കൊറോണയുടെ ഭീതിയിലാണ് ലോകം. നിരവധി രാജ്യങ്ങളിൽ കൊറോണ വൈറസിനെ നേരിടാനുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളും നീക്കങ്ങളും നടന്ന് വരികയാണ്. കൊവിഡ് 19നെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഇന്ത്യയിലും മരുന്ന് പരീക്ഷണം നടക്കുന്നു.സ്വകാര്യ ലബോറട്ടറികൾ നടത്തുന്ന ഓരോ കൊവിഡ് -19 ടെസ്റ്റിനും പരമാവധി ചാർജ് 4,500 രൂപയിൽ കൂടരുതെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ശുപാർശ ചെയ്തു. 

സ്വകാര്യ ലബോറട്ടറികളിലെ COVID-19 പരിശോധനയ്ക്കായി ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ച് (ICMR) പുറപ്പെടുവിച്ച മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ആർ‌എൻ‌എ വൈറസിനായി തത്സമയ പി‌സി‌ആർ‌ എസ്‌എയ്ക്ക് എൻ‌എബി‌എൽ അക്രഡിറ്റേഷൻ ഉള്ള എല്ലാ സ്വകാര്യ ലബോറട്ടറികൾക്കും കൊവിഡ് -19 പരിശോധനകൾ നടത്താൻ അനുവാദമുണ്ട്. 

പരിശോധനയ്ക്കുള്ള പരമാവധി ചെലവ് 4,500 രൂപയിൽ കൂടരുതെന്ന് ദേശീയ ടാസ്‌ക് ഫോഴ്‌സ് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. സംശയാസ്പദമായ കേസുകളുടെ സ്‌ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റായി 1,500 രൂപയും സ്ഥിരീകരണ പരിശോധനയ്ക്ക് 3,000 രൂപയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടാം.