തിരുവനന്തപുരം: കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ അക്ഷയ എകെ- 454 ലോട്ടറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഉച്ചക്കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നത്. ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റായ http://www.keralalotteries.com/ല്‍ ഫലം ലഭ്യമാകും. 

എല്ലാ ബുധനാഴ്ചയും നറുക്കെടുക്കുന്ന അക്ഷയ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റിന്റെ വില 40 രൂപയാണ്. 70 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപയാണ്. സമാശ്വാസ സമ്മാനമായി 8000 രൂപയും നൽകും. 

ലോട്ടറിയുടെ സമ്മാനം 5000 രൂപയില്‍ താഴെയാണെങ്കില്‍ കേരളത്തിലുള്ള ഏത് ലോട്ടറിക്കടയില്‍ നിന്നും തുക കരസ്ഥമാക്കാം. 5000 രൂപയിലും കൂടുതലാണെങ്കില്‍ ടിക്കറ്റും ഐഡി പ്രൂഫും സര്‍ക്കാര്‍ ലോട്ടറി ഓഫീസിലോ ബാങ്കിലോ ഏല്‍പിക്കണം. വിജയികള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഗസറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഫലം നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തുകയും 30 ദിവസത്തിനകം സമ്മാനാര്‍ഹമായ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് സമര്‍പ്പിക്കുകയും വേണം.

സമ്മാനാര്‍ഹമായ ടിക്കറ്റുകളുടെ വിശദവിവരങ്ങള്‍

ഒന്നാം സമ്മാനം[70 Lakhs]

AO 314042 (ERNAKULAM)

സമാശ്വാസ സമ്മാനം (8000)

AN 314042  AP 314042   AR 314042  AS 314042  AT 314042  AU 314042  AV 314042  AW 314042  AX 314042  AY 314042  AZ 314042

രണ്ടാം സമ്മാനം  [5 Lakhs]

AR 170277 (IDUKKI)

മൂന്നാം സമ്മാനം [1 Lakh]

AN 205170 (KOTTAYAM)  AO 375366 (KANNUR)  AP 485131 (KANNUR)  AR 273465 (KOLLAM)  AS 313592 (KOZHIKKODE)
AT 184841 (KOTTAYAM)  AU 109754 (KOTTAYAM)  AV 352971 (ALAPPUZHA)  AW 247253 (THRISSUR)  AX387217(PALAKKAD)  AY 141041 (KANNUR)  AZ 176987 (THIRUVANANTHAPURAM)

നാലാം സമ്മാനം(5,000/-)

0346  0574  1141  2781  3755  4985  5201  5971  6199  6217  6273  6644  6857  7121  7216  7466  8808  9874

അഞ്ചാം സമ്മാനം(2,000/-) 

0919  2921  3510  5299  7295  8557  8947

ആറാം സമ്മാനം (1,000/-)

0408  0592  1265  2506  2795  3237  3412  3504  4405  4946  5801  6649  6677  6954  6976  7032  7365  7644  7802  7934  8271  9012  9157  9410  9733  9985

ഏഴാം സമ്മാനം(.500/-)

0125  0321  0427  0456  0703  0719  1084  1085  1375  1387  1712  1918  2062  2805  2858  2874  3136  3505  3639  3853  3917  4274  4357  4360 4366  4452  4656  4727  4759  4774  4989  5534  5718  5778  5864  6341  6423  6674  6869  6894  7113  7136  7763  7793  7827  7884  7923  8034 8057  8058  8116  8679  8750  8828  8919  8932  9106  9120  9334  9448  9771  9829  9869  9896

എട്ടാം സമ്മാനം(100/-)

0061  0256  0388  0437  0464  0547  0575  0748  0778  0797  0814  0818  0934  1124  1170  1194  1204  1226  1308  1317  1718  1755  1763  1791  1800  1804  1808  1811  1820  1840  2577  3051  3173  3322  3350  3452  3453  3475  3552  3656  3767  3898  4026  4097  4135  4138  4145  4626  4634  4666  4678  4700  4715  4788  4793  4808  4823  4832  4898  4924  4971  5189  5227  5232  5280  5285  5459  5473  5493  5498  5564  5613  5707  5724  5737  5783  6165  6301  6302  6463  6469  6495  6626  6660  6744  6768  6998  7041  7123  7145  7317  7350  7399  7406  7487  7548  7618  7704  7798  8046  8243  8320  8374  8408  8588  8649  8761  8873  8969  9270  9290  9293  9421  9471  9542  9594  9603  9704  9854  9906