തിരുവനന്തപുരം: കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ നിർമ്മൽ എൻ ആർ-180 ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇന്ന് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് 3 മണിക്കായിരുന്നു ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റായ  http://www.keralalotteries.com/ ല്‍ ഫലം ലഭ്യമാകും. 

എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും നറുക്കെടുക്കുന്ന നിർമ്മൽ ലോട്ടറിയുടെ വില 40 രൂപയാണ്. 70 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം. രണ്ടാം സമ്മാനം പത്ത് ലക്ഷം രൂപയും മൂന്നാം സമ്മാനം ഒരു ലക്ഷം രൂപയുമാണ്. സമാശ്വാസ സമ്മാനമായി 8000 രൂപ നല്‍കും.

ലോട്ടറിയുടെ സമ്മാനം 5000 രൂപയില്‍ താഴെയാണെങ്കില്‍ കേരളത്തിലുള്ള ഏത് ലോട്ടറിക്കടയില്‍ നിന്നും തുക കരസ്ഥമാക്കാം. 5000 രൂപയിലും കൂടുതലാണെങ്കില്‍ ടിക്കറ്റും ഐഡി പ്രൂഫും സര്‍ക്കാര്‍ ലോട്ടറി ഓഫീസിലോ ബാങ്കിലോ ഏല്‍പിക്കണം. വിജയികള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഗസറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഫലം നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തുകയും 30 ദിവസത്തിനകം സമ്മാനാര്‍ഹമായ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് സമര്‍പ്പിക്കുകയും വേണം.

സമ്മാനാര്‍ഹമായ ടിക്കറ്റുകളുടെ വിശദവിവരങ്ങള്‍

ഒന്നാം സമ്മാനം[70 Lakhs]

NJ 253892(THRISSUR)

സമാശ്വാസ സമ്മാനം (8,000/-)

NA 253892  NB 253892  NC 253892  ND 253892  NE 253892  NF 253892  NG 253892  NH 253892 NK 253892  NL 253892  NM 253892

രണ്ടാം സമ്മാനം[10 Lakhs]

NK 514458(KOZHIKKODE)

മൂന്നാം സമ്മാനം[1 Lakh]

NA 267915  NB 264427  NC 551251  ND 341653  NE 369632  NF 407290  NG 118578  NH 206362  NJ 530925  NK 513162  NL 196762  NM 119382

നാലാം സമ്മാനം (5,000/-)

0105  0106  0819  1843  1861  2595  2663  3027  3722  4809  5475  6304  7387  7412  8199  8671  9488  9751

അഞ്ചാം സമ്മാനം(1,000/-)

0058  0266  0427  0919  1161  1822  2477  2845  2927  3895  3907  4342  4848  4913  4968  5077  5410  5456  6094  6172  6612  7014  7107  7329  7431  7898  7997  8220  8347  8427  8447  8843  8928  9019  9665  9928

ആറാം സമ്മാനം(500/-)

0000  0117  0216  0219  0263  0734  0845  1092  1253  1294  1435  1463  1603  1867  1872  2043  2127  2172  2215  2271  2335  2387  2624  2860  3074  3231  3543  3656  3961  4106  4324  4498  4509  4566  4948  4954  5117  5450  5680  5714  6323  6359  6479  6664  6765  6953  7441  7605  7748  7870  7900  7919  7926  7967  8114  8377  8480  8483  8541  8547  8559  8603  8942  9088  9373  9379  9555  9686  9758  9967

ഏഴാം സമ്മാനം (100)

0071  0101  0109  0297  0335  0539  0668  0756  0902  0951  1321  1367  1546  1717  1719  1805  2016  2040  2073  2193  2287  2313  2478  2491  2526  2587  2680  2726  2837  3020  3022  3050  3070  3080  3170  3183  3296  3318  3397  3413  3422  3527  3576  3667  3690  3751  3846  3870  3999  4027  4140  4235  4251  4485  4564  4575  4588  4620  4683  4710  4720  4909  5026  5060  5267  5351  5403  5425  5448  5471  5487  5622  6039  6056  6096  6307  6318  6367  6511  6546  6576  6615  6755  6893  6943  6945  6992  7077  7079  7149  7272  7293  7332  7334  7505  7634  7697  7765  7877  7907  7987  8050  8055  8060  8333  8656  8760  9101  9183  9194  9211  9283  9308  9392  9411  9548  9596  9684  9693  9888