തിരുവനന്തപുരം: കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ നിർമൽ എൻ ആർ-198 ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇന്ന് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് 3 മണിക്കായിരുന്നു ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റായ http://keralalotteries.com/ല്‍ ഫലം ലഭ്യമാകും.

എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും നറുക്കെടുക്കുന്ന നിർമ്മൽ ലോട്ടറിയുടെ വില 40 രൂപയാണ്. 70 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം. രണ്ടാം സമ്മാനം പത്ത് ലക്ഷം രൂപയും മൂന്നാം സമ്മാനം ഒരു ലക്ഷം രൂപയുമാണ്. സമാശ്വാസ സമ്മാനമായി 8000 രൂപ നല്‍കും.

ലോട്ടറിയുടെ സമ്മാനം 5000 രൂപയില്‍ താഴെയാണെങ്കില്‍ കേരളത്തിലുള്ള ഏത് ലോട്ടറിക്കടയില്‍ നിന്നും തുക കരസ്ഥമാക്കാം. 5000 രൂപയിലും കൂടുതലാണെങ്കില്‍ ടിക്കറ്റും ഐഡി പ്രൂഫും സര്‍ക്കാര്‍ ലോട്ടറി ഓഫീസിലോ ബാങ്കിലോ ഏല്‍പിക്കണം. വിജയികള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഗസറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഫലം നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തുകയും 30 ദിവസത്തിനകം സമ്മാനാര്‍ഹമായ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് സമര്‍പ്പിക്കുകയും വേണം.

സമ്മാനാര്‍ഹമായ ടിക്കറ്റുകളുടെ വിശദവിവരങ്ങള്‍

ഒന്നാം സമ്മാനം [70 Lakhs]

NF 786186 (KOTTAYAM)

സമാശ്വാസ സമ്മാനം(8000)

NA 786186  NB 786186  NC 786186  ND 786186  NE 786186  NG 786186  NH 786186  NJ 786186  NK 786186  NL 786186  NM 786186

രണ്ടാം സമ്മാനം [10 Lakhs]

NM 239320 (KOTTAYAM)

മൂന്നാം സമ്മാനം [1 Lakh]

NA 288899 (CHITTUR)  NB 801918 (MOOVATTUPUZHA)  NC 803811 (KOTTAYAM)  ND 331420 (ATTINGAL)  NE 159292 (KOTTAYAM)

NF 238774 (KOTTAYAM)  NG 545280 (KOTTAYAM)  NH 678971 (ADOOR)  NJ 354245 (PALAKKAD)  NK 796354 (THIRUVANANTHAPURAM)

NL 788896 (IDUKKI)  NM 792113 (MALAPPURAM)

നാലാം സമ്മാനം (5,000/-)

0394  1308  3620  4064  4784  5000  5760  6042  7072  7300  7834  8470  8573  8779  8935  9057  9651  9779

അഞ്ചാം സമ്മാനം (.1,000/-)

0028  0250  0410  0574  0655  0694  1238  2003  2095  2536  2804  2919  3369  3506  3511  3616  4102  4612  4910  5858  5975  6196  6633  7042  7499  7645  7818  7829  8037  8384  8422  8940  9100  9168  9336  9735

ആറാം സമ്മാനം (500/-)

0618  1098  1146  1157  1541  1723  1740  1908  2005  2194  2432  2513  2694  2935  2950  3005  3042  3232  3384  3456  3487  3534  3588  3654  4142  4212  4393  4403  4957  5036  5067  5202  5294  5353  5573  5613  5661  5673  5748  5926  6112  6142  6364  6367  6523  6640  6690  6756  6964  7024  7082  7187  7207  7305  7438  7573  7686  8106  8262  8269  8476  8897  8910  9110  9574  9626  9851  9894  9903  9963

ഏഴാം സമ്മാനം (100/-)

0017  0180  0192  0357  0413  0461  0785  0795  0796  0924  1115  1129  1217  1257  1296  1329  1332  1401  1455  1463  1501  1514  1524  1584  1661  1785  1871  1910  1946  2063  2092  2321  2568  2617  2619  2722  2744  2755  2849  2864  2891  2921  3101  3138  3153  3195  3367  3387  3414  3519  3634  3718  3791  3838  3862  4133  4284  4312  4507  4546  4755  4853  4966  5024  5071  5106  5262  5399  5603  5847  5901  5905  6049  6050  6054  6079  6309  6388  6392  6521  6844  6845  6880  7009  7147  7296  7376  7381  7471  7719  7793  7837  7903  7943  7945  8080  8112  8141  8230  8304  8327  8661  8688  8751  8752  8758  9122  9159  9182  9232  9280  9437  9468  9607  9620  9645  9666  9722  9819  9870