നാര്‍ണിയയുടെ സ്വന്തം 'മറുപാതി'

First Published 22, Jun 2020, 3:57 PM

'മറുപാതി' എന്നത് ഒരു ഇന്ത്യന്‍ സങ്കല്‍പ്പമാണ്. ശക്തിയും സൗന്ദര്യവും ഒത്തുചേരുന്നുവെന്ന ദൈവീക സങ്കല്‍പത്തില്‍ ഇന്ത്യന്‍ ആത്മീയ ചിന്ത ശിവനെയും പാര്‍വ്വതിയേയുമാണ് ഒന്നിച്ച് ചേര്‍ത്തിരിക്കുന്നത്. ശക്തിയും സൗന്ദര്യവും എന്നതിനപ്പുറം പുരുഷനും സ്ത്രീയും ഒന്നായിരിക്കേണ്ടതാണെന്ന തുല്യതാ ബോധമാണ് ആ സങ്കല്‍പത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനം. എന്നാല്‍ ഇവിടെ ചര്‍ച്ചാ വിഷയം നാര്‍ണിയ എന്ന പൂച്ചയാണ്. പൂച്ചയും മറുപാതിയും തമ്മിലെന്തെന്നാണ് എന്നാണോ ? നാര്‍ണിയയുടെ മറുപാതി നാര്‍ണിയ തന്നെ (കാഴ്ചയില്‍) എന്നാണ് ആ പ്രത്യേക. അറിയാം നാര്‍ണിയയുടെ വിശേഷങ്ങള്‍.

<p>പാരീസിൽ ജനിച്ച് ഇപ്പോൾ ബ്രിട്ടനിൽ കഴിയുന്ന ഈ കണ്ടൻപൂച്ചയുടെ പേര് നാർണിയ എന്നാണ്.  ഇരട്ടമുഖമാണ് നാര്‍ണിയയുടെ പ്രത്യേകത. </p>

പാരീസിൽ ജനിച്ച് ഇപ്പോൾ ബ്രിട്ടനിൽ കഴിയുന്ന ഈ കണ്ടൻപൂച്ചയുടെ പേര് നാർണിയ എന്നാണ്.  ഇരട്ടമുഖമാണ് നാര്‍ണിയയുടെ പ്രത്യേകത. 

<p>ഒരു വശം ചാര നിറത്തില്‍, മറുപാതി കറുത്തനിറത്തിലും. </p>

ഒരു വശം ചാര നിറത്തില്‍, മറുപാതി കറുത്തനിറത്തിലും. 

undefined

<p>അവന്‍റെ ഈ ഇരട്ടമുഖത്തിന്‍റെ കാരണം അറിയില്ലെങ്കിലും, സാധാരണ ഗതിയിൽ, ഇത്തരം അപൂർവ നിറഭേദങ്ങളുള്ള പൂച്ചകൾക്ക് പറയുന്ന പേര് കിമേറെ എന്നാണ്. </p>

അവന്‍റെ ഈ ഇരട്ടമുഖത്തിന്‍റെ കാരണം അറിയില്ലെങ്കിലും, സാധാരണ ഗതിയിൽ, ഇത്തരം അപൂർവ നിറഭേദങ്ങളുള്ള പൂച്ചകൾക്ക് പറയുന്ന പേര് കിമേറെ എന്നാണ്. 

<p>ആൺ പൂച്ചകളിൽ കിമേറെ എന്നുവെച്ചാൽ ഭ്രൂണാവസ്ഥയിൽ ഒരു അധിക പുരുഷ ഹോർമോൺ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം.</p>

ആൺ പൂച്ചകളിൽ കിമേറെ എന്നുവെച്ചാൽ ഭ്രൂണാവസ്ഥയിൽ ഒരു അധിക പുരുഷ ഹോർമോൺ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം.

undefined

<p>നാർണിയയുടെ കാര്യത്തിൽ അവനൊരു കിമേറെ ആണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ഉടമയും പ്രൊഫഷണൽ കാറ്റ് ബ്രീഡറുമായ സ്റ്റെഫാനി ഡിഎൻഎ ടെസ്റ്റ് വരെ നടത്തി. </p>

നാർണിയയുടെ കാര്യത്തിൽ അവനൊരു കിമേറെ ആണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ഉടമയും പ്രൊഫഷണൽ കാറ്റ് ബ്രീഡറുമായ സ്റ്റെഫാനി ഡിഎൻഎ ടെസ്റ്റ് വരെ നടത്തി. 

<p>അവനിൽ ഒരുതരം ഡിഎൻഎ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആള് കിമേറെ അല്ല എന്നൊക്കെ ഉറപ്പിക്കൽ കഴിഞ്ഞു.</p>

അവനിൽ ഒരുതരം ഡിഎൻഎ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആള് കിമേറെ അല്ല എന്നൊക്കെ ഉറപ്പിക്കൽ കഴിഞ്ഞു.

undefined

<p>കഴിഞ്ഞ വർഷം അവനുണ്ടായ രണ്ടു കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കൂ. ഒന്നാമൻ ഫീനിക്സ്, രണ്ടാമൻ പ്രാഡ. </p>

കഴിഞ്ഞ വർഷം അവനുണ്ടായ രണ്ടു കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കൂ. ഒന്നാമൻ ഫീനിക്സ്, രണ്ടാമൻ പ്രാഡ. 

<p>ഫീനിക്സ് ചാരനിരത്തിലാണ്. പ്രാഡ കറുപ്പ് നിറത്തിലും. പ്രാഡയ്ക്ക് കഴുത്തിൽ ഒരു വെള്ളപ്പൊട്ടുകൂടിയുണ്ട്. ഇരുവരെയും പുതിയ വീടുകളിലേക്ക് ദത്തെടുക്കപെട്ടു കഴിഞ്ഞു. </p>

ഫീനിക്സ് ചാരനിരത്തിലാണ്. പ്രാഡ കറുപ്പ് നിറത്തിലും. പ്രാഡയ്ക്ക് കഴുത്തിൽ ഒരു വെള്ളപ്പൊട്ടുകൂടിയുണ്ട്. ഇരുവരെയും പുതിയ വീടുകളിലേക്ക് ദത്തെടുക്കപെട്ടു കഴിഞ്ഞു. 

undefined

<p>ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെക്കൂടാതെ പല കുറിഞ്ഞിപ്പൂച്ചകളിലായി നിരവധി പൂച്ചക്കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അച്ഛനായിട്ടുണ്ട് നാർണിയ എന്ന് വളര്‍ത്തമ്മയായ സ്റ്റെഫാനി പറയുന്നു.</p>

ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെക്കൂടാതെ പല കുറിഞ്ഞിപ്പൂച്ചകളിലായി നിരവധി പൂച്ചക്കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അച്ഛനായിട്ടുണ്ട് നാർണിയ എന്ന് വളര്‍ത്തമ്മയായ സ്റ്റെഫാനി പറയുന്നു.

<p>സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും താരമായ നാർണിയയുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം, യൂട്യൂബ് അക്കൗണ്ടുകൾക്ക് ലക്ഷക്കണക്കിന് ഫോളോവർമാരുണ്ട്.</p>

സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും താരമായ നാർണിയയുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം, യൂട്യൂബ് അക്കൗണ്ടുകൾക്ക് ലക്ഷക്കണക്കിന് ഫോളോവർമാരുണ്ട്.

undefined

undefined

undefined

undefined

loader