യോനിക്കുള്ളിൽ വളരുന്ന വിവിധ തരം ബാക്ടീരിയകളെ കുറിച്ച് ഞെട്ടിക്കുന്ന കണ്ടെത്തൽ. മേരിലാന്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്കൂൾ ഓഫ് മെഡിസിനിലെ മൈക്രോബയോളജിസ്റ്റും ജീനോമിക്സ് ഗവേഷകനുമായ ജാക്ക് റാവലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പഠനം നട‌ത്തുകയായിരുന്നു.

യോനിയിലടക്കം മനുഷ്യ ശരീരത്തിലും എല്ലായിടത്തും ബാക്ടീരിയകൾ വസിക്കുന്നു. കുടൽ മൈക്രോബയോമിനെപ്പോലെ, ആരോഗ്യത്തിന് സമതുലിതമായ യോനി മൈക്രോബയോം അനിവാര്യമാണെന്ന് ഗവേഷകൻ റാവൽ പറയുന്നു. ലൈംഗികമായി പകരുന്ന രോഗങ്ങളെയും മൂത്രനാളിയിലെ അണുബാധയെയും തടയുന്നതിൽ നിന്ന് ഇത് ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

യോനിക്കുള്ളിൽ അണുബാധ ഉണ്ടായാൽ ​ഗർഭകാലത്ത് അകാല ജനനം, കോശജ്വലന തകരാറുകൾ, മറ്റ് അണുബാധകൾ എന്നിവ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ​പഠനത്തിന്റെ ഭാ​ഗമായി അനാവശ്യവും അതുല്യവുമായ ജീനുകളെ വേർതിരിച്ചു.  ഗവേഷണത്തിൽ യോനിയിൽ പതിവായി ജീവിക്കുന്ന കുറച്ച് ഇനം ബാക്ടീരിയകൾ അവർ കണ്ടെത്തി.

 ഏകദേശം 300 അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ (കുടൽ മൈക്രോബയോമിന് ആയിരത്തിലധികം ഉണ്ടായിരിക്കാം). പലതരം ബാക്ടീരിയകളെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചു. സ്ത്രീക്ക് ഒരു ബാക്ടീരിയയിൽ നിന്ന് ജീനുകൾ വഹിക്കാൻ കഴിയും, അത് മറ്റൊരാളേക്കാൾ വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് -   ഗവേഷകൻ റാവൽ പറഞ്ഞു.