ട്രംപിന് നമസ്തേ പറഞ്ഞ് ട്രോളന്മാരും; കാണാം ട്രംപ് സന്ദര്‍ശന ട്രോളുകള്‍

First Published 24, Feb 2020, 4:22 PM IST

ഇന്ത്യ സന്ദര്‍ശിക്കുന്ന ഏഴാമത്തെ അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്‍റാണ് ട്രംപ്. എന്നാല്‍ ഇതുവരെ ഒരു രാഷ്ട്രത്തലവന്മാര്‍ക്കും കൊടുക്കാത്ത പ്രാധാന്യമാണ് ട്രംപിന് ഇന്ത്യ നല്‍കുന്നത്. ട്രംപ് തന്‍റെ അടുത്ത സുഹൃത്താണെന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി അവകാശപ്പെടുന്നത്. ട്രംപ് തിരിച്ചും ഇതേ അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം മോദിക്ക് അമേരിക്കയില്‍ ലഭിച്ച ഹൗഡി മോദി സ്വീകരണത്തിന് പ്രത്യുപകാരമായാണ് ഇന്ത്യയില്‍ നമസ്തേ ട്രംപ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചതെന്ന എതിര്‍പ്പും ഇന്ത്യയില്‍ ഉയരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ട്വിറ്റര്‍ പോലുള്ള സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില്‍ #GoBackTrump എന്ന ഹാഷ്ടാഗാണ് ട്രന്‍റിങ്ങില്‍ ഒന്നാമത്. എതായാലും ഇന്ത്യ സന്ദര്‍ശിക്കാനെതുന്ന അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്‍റിന് ഗംഭീര സ്വീകരണമാണ് ട്രോളന്മാരും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. കാണാം ട്രംപിന്‍റെ  ഇന്ത്യാ സന്ദര്‍ശന ട്രോളുകള്‍.

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:  Amal Krishnan Thattayil , ഔട്ട്സ്പോക്കന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Amal Krishnan Thattayil , ഔട്ട്സ്പോക്കന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:  An Anand  , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: An Anand , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:   An Anand , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: An Anand , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:  Anz Muhammed, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍.

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Anz Muhammed, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍.

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:  Arun K Arun  , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Arun K Arun , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Arun Punakkalil , ഔട്ട്സ്പോക്കന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Arun Punakkalil , ഔട്ട്സ്പോക്കന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:  Arun Punakkalil , ഔട്ട്സ്പോക്കന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Arun Punakkalil , ഔട്ട്സ്പോക്കന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Baylin Shibu, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍.

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Baylin Shibu, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍.

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:  Mohd Rafi Ak‎   , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Mohd Rafi Ak‎ , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:    Prajith Np‎, ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Prajith Np‎, ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:   Pramod Chandran‎  , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Pramod Chandran‎ , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:  Pran Kumar Pranavam  , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Pran Kumar Pranavam , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:  RajeshRamanan Charuvila , ട്രോള്‍ പൊളിറ്റിക്സ് കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: RajeshRamanan Charuvila , ട്രോള്‍ പൊളിറ്റിക്സ് കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:  selvaraj muthirapparambil

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: selvaraj muthirapparambil

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:  Shameem Ishaq, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍.

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Shameem Ishaq, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍.

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:   Shinto Mohan, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍.

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Shinto Mohan, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍.

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:   Shoukath Ali Shouku , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Shoukath Ali Shouku , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:   Stephan Nedumpally , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Stephan Nedumpally , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:   Stephan Nedumpally  , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Stephan Nedumpally , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:   Venugopal J, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Venugopal J, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:   Venugopal J , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Venugopal J , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:   ആരതി അജയൻ ‎, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍.

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: ആരതി അജയൻ ‎, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍.

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: നിഷാദ് ടി, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍.

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: നിഷാദ് ടി, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍.

loader