9 ചിത്രങ്ങളുമായി ഭാവന; മനോഹരമെന്ന് ആരാധകര്‍

First Published 3, Jun 2020, 11:10 PM

നടി ഭാവന ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ചിത്രങ്ങള്‍ ഏറ്റെടുത്ത് ചലച്ചിത്രപ്രേമികള്‍. മനോഹരങ്ങളായ 9 ചിത്രങ്ങളാണ് താരം ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ടി ആന്‍ഡ് എം സിഗ്നേച്ചേഴ്സിന് വേണ്ടിയുള്ള ഫോട്ടോകളാണ് താരം ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമിലൂടെ പുറത്തുവിട്ടത്. അതിസുന്ദരിയായിട്ടുണ്ടെന്നും മനോഹരമെന്നുമുള്ള കമന്‍റുകളുമായാണ് ആരാധകര്‍ ചിത്രങ്ങളെ വരവേറ്റത്

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

<p>ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത പഴയ ചിത്രം</p>

ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത പഴയ ചിത്രം

<p>ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത പഴയ ചിത്രം</p>

ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത പഴയ ചിത്രം

<p>ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത പഴയ ചിത്രം</p>

ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത പഴയ ചിത്രം

<p>ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത പഴയ ചിത്രം</p>

ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത പഴയ ചിത്രം

<p>ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത പഴയ ചിത്രം</p>

ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത പഴയ ചിത്രം

<p>ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത പഴയ ചിത്രം</p>

ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത പഴയ ചിത്രം

<p>ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത പഴയ ചിത്രം</p>

ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത പഴയ ചിത്രം

<p>ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത പഴയ ചിത്രം</p>

ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത പഴയ ചിത്രം

<p>ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത പഴയ ചിത്രം</p>

ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത പഴയ ചിത്രം

loader