തിരുവനന്തപുരം: കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ സ്ത്രീ ശക്തി SS-196 ലോട്ടറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നത്. ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റുകളായ  https://www.keralalotteryresult.net/, http://www.keralalotteries.com/ എന്നിവയില്‍ ഫലം ലഭ്യമാകും. 

എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചയും നറുക്കെടുക്കുന്ന സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറി ടിക്കറ്റിന്റെ വില 30 രൂപയാണ്. 70 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം. രണ്ടാം സമ്മാനം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ്. സമാശ്വാസ സമ്മാനമായി 8000 രൂപയും നൽകും.

സമ്മാനാര്‍ഹമായ ടിക്കറ്റുകളുടെ വിശദ വിവരങ്ങള്‍ 

ഒന്നാം സമ്മാനം (Rs :7,000,000/- )

SN 202108 (KANNUR)

സമാശ്വാസ സമ്മാനം(Rs. 8,000/- )

SO 202108,  SP 202108, SR 202108,  SS 202108, ST 202108,  SU 202108, SV 202108,  SW 202108, SX 202108,  SY 202108,  SZ 202108

രണ്ടാം സമ്മാനം(Rs :500,000/-)

SV 453731 (ALAPPUZHA)

മൂന്നാം സമ്മാനം(Rs. 5,000/-)

0029  1316  2548  4011  4441  4563  5553  5620  6226  6881  7901  9652

നാലാം സമ്മാനം(Rs. 2,000/-)

0490  3173  5800  5849  9153  9444  9899

അഞ്ചാം സമ്മാനം(Rs. 1,000/- )

0103  0476  1520  3082  3206  4082  4167  4306  4971  5466  5563  6789  7689  8338  8398  8536  8782  9038  9523  9890  9996

ആറാം സമ്മാനം(Rs. 500/-)

0013  0717  0778  1017  2100  2455  2964  3088  3470  3881  3944  4002  4764  5186  5569  5839  5926  6107  6329  6395  6469  6598  6833  6842  7042  7160  7252  7482  7512  7616  7685  7928  8208  8386  9349  9875

ഏഴാം സമ്മാനം(Rs. 200/-)

0099  0179  0306  0335  0462  0747  0756  0811  1018  1269  1464  1776  1868  2118  2546  2583  2595  2626  3045  3381  3646  3689  3751  3900  4162  4539  5029  5369  5933  6119  7247  7388  7477  7599  7827  8039  8044  8114  8233  8431  8622  8979  9187  9378  9932

എട്ടാം സമ്മാനം(Rs. 100/- )

0068  0189  0259  0264  0549  0599  0672  0724  0837  0872  0934  1040  1049  1165  1258  1362  1444  1593  1769  1840  2088  2091  2112  2180  2345  2381  2569  2707  2924  2987  3096  3116  3131  3200  3226  3260  3564  3568  3569  3682  3852  3953  3977  4046  4240  4278  4349  4426  4689  4696  4859  4860  4896  5213  5650  5927  6005  6024  6102  6179  6206  6456  6477  6515  6558  6632  6689  6708  6749  6925  7089  7470  7478  7554  7631  7707  7734  7796  7894  7949  8040  8088  8170  8217  8221  8248  8315  8384  8450  8469  8553  8563  8586  8832  8972  9064  9085  9097  9346  9351  9386  9713