ദില്ലി: രാജ്യത്ത് ജൂണ്‍ ഒന്ന് മുതല്‍ ശ്രമിക് ട്രെയിനുകള്‍ക്ക് പുറമേ 200 നോണ്‍ എസി ട്രെയിന്‍ സര്‍വീസുകള്‍. 200 ട്രെയിനുകളും പ്രതിദിനം സര്‍വീസ് നടത്തും. ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗ് ഉടന്‍ ആരംഭിക്കുമെന്ന് റെയില്‍വേ അറിയിച്ചു. ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളെ നാട്ടിലെത്തിക്കാനായി ഇതുവരെ 1600 ട്രെയിനുകള്‍ സര്‍വീസ് നടത്തിയെന്ന് റെയില്‍വേ വ്യക്തമാക്കി. 

ഇതിലൂടെ 21.5 ലക്ഷം തൊഴിലാളികളെയാണ് നാട്ടിലെത്തിക്കാനായത്. അവശേഷിക്കുന്ന തൊഴിലാളികെ തിരിച്ചെത്തിക്കാൻ ശ്രമിക് ശ്രമിക്ക് ട്രെയിനുകള്‍ സര്‍വീസ് തുടരും. ഇനിയും ആയിരത്തില്‍ അധികം ശ്രമിക്ക് ട്രെയിനുകള്‍ ഓടിക്കുമെന്നും റെയില്‍വേ അറിയിച്ചു.