തിരുവനന്തപുരം: കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ കാരുണ്യ പ്ലസ് കെഎന്‍- 307 ലോട്ടറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഉച്ചക്കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നത്. ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റായ http://www.keralalotteries.com/ല്‍ ഫലം ലഭ്യമാകും. 

എല്ലാം വ്യാഴാഴ്ചയും നറുക്കെടുക്കുന്ന കാരുണ്യ പ്ലസ് ലോട്ടറി ടിക്കറ്റിന്റെ വില 40 രൂപയാണ്. 80 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം. 

സമ്മാനാര്‍ഹമായ ടിക്കറ്റ് വിവരങ്ങള്‍ 

ഒന്നാം സമ്മാനം

Rs.8,000,000/- (80 Lakhs)
PR 557383

രണ്ടാം സമ്മാനം
Rs.10,00,000/- (10 Lakhs)
PX 378565

മൂന്നാം സമ്മാനം
Rs.100,000/- (1 Lakh)
PN 232242
PO 783892
PP 203674
PR 447938
PS 778530
PT 221980
PU 868159
PV 307702
PW 883007
PX 585404
PY 481252
PZ 456548

നാലാം സമ്മാനം
Rs.5,000/-
0186  0665  1438  2124  2233  2959  3331  3674  3705  4235  4495  6008  6499  6755  7537  7623  8519  9607

അഞ്ചാം സമ്മാനം
Rs.1,000/-
1085  1109  1564  1806  2000  2202  2848  2946  3041  4219  4477  4722  4786  5420  5520  5767  5950  6009  6109  6268  6365  6388  6480  6602  6743  6863  7320  7717  8725  8743  9306

ആറാം സമ്മാനം
Rs.500/-
0258  0286  0605  0632  0692  1089  1465  1573  1673  2048  2083  2134  2297  2452  2509  2575  2675  2878  2896  2942  2967  3253  3255  3366  3509  3635  3686  3737  3767  4005  4024  4079  4104  4134  4230  4369  4476  4592  4671  4801  5067  5159  5163  5301  5330  5331  5496  5617  5803  5834  5898  5978  6102  6357  6449  6559  7195  7341  7652  7782  7847  7912  8120  8387  8679  8746  8759  8879  8934  8935  8950  9012  9399  9605  9635  9723

ഏഴാം സമ്മാനം
Rs.100/-
9774 5023 5643 7544 9460 8952 3418 1162 4832 6590 2498 0053 9142 6957 1612 2320 8007 7667 3612 4123 4689 2252 6524 0269 6529 9830 8034 0697 4995 6536 9312 4842 6450 4154 0913 9210 3213 6782 7880 1194 9325 3593 4519 2905 7435 6691 5683

കൊവിഡ് -19, പുതിയ വാര്‍ത്തകളും സമ്പൂര്‍ണ്ണ വിവരങ്ങളും അറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക