'മത്തി കടത്താന്‍ ശ്രമിച്ചതിന് പിടിയിലായ ഫ്രീക്കന്‍': മത്തിവില ട്രോളാക്കി സോഷ്യല്‍മീഡിയ

First Published 22, Jun 2019, 10:44 AM IST

മലയാളികളുടെ പ്രിയ ഭക്ഷണമാണ് മത്തി. സംസ്ഥാനത്ത് മത്തി വില കുതിച്ചുയരുകയാണ്. ഒരു കിലോ മത്തിക്ക് മൂന്നൂറ് രൂപയോളമാണ് വില. ഹോട്ടലുകളിലും മറ്റും മത്തി വിഭവങ്ങള്‍ക്ക് പൊള്ളുന്ന വിലയാണ്. ട്രോളിംഗ് നിരോധനം വന്നതോട് കൂടി കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് കിട്ടിയിരുന്ന മത്തി മീനിന് വില കുത്തനെ കൂടി. എന്തായാലും മത്തി വില കൂടിയത് ആഘോഷമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയ. രസകരമായ ട്രോളുകള്‍ കാണാം

(ട്രോള്‍ പേജുകള്‍ക്ക് കടപ്പാട്)

സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലായി മത്തി ട്രോളുകള്‍

സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലായി മത്തി ട്രോളുകള്‍

സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലായി മത്തി ട്രോളുകള്‍

സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലായി മത്തി ട്രോളുകള്‍

സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലായി മത്തി ട്രോളുകള്‍

സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലായി മത്തി ട്രോളുകള്‍

സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലായി മത്തി ട്രോളുകള്‍

സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലായി മത്തി ട്രോളുകള്‍

സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലായി മത്തി ട്രോളുകള്‍

സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലായി മത്തി ട്രോളുകള്‍

സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലായി മത്തി ട്രോളുകള്‍

സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലായി മത്തി ട്രോളുകള്‍

സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലായി മത്തി ട്രോളുകള്‍

സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലായി മത്തി ട്രോളുകള്‍

സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലായി മത്തി ട്രോളുകള്‍

സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലായി മത്തി ട്രോളുകള്‍

സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലായി മത്തി ട്രോളുകള്‍

സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലായി മത്തി ട്രോളുകള്‍

സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലായി മത്തി ട്രോളുകള്‍

സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലായി മത്തി ട്രോളുകള്‍

loader