവധിപ്പേര്‍ നഫാനിയയെ കാണാനും എത്തിയിരുന്നു. ഇപ്പോള്‍ കണ്ടെത്തിയ സീലിനേയും ഇത്തരത്തില്‍ സംരക്ഷിക്കണോയെന്ന ആലോചനയിലാണ് ഗവേഷകരുള്ളത്.
ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്; Anatoly Starkhov, Getty Images, Vladdimir Burkanov 

<p>എന്നാല്‍ ഈ സീല്‍ പൂര്‍ണമായും ഒറ്റപ്പെട്ടല്ല കഴിയുന്നതെന്നാണ് ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നത്. കാഴ്ചയ്ക്ക് തകരാറുണ്ടെങ്കിലും ഭക്ഷണം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് സീലിന്‍റെ ശരീര പ്രകൃതത്തില്‍ നിന്ന് മനസിലാക്കാമെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ പറയുന്നു.&nbsp;<br />
ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്; Anatoly Starkhov, Getty Images, Vladdimir Burkanov&nbsp;</p>

എന്നാല്‍ ഈ സീല്‍ പൂര്‍ണമായും ഒറ്റപ്പെട്ടല്ല കഴിയുന്നതെന്നാണ് ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നത്. കാഴ്ചയ്ക്ക് തകരാറുണ്ടെങ്കിലും ഭക്ഷണം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് സീലിന്‍റെ ശരീര പ്രകൃതത്തില്‍ നിന്ന് മനസിലാക്കാമെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ പറയുന്നു. 
ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്; Anatoly Starkhov, Getty Images, Vladdimir Burkanov 

<p>മറ്റ് സീലുകളുമായി ഇടപഴകുന്നത് കുറവാണെങ്കിലും ഈ സീല്‍ വളരെ ആക്ടീവ് ആണെന്നും സമുദ്ര ഗവേഷകന്‍ വ്ലാദിമര്‍ ബര്‍ക്കാനോവ് അന്തര്‍ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളോട് പറയുന്നത്.&nbsp;<br />
ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്; Anatoly Starkhov, Getty Images, Vladdimir Burkanov&nbsp;</p>

മറ്റ് സീലുകളുമായി ഇടപഴകുന്നത് കുറവാണെങ്കിലും ഈ സീല്‍ വളരെ ആക്ടീവ് ആണെന്നും സമുദ്ര ഗവേഷകന്‍ വ്ലാദിമര്‍ ബര്‍ക്കാനോവ് അന്തര്‍ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളോട് പറയുന്നത്. 
ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്; Anatoly Starkhov, Getty Images, Vladdimir Burkanov 

<p>കറുത്ത നിറത്തിലുള്ള മറ്റ് സീലുകള്‍ ഈ സീലിനൊപ്പം ഇടപഴകുന്നത് അപൂര്‍വ്വമാണ്. നിരന്തരമായ നിരീക്ഷണത്തിന് ശേഷം ഉചിതമായ തീരുമാനം എടുക്കുമെന്നാണ് ഗവേഷകര്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.&nbsp;<br />
ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്; Anatoly Starkhov, Getty Images, Vladdimir Burkanov&nbsp;</p>

കറുത്ത നിറത്തിലുള്ള മറ്റ് സീലുകള്‍ ഈ സീലിനൊപ്പം ഇടപഴകുന്നത് അപൂര്‍വ്വമാണ്. നിരന്തരമായ നിരീക്ഷണത്തിന് ശേഷം ഉചിതമായ തീരുമാനം എടുക്കുമെന്നാണ് ഗവേഷകര്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. 
ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്; Anatoly Starkhov, Getty Images, Vladdimir Burkanov 

<p>സാധാരണ നിലയില്‍ ഇവ പൂര്‍ണ്ണ വളര്‍ച്ചയെത്തുന്നതിന് മുന്നേ മരിക്കുകയാണ് പതിവെന്നും ഗവേഷകര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുന്നു.<br />
ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്; Anatoly Starkhov, Getty Images, Vladdimir Burkanov&nbsp;</p>

സാധാരണ നിലയില്‍ ഇവ പൂര്‍ണ്ണ വളര്‍ച്ചയെത്തുന്നതിന് മുന്നേ മരിക്കുകയാണ് പതിവെന്നും ഗവേഷകര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുന്നു.
ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്; Anatoly Starkhov, Getty Images, Vladdimir Burkanov 

<p>ഒരുലക്ഷം സീലുകള്‍ക്കിടയില്‍ ഒരെണ്ണത്തിന് മാത്രം വരുന്ന തകരാറാണ് സ്വന്തം കൂട്ടത്തിനിടയില്‍ 'അഗ്ലി ഡക്ക്ലിംഗ്' എന്ന് പേര് നല്‍കിയിട്ടുള്ള സീല്‍ നേരിടുന്നത്.&nbsp;<br />
ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്; Anatoly Starkhov, Getty Images, Vladdimir Burkanov&nbsp;</p>

ഒരുലക്ഷം സീലുകള്‍ക്കിടയില്‍ ഒരെണ്ണത്തിന് മാത്രം വരുന്ന തകരാറാണ് സ്വന്തം കൂട്ടത്തിനിടയില്‍ 'അഗ്ലി ഡക്ക്ലിംഗ്' എന്ന് പേര് നല്‍കിയിട്ടുള്ള സീല്‍ നേരിടുന്നത്. 
ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്; Anatoly Starkhov, Getty Images, Vladdimir Burkanov 

<p>ഇപ്പോള്‍ കണ്ടെത്തിയ സീലിനേയും ഇത്തരത്തില്‍ സംരക്ഷിക്കണോയെന്ന ആലോചനയിലാണ് ഗവേഷകരുള്ളത്.<br />
ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്; Anatoly Starkhov, Getty Images, Vladdimir Burkanov&nbsp;</p>

ഇപ്പോള്‍ കണ്ടെത്തിയ സീലിനേയും ഇത്തരത്തില്‍ സംരക്ഷിക്കണോയെന്ന ആലോചനയിലാണ് ഗവേഷകരുള്ളത്.
ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്; Anatoly Starkhov, Getty Images, Vladdimir Burkanov 

loader