'കണ്ണുപൊത്തി മുഖത്തു തഴുകിയ രണ്ട് യുവതികളുടെ കൈകള്‍'; കിം ജോങ് നാമിനെ തേടിയെത്തിയ 'കാളകൂട' മരണം

First Published Apr 30, 2020, 9:27 PM IST

അനുജനയച്ച കത്തിൽ കിം ജോങ് നാം ഇങ്ങനെ എഴുതി," എന്നെയും കുടുംബത്തെയും ശിക്ഷിക്കാനുള്ള ഉത്തരവ് ദയവായി നീ പിൻവലിക്കണം. ഞങ്ങൾക്ക് പോയൊളിക്കാൻ വേറെ ഇടമില്ല. ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയല്ലാതെ ഇനി വേറെ വഴിയില്ല."