'പൊയ്കയിൽ കുളിർപൊയ്കയിൽ' ഹോട്ട്‍ലുക്കില്‍ അനുശ്രീ

First Published 11, Jun 2020, 10:52 AM

ലോക്ക്ഡൗണ്‍ കാലം ഫോട്ടോഷൂട്ടുകള്‍ക്കായി മാറ്റി വച്ചിരിക്കുകയാണ് നടി അനുശ്രീ. തന്‍റെ പുതിയ ലുക്കിലും ഗെറ്റ് അപ്പുകളിലുമുള്ള ചിത്രങ്ങള്‍ താരം ഇടക്കിടെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ പങ്കുവയ്ക്കാറുണ്ട്. ഇത്തവണ ഹോട്ട്‍ ലുക്കിലുള്ള ചിത്രമാണ് അനുശ്രീ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. കുളത്തില്‍ നിന്നുള്ള ചിത്രത്തിന് രാജശില്‍പ്പിയിലെ 'പൊയ്കയില്‍ കുളിര്‍പ്പൊയ്കയില്‍' എന്ന പാട്ടിലെ വരികളാണ് അനുശ്രീ കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്. 

<p>'പൊയ്കയിൽ കുളിർപൊയ്കയിൽ' ഹോട്ട്‍‍ലുക്കില്‍ അനുശ്രീ</p>

'പൊയ്കയിൽ കുളിർപൊയ്കയിൽ' ഹോട്ട്‍‍ലുക്കില്‍ അനുശ്രീ

<p>'പൊയ്കയിൽ കുളിർപൊയ്കയിൽ' ഹോട്ട്‍‍ലുക്കില്‍ അനുശ്രീ</p>

'പൊയ്കയിൽ കുളിർപൊയ്കയിൽ' ഹോട്ട്‍‍ലുക്കില്‍ അനുശ്രീ

<p>'പൊയ്കയിൽ കുളിർപൊയ്കയിൽ' ഹോട്ട്‍‍ലുക്കില്‍ അനുശ്രീ</p>

'പൊയ്കയിൽ കുളിർപൊയ്കയിൽ' ഹോട്ട്‍‍ലുക്കില്‍ അനുശ്രീ

<p> 'പൊയ്കയിൽ കുളിർപൊയ്കയിൽ' ഹോട്ട്‍ലുക്കില്‍ അനുശ്രീ</p>

 'പൊയ്കയിൽ കുളിർപൊയ്കയിൽ' ഹോട്ട്‍ലുക്കില്‍ അനുശ്രീ

<p> 'പൊയ്കയിൽ കുളിർപൊയ്കയിൽ' ഹോട്ട്‍ലുക്കില്‍ അനുശ്രീ</p>

 'പൊയ്കയിൽ കുളിർപൊയ്കയിൽ' ഹോട്ട്‍ലുക്കില്‍ അനുശ്രീ

loader