തിരുവനന്തപുരം: കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ അക്ഷയ എകെ- 472 ലോട്ടറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഉച്ചക്കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നത്. ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റായ http://keralalotteries.com/ല്‍ ഫലം ലഭ്യമാകും.

എല്ലാ ബുധനാഴ്ചയും നറുക്കെടുക്കുന്ന അക്ഷയ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റിന്റെ വില 40 രൂപയാണ്. 70 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപയാണ്. സമാശ്വാസ സമ്മാനമായി 8000 രൂപയും നൽകും. 

ലോട്ടറിയുടെ സമ്മാനം 5000 രൂപയില്‍ താഴെയാണെങ്കില്‍ കേരളത്തിലുള്ള ഏത് ലോട്ടറിക്കടയില്‍ നിന്നും തുക കരസ്ഥമാക്കാം. 5000 രൂപയിലും കൂടുതലാണെങ്കില്‍ ടിക്കറ്റും ഐഡി പ്രൂഫും സര്‍ക്കാര്‍ ലോട്ടറി ഓഫീസിലോ ബാങ്കിലോ ഏല്‍പിക്കണം. വിജയികള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഗസറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഫലം നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തുകയും 30 ദിവസത്തിനകം സമ്മാനാര്‍ഹമായ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് സമര്‍പ്പിക്കുകയും വേണം.

സമ്മാനാര്‍ഹമായ ടിക്കറ്റുകളുടെ വിശദവിവരങ്ങള്‍

ഒന്നാം സമ്മാനം[70 Lakhs]

AY 456030

സമാശ്വാസ സമ്മാനം (8,000/-)

AN 456030  AO 456030  AP 456030  AR 456030  AS 456030  AT 456030  AU 456030  AV 456030  AW 456030  AX 456030  AZ 456030

രണ്ടാം സമ്മാനം  [5 Lakhs]

AV 399288

മൂന്നാം സമ്മാനം  [1 Lakh]

AN 476768  AO 389481  AP 427248  AR 342683  AS 139067  AT 879543  AU 303558  AV 597213  AW 588112  AX 494122  AY 673396 AZ 199906

നാലാം സമ്മാനം (5,000/-)

0533  0620  1121  1379  1933  2074  2795  3192  3881  4177  4794  5736  6744  8195  8319  8976  9173  9409

അഞ്ചാം സമ്മാനം (2,000/-)

0459  2179  2291  8081  8359  9439  9909

ആറാം സമ്മാനം (1,000/-)

0269  1011  1191  1593  2232  2254  2686  3052  3172  3301  3501  3918  4014  4117  4275  4490  5519  6117  6846  7285  7846  8630  8711  9148  9525  9726

ഏഴാം സമ്മാനം (500/-)

0025  0027  0179  0339  0465  0512  0683  0766  0859  0919  1212  1610  1900  2088  2260  2265  2334  2410  2454  2945  3145  3296  3473  4050  4189  4388  4560  4668  4720  4731  4997  5199  5412  5423  5700  5753  6209  6398  6454  6497  6860  7214  7249  7339  7489  7561  8022  8129  8159  8342  8353  8367  8624  8721  8748  9257  9292  9356  9501  9609  9640  9709  9802  9847

എട്ടാം സമ്മാനം (100/-)

0050  0161  0407  0417  0545  0627  0629  0647  0708  0801  0880  1186  1213  1226  1266  1430  1499  1576  1851  1916  1947  1950  2250  2494  2568  2573  2733  2980  3014  3137  3180  3228  3311  3319  3349  3514  3595  3656  3668  3707  3717  4090  4165  4167  4185  4300  4398  4467  4673  4741  4789  4865  4901  4924  4951  5033  5185  5204  5289  5353  5421  5446  5470  5497  5509  5710  5910  5957  6059  6092  6350  6430  6457  6577  6604  6700  6856  7040  7074  7160  7219  7297  7336  7400  7514  7631  7706  7813  7830  7844  7867  7911  7929  8104  8108  8218  8330  8428  8458  8517  8605  8762  8807  8851  8852  8885  8891  9012  9346  9405  9407  9482  9569  9645  9703  9832  9862  9954  9973  9995