തിരുവനന്തപുരം: കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ സ്ത്രീ ശക്തി SS.193  ലോട്ടറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നത്. ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റുകളായ  https://www.keralalotteryresult.net/, http://www.keralalotteries.com/ എന്നിവയില്‍ ഫലം ലഭ്യമാകും. 

എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചയും നറുക്കെടുക്കുന്ന സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറി ടിക്കറ്റിന്റെ വില 30 രൂപയാണ്. 70 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം. രണ്ടാം സമ്മാനമായി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയും സമാശ്വാസ സമ്മാനമായി 8000 രൂപയും നൽകും.

സമ്മാനാര്‍ഹമായ ടിക്കറ്റുകളുടെ വിശദ വിവരങ്ങള്‍ 

ഒന്നാം സമ്മാനം

 SE 109677

സമാശ്വാസ സമ്മാനം

SA 109677,  SB 109677, SC 109677,  SD 109677, SF 109677,  SG 109677, SH 109677,  SJ 109677, SK 109677,  SL 109677,  SM 109677
 
രണ്ടാം സമ്മാനം

SC 874243

മൂന്നാം സമ്മാനം

0631,  0840,  1647,  3026,  3218,  6991,  7102,  7450,  7591,  8684,  9247,  9422

നാലാം സമ്മാനം

2555,  2736,  3549,  7455,  8960,  9625,  9824

അഞ്ചാം സമ്മാനം

0989,  1046,  2212,  3237,  3279,  3431,  4168,  5206,  5251,  5424,  6286,  6674,  6746,  7077,  7613,  7750,  8241,  8314,  8543,  8799,  9230

ആറാം സമ്മാനം

0238,  0517,  0528,  0976,  1228,  2349,  2695,  2908,  2936,  2953,  3126,  3282,  3973,  4026,  4112,  4238,  4240,  4349,  4498,  4832,  4917,  5546,  5549,  5834,  6074  6085,  6198,  6512,  6692,  6897,  7306,  7967,  7979,  8551,  9208,  9553

ഏഴാം സമ്മാനം

0048,  0114,  0217,  0351,  0464,  0498,  0746,  0984,  1090,  1163,  1489,  2021,  2126,  2338,  3271,  3952,  4235,  4428,  4592,  4676,  5035,  5128,  5211,  5689,  5741,  5843,  5989,  6050,  6059,  6545,  6979,  7094,  7231,  7292,  7301,  7384,  7810,  8220,  8334,  8794,  8830,  9061,  9566,  9836,  9849

എട്ടാം സമ്മാനം

0030,  0223,  0386,  0448,  0542,  0615,  0987,  1221,  1310,  1436,  1470,  1606,  1724,  2198,  2203,  2501,  2524,  2551,  2561  2589 , 2690,  2788,  2967,  3001,  3076,  3102,  3372,  3466,  3564,  3645,  4115,  4141,  4332,  4377,  4513,  4583,  4585,  4607,  4827,  4920,  4938,  4941,  5002,  5029,  5049,  5064,  5307,  5310,  5338,  5443,  5629,  5702,  5721,  5769,  5796,  5947,  6021,  6185,  6228 , 6420,  6475,  6621,  6688,  6702,  6922,  6966,  7160,  7239,  7354,  7372,  7509,  7568,  7614 , 7717,  7735,  7831,  7903,  7921,  8151,  8368,  8372,  8398,  8444,  8681,  8704,  8725 , 8832 , 8885,  8898,  8945,  8993,  9028,  9126,  9200,  9216,  9481,  9503 , 9542,  9745,  9937,  9994 , 9997,

Read Also:വിൻ വിൻ W-548 ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഒന്നാം സമ്മാനം 65 ലക്ഷം രൂപ

                  പൗര്‍ണമി RN-427 ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഒന്നാം സമ്മാനം 70 ലക്ഷം രൂപ

                  കാരുണ്യ KR.431 ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി