സ്വപ്നം പോലൊരു സ്വര്‍ണ്ണക്കടത്ത്; ന്യായീകരിച്ച് തളര്‍ന്ന് ട്രോളന്മാര്‍

First Published 7, Jul 2020, 12:12 PM


കഴിഞ്ഞ ഉമ്മന്‍ചാണ്ടി സര്‍ക്കാറിന്‍റെ കാലത്ത് ഏറെ വിവാദമായ കേസായിരുന്നു സോളാര്‍ കേസ്. പേപ്പര്‍ കമ്പനിയുടെ പേരില്‍ സോളാര്‍ പദ്ധതി നടത്തിപ്പിനായി നിരവധി പേരില്‍ നിന്ന് സരിത പണം വാങ്ങിയെന്നും ഇതിനായി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസില്‍ നിന്നുള്ള സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ചുമെന്നായിരുന്നു സോളാര്‍ കേസിന്‍റെ തുടക്കം. തുടര്‍ന്ന് അധികാരത്തിലെത്തിയ ഇടതുപക്ഷം കഴിഞ്ഞ നാല് വര്‍ഷവും പലവിധ ആരോപണങ്ങളെയും ചെറുത്ത് നിന്നെങ്കിലും ഭരണ അവസാനിക്കാറായപ്പോഴാണ് തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളം വഴി 30 കിലോ സ്വര്‍ണ്ണം ഡിപ്ലോമാറ്റിക്ക് ബാഗ് ഉപയോഗിച്ച് യുഎഇയില്‍ നിന്ന് കടത്തിയത്. ഇതിനായി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിനെയും ഓഫീസ് സെക്രട്ടറിയേയും ഉപയോഗിച്ചുവെന്ന വാര്‍ത്തകള്‍ പുറത്ത് വരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ നാല് വര്‍ഷത്തിനിടെ ഇടത്പക്ഷം നേരിട്ട ഏറ്റവും വലിയ ആരോപണമാണ് ഇപ്പോള്‍ ഉയര്‍ന്നത്. ഇതോടെ ന്യായീകരണവും ആരോപണങ്ങളുമായി ട്രോളന്മാരും ഉണര്‍ന്നു. അതിനായി സോളാര്‍ കേസ് വരെ കുത്തിപ്പൊക്കുകയാണ് ട്രോളന്മാര്‍.  
 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Arun Babu‎  , ട്രോള്‍ മലയാളം </p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Arun Babu‎  , ട്രോള്‍ മലയാളം 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :Harikrishnan Vellarikundu‎ , ട്രോള്‍ കെഎല്‍ 14</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :Harikrishnan Vellarikundu‎ , ട്രോള്‍ കെഎല്‍ 14

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Shakir jamal, ട്രോള്‍ മലയാളം </p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Shakir jamal, ട്രോള്‍ മലയാളം 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Vineesh shanmadhar, ട്രോള്‍ മലയാളം  </p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Vineesh shanmadhar, ട്രോള്‍ മലയാളം  

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  അളകനന്ദ ശ്രീ , ട്രോള്‍ മലയാളം </p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  അളകനന്ദ ശ്രീ , ട്രോള്‍ മലയാളം 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   അളകനന്ദ ശ്രീ, ട്രോള്‍ മലയാളം  </p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   അളകനന്ദ ശ്രീ, ട്രോള്‍ മലയാളം  

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Abhishek TK ‎, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക് </p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Abhishek TK ‎, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക് 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Gafoor Bin HM , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക് </p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Gafoor Bin HM , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക് 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Hari V Gupta , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക് </p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Hari V Gupta , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക് 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Eden Eden , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക് </p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Eden Eden , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക് 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Abraham John, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക് </p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Abraham John, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക് 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ മങ്ങാട്ട് കോവിലകം, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക് </p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ മങ്ങാട്ട് കോവിലകം, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക് 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  K Ajithkumar Koroth, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  K Ajithkumar Koroth, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Salman Paris‎ , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക് </p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Salman Paris‎ , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക് 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Aneez Kalatt, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക് </p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Aneez Kalatt, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക് 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :Kabeer Hassan, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക് </p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :Kabeer Hassan, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക് 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Noushad Thrissur, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക് </p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Noushad Thrissur, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക് 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Sivaprasad Siva, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക് </p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Sivaprasad Siva, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക് 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : AN Shaji, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക് </p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : AN Shaji, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക് 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Muneeb muhamed , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Muneeb muhamed , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Subin Thandassery‎, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക് </p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Subin Thandassery‎, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക് 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : അളകനന്ദ ശ്രീ, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക് </p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : അളകനന്ദ ശ്രീ, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക് 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Mahesh Vijayan‎ , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക് </p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Mahesh Vijayan‎ , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക് 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Sujesh Unni, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക് </p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Sujesh Unni, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക് 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Pran Kumar Pranavam, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക് </p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Pran Kumar Pranavam, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക് 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Subin Thandassery‎ , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക് </p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Subin Thandassery‎ , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക് 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : SA BI TH, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക് </p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : SA BI TH, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക് 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Ganesh Kumar B, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക് </p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Ganesh Kumar B, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക് 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Midhun Muraleedharan‎,  ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക് </p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Midhun Muraleedharan‎,  ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക് 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Divya Sivaraman, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക് </p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Divya Sivaraman, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക് 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  ആലി ബാബ, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക് </p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  ആലി ബാബ, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക് 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   സഞ്ജിത് വടക്കേക്കര വിജയൻ, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക് </p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   സഞ്ജിത് വടക്കേക്കര വിജയൻ, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക് 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Yazzr Yazrr, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക് </p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Yazzr Yazrr, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക് 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Aneez Kalatt, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക് </p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Aneez Kalatt, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക് 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Fazil Variyath ‎, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക് </p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Fazil Variyath ‎, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക് 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Delvin Varghese, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക് </p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Delvin Varghese, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക് 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  അനൂപ് സെർ‎, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക് </p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  അനൂപ് സെർ‎, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക് 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Subin Thandassery, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക് </p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Subin Thandassery, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക് 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  അളകനന്ദ ശ്രീ , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  അളകനന്ദ ശ്രീ , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : An Anand  , ട്രോള്‍ മലയാളം </p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : An Anand  , ട്രോള്‍ മലയാളം 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Nikhil Muraleedharan, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക് </p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Nikhil Muraleedharan, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക് 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  സ‌ഞ്ജിത് വടക്കേക്കര വിജയന്‍, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക് </p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  സ‌ഞ്ജിത് വടക്കേക്കര വിജയന്‍, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക് 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Rafeeque Ap, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക് </p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Rafeeque Ap, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക് 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Ramshid NK Clt, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Ramshid NK Clt, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Anagha Harithavayal ‎, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക് </p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Anagha Harithavayal ‎, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക് 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : തെങ്ങുംപുറത്ത് ഭൈരവൻ ‎, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക് </p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : തെങ്ങുംപുറത്ത് ഭൈരവൻ ‎, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക് 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Syam N S, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Syam N S, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Sri C AchuthaMenon Gct‎ , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Sri C AchuthaMenon Gct‎ , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  തെങ്ങുംപുറത്ത് ഭൈരവൻ, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക് </p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  തെങ്ങുംപുറത്ത് ഭൈരവൻ, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക് 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Jish Nu , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക് </p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Jish Nu , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക് 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Midhun M S , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക് </p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Midhun M S , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക് 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Nidhin Niby Malayil, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക് </p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Nidhin Niby Malayil, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക് 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  മാർക്കോ പോളോ, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക് </p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  മാർക്കോ പോളോ, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക് 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   ,Shehinsha PA Suttu , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക് </p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   ,Shehinsha PA Suttu , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക് 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  ബിന്‍സു കൊക്കാത്തോട്, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക് </p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  ബിന്‍സു കൊക്കാത്തോട്, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക് 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   John Vishnu Abdullah , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക് </p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   John Vishnu Abdullah , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക് 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Mrudhula Madhu,  ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Mrudhula Madhu,  ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Amal Rajendran , ഔട്ട്സ്പോക്കണ്‍ </p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Amal Rajendran , ഔട്ട്സ്പോക്കണ്‍ 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Parag Sivanand, ഔട്ട്സ്പോക്കണ്‍ </p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Parag Sivanand, ഔട്ട്സ്പോക്കണ്‍ 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :G S Rajeev Neyyattinkara, ഔട്ട്സ്പോക്കണ്‍ </p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :G S Rajeev Neyyattinkara, ഔട്ട്സ്പോക്കണ്‍ 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   ,Bineesh KS‎  , ഔട്ട്സ്പോക്കണ്‍ </p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   ,Bineesh KS‎  , ഔട്ട്സ്പോക്കണ്‍ 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Krish , ഔട്ട്സ്പോക്കണ്‍ </p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Krish , ഔട്ട്സ്പോക്കണ്‍ 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Jiju Ponnappan‎  , ഔട്ട്സ്പോക്കണ്‍ </p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Jiju Ponnappan‎  , ഔട്ട്സ്പോക്കണ്‍ 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  രവി എ എസ്  , ഔട്ട്സ്പോക്കണ്‍, </p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  രവി എ എസ്  , ഔട്ട്സ്പോക്കണ്‍, 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Rijesh Krishnan‎ ,  ഔട്ട്സ്പോക്കണ്‍ </p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Rijesh Krishnan‎ ,  ഔട്ട്സ്പോക്കണ്‍ 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Ravan Ironheart‎ , ഔട്ട്സ്പോക്കണ്‍</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Ravan Ironheart‎ , ഔട്ട്സ്പോക്കണ്‍

