തിരുവനന്തപുരം: കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ നിർമ്മൽ എൻ ആർ-182 ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇന്ന് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് 3 മണിക്കായിരുന്നു ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റായ  http://www.keralalotteries.com/ ല്‍ ഫലം ലഭ്യമാകും. 

എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും നറുക്കെടുക്കുന്ന നിർമ്മൽ ലോട്ടറിയുടെ വില 40 രൂപയാണ്. 70 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം. രണ്ടാം സമ്മാനം പത്ത് ലക്ഷം രൂപയും മൂന്നാം സമ്മാനം ഒരു ലക്ഷം രൂപയുമാണ്. സമാശ്വാസ സമ്മാനമായി 8000 രൂപ നല്‍കും.

ലോട്ടറിയുടെ സമ്മാനം 5000 രൂപയില്‍ താഴെയാണെങ്കില്‍ കേരളത്തിലുള്ള ഏത് ലോട്ടറിക്കടയില്‍ നിന്നും തുക കരസ്ഥമാക്കാം. 5000 രൂപയിലും കൂടുതലാണെങ്കില്‍ ടിക്കറ്റും ഐഡി പ്രൂഫും സര്‍ക്കാര്‍ ലോട്ടറി ഓഫീസിലോ ബാങ്കിലോ ഏല്‍പിക്കണം. വിജയികള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഗസറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഫലം നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തുകയും 30 ദിവസത്തിനകം സമ്മാനാര്‍ഹമായ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് സമര്‍പ്പിക്കുകയും വേണം.

സമ്മാനാര്‍ഹമായ ടിക്കറ്റുകളുടെ വിശദവിവരങ്ങള്‍

ഒന്നാം സമ്മാനം[70 Lakhs]

NF 255310 (IDUKKI)

സമാശ്വാസ സമ്മാനം(8000)

NA 255310  NB 255310  NC 255310  ND 255310  NE 255310  NG 255310  NH 255310  NJ 255310  NK 255310  NL 255310  NM 255310

രണ്ടാം സമ്മാനം[10 Lakhs]

NA 132250 (ERNAKULAM)

മൂന്നാം സമ്മാനം[1 Lakh]

NA 241994 (WAYANAD)  NB 244846 (ALAPPUZHA)  NC 319518 (THRISSUR)  ND 137693 (THRISSUR)  NE 484626 (THRISSUR) NF 433505 (IDUKKI)  NG 278256 (KANNUR)  NH 271442 (THRISSUR)  NJ 474169 (ERNAKULAM)  NK 119891 (PATHANAMTHITTA) NL 328492 (KANNUR)
NM 486146 (KOZHIKKODE)

നാലാം സമ്മാനം (5,000/-)

0230  0747  0920  1383  2046  2258  2370  3699  4699  5084  5194  5469  5506  5985  6548  

6646  6835  7001

അഞ്ചാം സമ്മാനം (1,000/-)

0328  0579  0833  1160  1242  1384  1495  1525  1899  2004  2172  2728  2847  3425  3974  4741  4825  4990  5141  5512  5551  6066  6466  6477 6849  7044  7092  7255  7378  8123  8201  8276  8581  8585  9670  9682

ആറാം സമ്മാനം(500/-)

0051  0303  0440  0537  0627  0964  1332  1336  1371  1667  1755  2079  2138  2332  2402  2615  2863  2991  3033  3048  3227  3281  3471  3595  3737  3764  3921  4037  4146  4257  4288  4456  4657  4804  4805  4863  4887  5186  5508  5979  5987  6174  7017  7133  7298  7336  7366  7509  7670  7674  7708  7774  7782  7927  7989  8088  8094  8109  8175  8809  8879  8964  9000  9124  9318  9466  9530  9676  9822  9950

ഏഴാം സമ്മാനം (100/-)

0202  0495  0553  0592  0610  0713  0944  1002  1031  1047  1282  1308  1393  1482  1560  1665  1691  1778  1840  1872  1961  2050  2052  2075  2323  2634  2637  2775  2956  3022  3087  3193  3197  3233  3240  3283  3367  3429  3468  3519  3584  3609  3848  3853  4005  4045  4050  4167  4183  4195  4223  4252  4474  4629  4761  4860  4965  4975  5019  5110  5345  5358  5413  5437  5511  5613  5668  5781  5981  6021  6373  6407  6418  6464  6546  6591  6605  6708  6790  7074  7090  7096  7183  7235  7273  7312  7334  7403  7499  7598  7601  7677  7723  7735  7769  7789  7882  7901  7939  8021  8029  8397  8400  8419  8477  8531  8548  8773  8779  9068  9138  9220  9354  9462  9595  9623  9840  9956  9961  9999