തിരുവനന്തപുരം: കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ വിൻ വിൻ W-589 ലോട്ടറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഉച്ചക്കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നത്. ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റായ http://www.keralalotteries.com/ല്‍ ഫലം ലഭ്യമാകും. 

എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും നറുക്കെടുക്കുന്ന വിൻ വിൻ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റിന്റെ വില 40 രൂപയാണ്. 75 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപയാണ്. സമാശ്വാസ സമ്മാനമായി 8000 രൂപയും നൽകും. ലോട്ടറിയുടെ സമ്മാനം 5000 രൂപയില്‍ താഴെയാണെങ്കില്‍ കേരളത്തിലുള്ള ഏത് ലോട്ടറിക്കടയില്‍ നിന്നും തുക കരസ്ഥമാക്കാം.

5000 രൂപയിലും കൂടുതലാണെങ്കില്‍ ടിക്കറ്റും ഐഡി പ്രൂഫും സര്‍ക്കാര്‍ ലോട്ടറി ഓഫീസിലോ ബാങ്കിലോ ഏല്‍പിക്കണം. വിജയികള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഗസറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഫലം നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തുകയും 30 ദിവസത്തിനകം സമ്മാനാര്‍ഹമായ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് സമര്‍പ്പിക്കുകയും വേണം.

സമ്മാനാർഹമായ ടിക്കറ്റ് വിവ​രങ്ങൾ ചുവടെ

ഒന്നാം സമ്മാനം(75 Lakhs)

WX 525531 (IRINJALAKUDA)

സമാശ്വാസ സമ്മാനം (8,000/-)

WN 525531  WO 525531  WP 525531  WR 525531  WS 525531  WT 525531  WU 525531  WV 525531  WW 525531  WY 525531  WZ 525531

രണ്ടാം സമ്മാനം  (5 Lakhs)

WX 345829 (PAYYANUR)

മൂന്നാം സമ്മാനം (1 Lakh) 

WN 705590 (KAYAMKULAM)  WO 158297 (PALAKKAD)  WP 751173 (KOZHIKKODE)  WR 572135 (PAYYANUR)
WS 114529 (NEYYATTINKARA)  WT 524467 (IRINJALAKUDA)  WU 284573 (THIRUR)  WV 175073 (IDUKKI)
WW 359219 (THRISSUR)  WX 465425 (KOLLAM)  WY 505392 (GURUVAYOOR)  WZ 230420 (MALAPPURAM)

നാലാം സമ്മാനം (5,000/-)

0320  2010  2778  3607  4095  4439  4943  4953  6539  6542  6715  6802  6882  7004  7467  8755  8979  9183

അഞ്ചാം സമ്മാനം (2,000/-)

2228  3002  3745  3755  3999  5586  8300  9024  9526  9909

ആറാം സമ്മാനം (1,000/-)

1352  2208  4542  4746  4759  5063  5417  6812  7782  7996  8501  9207

ഏഴാം സമ്മാനം (500/-)

0281  0593  0845  0847  0892  1007  1533  1671  1702  1920  2048  2150  2158  2203  2209  2241  3047  3083  3133  3144  3220  3256  3449  3529  3678  3690  3889  3930  3938  4114  4306  4366  4484  4501  4808  4978  5014  5276  5300  5463  5515  5584  5593  5702  5798  5831  5850  5892  6007  6044  6219  6906  7036  7096  7382  7542  7583  7703  7723  7784  7793  7932  8289  8406  8443  8615  8659  8713  8763  9017  9061  9169  9248  9280  9428  9581  9589  9990

എട്ടാം സമ്മാനം (100/-)

0212  0277  0301  0324  0362  0476  0548  0621  0634  0942  1051  1077  1159  1202  1545  1654  1883  1905  2083  2167  2182  2278  2285  2311  2333  2451  2465  2484  2578  2598  2729  2733  2794  3035  3172  3252  3391  3621  3651  3736  3738  3911  3940  3966  3988  4023  4053  4139  4225  4267  4377  4381  4414  4421  4432  4483  4499  4514  4546  4650  4668  4718  4868  5162  5234  5358  5380  5505  5510  5526  5550  5598  5611  5800  5857  5884  5906  6273  6375  6496  6564  6685  6748  6809  6844  6853  6938  7133  7402  7534  7543  7558  7685  7820  7822  7852  7893  7913  7949  7990  8061  8237  8272  8378  8417  8478  8541  8625  8663  8756  8824  8834  9042  9095  9240  9386  9436  9652  9758  9873