തിരുവനന്തപുരം: കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ നിർമൽ എൻ ആർ-197 ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇന്ന് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് 3 മണിക്കായിരുന്നു ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റായ http://keralalotteries.com/ല്‍ ഫലം ലഭ്യമാകും.

എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും നറുക്കെടുക്കുന്ന നിർമ്മൽ ലോട്ടറിയുടെ വില 40 രൂപയാണ്. 70 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം. രണ്ടാം സമ്മാനം പത്ത് ലക്ഷം രൂപയും മൂന്നാം സമ്മാനം ഒരു ലക്ഷം രൂപയുമാണ്. സമാശ്വാസ സമ്മാനമായി 8000 രൂപ നല്‍കും.

ലോട്ടറിയുടെ സമ്മാനം 5000 രൂപയില്‍ താഴെയാണെങ്കില്‍ കേരളത്തിലുള്ള ഏത് ലോട്ടറിക്കടയില്‍ നിന്നും തുക കരസ്ഥമാക്കാം. 5000 രൂപയിലും കൂടുതലാണെങ്കില്‍ ടിക്കറ്റും ഐഡി പ്രൂഫും സര്‍ക്കാര്‍ ലോട്ടറി ഓഫീസിലോ ബാങ്കിലോ ഏല്‍പിക്കണം. വിജയികള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഗസറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഫലം നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തുകയും 30 ദിവസത്തിനകം സമ്മാനാര്‍ഹമായ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് സമര്‍പ്പിക്കുകയും വേണം.

സമ്മാനാര്‍ഹമായ ടിക്കറ്റുകളുടെ വിശദവിവരങ്ങള്‍

ഒന്നാം സമ്മാനം [70 Lakhs]

NT 131387 (THAMARASSERY)

സമാശ്വാസ സമ്മാനം (.8,000/-)

NN 131387  NO 131387  NP 131387  NR 131387  NS 131387  NU 131387  NV 131387  NW 131387  NX 131387  NY 131387  NZ 131387

രണ്ടാം സമ്മാനം  [10 Lakhs]

NW 394244 (ERNAKULAM)

മൂന്നാം സമ്മാനം  [1 Lakh]

NN 711505 (NEYYATTINKARA)  NO 155195 (THIRUVANANTHAPURAM)  NP 747062 (PAYYANUR)  NR 347892 (NEYYATTINKARA) NS545145(PALAKKAD)  NT 108470 (ERNAKULAM)  NU 488457 (VAIKKOM)  NV 592869 (THRISSUR)  NW 518036 (PUNALUR) NX533209(CHITTUR)  NY 549595 (PALAKKAD)  NZ 267780 (GURUVAYOOR)

നാലാം സമ്മാനം (5,000/-)

0533  1012  2673  2947  2974  3351  3470  3899  4357  4387  5212  5718  5856  7055  7857  7969  8036  8095

അഞ്ചാം സമ്മാനം (1,000/-)

0124  0769  0972  1288  1366  2239  3466  3955  3994  4062  4174  4260  4321  4421  4564  5174  5330  5723  5850  5951  6264  6877  6912  6921  7043  7376  8091  8692  9126  9147  9461  9468  9502  9868

ആറാം സമ്മാനം (500/-)

0034  0151  0262  0278  0388  0571  0761  0816  0898  1209  1705  1873  2022  2478  2639  2642  2739  2922  3166  3219  3582  3722  3796  4178  4214  4265  4324  4379  4470  4590  4713  5602  5796  5961  6007  6115  6245  6322  6489  6588  6690  6791  6902  7064  7092  7194  7244  7278  7295  7319  7445  7477  7687  7695  7743  7816  8178  8329  8367  8564  8779  8901  8997  9088  9146  9326  9409  9413  9624  9786

ഏഴാം സമ്മാനം (100/-)

0063  0178  0182  0183  0329  0512  0665  0763  0840  0893  0986  0998  0999  1313  1337  1411  1567  1573  1693  1903  2063  2090  2181  2240  2295  2328  2382  2433  2494  2571  2635  2781  2833  3039  3111  3195  3245  3408  3497  3664  3721  3746  3854  3975  3978  4044  4065  4268  4449  4592  4683  4850  4971  5123  5185  5350  5452  5483  5484  5510  5537  5689  5716  5764  6103  6196  6211  6216  6249  6339  6464  6494  6500  6554  6576  6669  6698  6739  6744  6841  6847  6909  6915  7201  7298  7379  7381  7383  7462  7471  7644  7778  7881  7929  8007  8011  8030  8034  8046  8135  8375  8407  8605  8777  8947  8983  9186  9198  9226  9278  9331  9436  9444  9478  9610  9639  9669  9694  9897  9919