ഇന്ത്യയെ വിറപ്പിച്ച കൊള്ളക്കാരുടെ സ്വന്തം ചമ്പൽ കാടുകളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്താലെങ്ങനെയിരിക്കും?

First Published May 14, 2020, 1:11 PM IST

ചമ്പൽ കാടുകൾ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഓർമ്മവരുന്നത് ഇന്ത്യയെ വിറപ്പിച്ച കൊള്ളക്കാരി ഫൂലൻ ദേവിയെയായിരിക്കും. ഗബ്ബാർ സിംഗ് ഗുജ്ജാരും, ഡാകു മൻ സിംഗും അടങ്ങുന്ന കൊള്ളസംഘത്തിന്റെ രക്‌തമുറയുന്ന പേടിപ്പിക്കുന്ന കഥകളും. ഒരുകാലത്ത്, ചമ്പലെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഓർമ്മ വന്നിരുന്നത് കൂട്ടബലാത്സംഗങ്ങൾ, വെടിവയ്പ്പുകൾ, രക്തം തളം കെട്ടികിടക്കുന്ന വീഥികൾ എന്നിവയെല്ലാമാണ്. എന്നാൽ ഇത്രയും പേടിപ്പെടുത്തുന്ന, സാഹസികത നിറഞ്ഞ അവിടെ എപ്പോഴെങ്കിലും പോകണമെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? പിന്നെ, എനിക്ക് വട്ടല്ലേ എന്നായിരിക്കും മറുപടി. നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള കഥകൾക്കപ്പുറം, ചമ്പൽ കാടിന് അതിമോനോഹരമായ, അധികമാരും അറിയാത്ത മറ്റൊരു വശമുണ്ട്. ഇത് വരെ വികസനവും, വാണിജ്യവത്കരണവും തൊട്ട് തീണ്ടിയിട്ടില്ലാത്ത ആ കാടുകൾ പ്രകൃതിയുടെ കളിത്തൊട്ടിലാണ്. അനവധി അപൂർവങ്ങളായ പക്ഷിമൃഗാദികളുടെ സങ്കേതമാണ് ആ കാടുകൾ. പ്രകൃതിരമണീയമായ ആ ചമ്പൽ കാടുകളെ കുറിച്ചറിയാം...