രണ്ടാം ഘട്ട ലോക്ക് ഡൗൺ ഇന്ന് അവസാനിക്കും, നാളെ മുതൽ ലോക്ക് ഡൗൺ 3.0 ‌| Live Updates

covid 19 updates as on 03 May 2020 from kerala india and world live

രാജ്യത്ത് കൊവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം മുപ്പത്തി എണ്ണായിരത്തിലേക്ക് അടുക്കുകയാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ രോഗബാധിതരുണ്ടായ ദിവസമായിരുന്നു ശനിയാഴ്ച. തത്സമയവിവരങ്ങൾ..