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Ramesh Prasad  , ഔട്ട്സ്പോക്കണ്‍ </p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Ramesh Prasad  , ഔട്ട്സ്പോക്കണ്‍ 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :Vishnu Mohan‎  , ഔട്ട്സ്പോക്കണ്‍ </p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :Vishnu Mohan‎  , ഔട്ട്സ്പോക്കണ്‍ 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Ranjith PR Ranju , ഔട്ട്സ്പോക്കണ്‍, </p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Ranjith PR Ranju , ഔട്ട്സ്പോക്കണ്‍, 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : അനീഷ് കുമാർ , ഔട്ട്സ്പോക്കണ്‍ </p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : അനീഷ് കുമാർ , ഔട്ട്സ്പോക്കണ്‍ 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Arun Babu , ഔട്ട്സ്പോക്കണ്‍ </p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Arun Babu , ഔട്ട്സ്പോക്കണ്‍ 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   രവി എ എസ്, ഔട്ട്സ്പോക്കണ്‍ </p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   രവി എ എസ്, ഔട്ട്സ്പോക്കണ്‍ 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Sajith Melathil‎  , ഔട്ട്സ്പോക്കണ്‍ </p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Sajith Melathil‎  , ഔട്ട്സ്പോക്കണ്‍ 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Vineeth kumar AK Rajapuram, ഔട്ട്സ്പോക്കണ്‍ </p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Vineeth kumar AK Rajapuram, ഔട്ട്സ്പോക്കണ്‍ 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : J Krishna , ഔട്ട്സ്പോക്കണ്‍, </p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : J Krishna , ഔട്ട്സ്പോക്കണ്‍, 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Sachu Krishna ‎ , ഔട്ട്സ്പോക്കണ്‍ </p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Sachu Krishna ‎ , ഔട്ട്സ്പോക്കണ്‍ 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Don Bosco , ഔട്ട്സ്പോക്കണ്‍ </p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Don Bosco , ഔട്ട്സ്പോക്കണ്‍ 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Abhijith Santhosh , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍. </p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Abhijith Santhosh , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍. 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Hitchcock Kanjikkuzhi  , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍. </p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Hitchcock Kanjikkuzhi  , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍. 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Jon Snow  , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍. </p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Jon Snow  , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍. 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Mohammed Asif M  , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍. </p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Mohammed Asif M  , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍. 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Shafi Kottayam  , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍. </p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Shafi Kottayam  , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍. 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Jon Snow , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍. </p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Jon Snow , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍. 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Mb Sajish  , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍. </p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Mb Sajish  , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍. 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   KP Satheesan, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍. </p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   KP Satheesan, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍. 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Ajeesh Nair  , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍. </p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Ajeesh Nair  , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍. 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Rashid Rahim , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍. </p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Rashid Rahim , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍. 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Renjith R , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍. </p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Renjith R , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍. 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Abhijith Santhosh , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍. </p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Abhijith Santhosh , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍. 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Ajan Kumar M , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍. </p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Ajan Kumar M , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍. 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Muhammed Shafeek Rowther Kaniyaparambill , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍. </p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Muhammed Shafeek Rowther Kaniyaparambill , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍. 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Moidhu Sha, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍. </p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Moidhu Sha, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍. 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Jamshi Mohammed  , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍. </p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Jamshi Mohammed  , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍. 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Nikhil Muraleedharan , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍. </p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Nikhil Muraleedharan , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍. 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Looney Looser , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍. </p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Looney Looser , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍. 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  RaJeesh SusHeela InDran , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍. </p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  RaJeesh SusHeela InDran , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍. 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  John Samuel , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍. </p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  John Samuel , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍. 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Shafi Kottayam  , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍. </p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Shafi Kottayam  , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍. 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Jaifar Pv  , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍. </p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Jaifar Pv  , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍. 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Renjith R , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍. </p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Renjith R , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍. 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Rohith T Mohan, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍. </p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Rohith T Mohan, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍. 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Renjith R , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍. </p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Renjith R , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍. 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Jon Snow , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍. </p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Jon Snow , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍. 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Moidhu Sha , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍. </p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Moidhu Sha , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍. 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Shaheen Zubaida‎ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍. </p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Shaheen Zubaida‎ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍. 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Sri C AchuthaMenon Gct , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍. </p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Sri C AchuthaMenon Gct , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍. 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Subin Thandassery ‎ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍. </p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Subin Thandassery ‎ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍. 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Subin Thandassery , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍. </p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Subin Thandassery , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍. 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Subin Thandassery, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍. </p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Subin Thandassery, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍. 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Suhail AR, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍. </p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Suhail AR, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍. 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Sujith, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍. </p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Sujith, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍. 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Sujith , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍. </p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Sujith , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍. 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Suraj K Somarajan,  ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍. </p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Suraj K Somarajan,  ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍. 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Thomas Chacko Nair‎ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍. </p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Thomas Chacko Nair‎ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍. 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Thomas Chacko Nair‎ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍. </p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Thomas Chacko Nair‎ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍. 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : UsmAn Htz‎  , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍. </p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : UsmAn Htz‎  , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍. 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Vinesh Kumar Vijayan , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍. </p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Vinesh Kumar Vijayan , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍. 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : sreeju C Prahelika , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍. </p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : sreeju C Prahelika , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍. 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  അതുൽ രവി , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍. </p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  അതുൽ രവി , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍. 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  ആരതി അജയൻ  , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍. </p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  ആരതി അജയൻ  , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍. 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  ആരതി അജയൻ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍. </p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  ആരതി അജയൻ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍. 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : ഓട്ട കാലണ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍. </p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : ഓട്ട കാലണ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍. 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  ഗുരു നന്ദൻ, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍. </p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  ഗുരു നന്ദൻ, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍. 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  പ്രൊഫെസർ മാസ്റ്റർ മൈൻഡ്‎ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍. </p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  പ്രൊഫെസർ മാസ്റ്റർ മൈൻഡ്‎ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍. 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  റംഷാദ് ശിവപുരം കണ്ണൂർ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍. </p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  റംഷാദ് ശിവപുരം കണ്ണൂർ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍. 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  സൈക്കോ മലയാളി , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍. </p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  സൈക്കോ മലയാളി , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍. 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Shahul Hameed , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍. </p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Shahul Hameed , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍. 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Sharjas AbdulSamad  , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍. </p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Sharjas AbdulSamad  , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍. 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : പ്രൊഫെസർ മാസ്റ്റർ മൈൻഡ്  , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍. </p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : പ്രൊഫെസർ മാസ്റ്റർ മൈൻഡ്  , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍. 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Shamna Areekodan, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍. </p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Shamna Areekodan, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍. 

loader