തിരുവനന്തപുരം: കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ വിൻ വിൻ W-584 ലോട്ടറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഉച്ചക്കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നത്. ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റായ http://www.keralalotteries.com/ല്‍ ഫലം ലഭ്യമാകും. 

എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും നറുക്കെടുക്കുന്ന വിൻ വിൻ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റിന്റെ വില 40 രൂപയാണ്. 75 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപയാണ്. സമാശ്വാസ സമ്മാനമായി 8000 രൂപയും നൽകും. ലോട്ടറിയുടെ സമ്മാനം 5000 രൂപയില്‍ താഴെയാണെങ്കില്‍ കേരളത്തിലുള്ള ഏത് ലോട്ടറിക്കടയില്‍ നിന്നും തുക കരസ്ഥമാക്കാം.

5000 രൂപയിലും കൂടുതലാണെങ്കില്‍ ടിക്കറ്റും ഐഡി പ്രൂഫും സര്‍ക്കാര്‍ ലോട്ടറി ഓഫീസിലോ ബാങ്കിലോ ഏല്‍പിക്കണം. വിജയികള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഗസറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഫലം നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തുകയും 30 ദിവസത്തിനകം സമ്മാനാര്‍ഹമായ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് സമര്‍പ്പിക്കുകയും വേണം.

സമ്മാനാർഹമായ ടിക്കറ്റ് വിവ​രങ്ങൾ ചുവടെ

ഒന്നാം സമ്മാനം(75 Lakhs)

WA 282484 (PUNALUR)

സമാശ്വാസ സമ്മാനം(8000)

WB 282484  WC 282484  WD 282484  WE 282484  WF 282484  WG 282484  WH 282484  WJ 282484  WK 282484  WL 282484  WM 282484

രണ്ടാം സമ്മാനം (5 Lakhs)

WE 424997 (KOTTAYAM)

മൂന്നാം സമ്മാനം (1 Lakh) 

WA 137877 (MOOVATTUPUZHA)  WB 594543 (PATHANAMTHITTA)  WC 577062 (KARUNAGAPALLY)  WD 264298 (KANNUR) WE209089(THRISSUR)  WF 190147 (THRISSUR)  WG 684729 (ALAPPUZHA)  WH 103271 (KOTTAYAM)  WJ 512487 (ATTINGAL)

WK 110419 (PAYYANUR)  WL 145845 (ERNAKULAM)  WM 585410 (THIRUVANANTHAPURAM)

നാലാം സമ്മാനം (5,000/-)

0021  0677  0869  1537  2279  2362  3622  4181  4184  4450  5227  6286  7174  7177  8054  8323  8383  9565

അഞ്ചാം സമ്മാനം (2,000/-)

0180  0803  0965  1802  2483  5606  5916  5973  7185  8304

ആറാം സമ്മാനം (1,000/-)

0420  0745  1927  2755  2846  3069  3146  4308  4488  5278  5283  6267

ഏഴാം സമ്മാനം (500/-)

0084  0125  0324  0333  0571  0687  0841  0986  0997  1067  1092  1372  1439  1460  1564  1815  1979  2026  2047  2070  2108  2257  2368  2582  2676  2719  2728  2836  3085  3414  3565  3866  3903  3930  4117  4140  4322  4341  4390  4726  5018  5289  5308  5747  5917  6171  6336  6430  6459  7006  7336  7427  7436  7654  7721  7870  7899  7973  7983  8037  8112  8222  8321  8336  8391  8464  8573  8589  8688  8891  8946  8998  9083  9175  9555  9695  9743  9917

എട്ടാം സമ്മാനം (100/-)

0164  0166  0193  0196  0202  0258  0363  0377  0390  0482  0514  0535  0741  0774  0923  0925  1003  1105  1187  1233  1364  1377  1638  1646  1660  1694  1708  1829  1977  2141  2189  2208  2847  2937  2942  2945  3030  3075  3359  3380  3480  3484  3591  3692  3738  3769  3859  3956  3979  4045  4251  4265  4329  4563  4573  4599  4898  4949  5403  5436  5469  5511  5521  5576  5667  5792  5794  5866  5876  5932  6239  6289  6368  6498  6501  6566  6611  6710  6932  7047  7075  7084  7088  7130  7160  7394  7409  7459  7592  7650  7658  7710  7723  7740  7772  7869  7892  8083  8106  8130  8134  8205  8250  8258  8347  8356  8596  8633  8669  8687  8756  8835  9110  9217  9250  9369  9422  9584  9709  9924