തിരുവനന്തപുരം: കെ എം ഷാജിയുടെ സാമ്പത്തിയ സ്രോതസ് അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ഡിവൈഎഫ്ഐ. ഷാജി അധോലോക കർഷകനാണ് എന്ന് എ എ റഹിം ആരോപിച്ചു. 2016 ലെ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ 47.80 ലക്ഷമാണ് ആസ്തി കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഷാജിയുടെ വീടിന് മാത്രം നാല് കോടി രൂപയുടെ ചെലവ് വരും. എവിടെ നിന്നാണ് ഷാജിക്ക് ഇത്രയും പണം കിട്ടിയതെന്ന് എ എ റഹിം ചോദിച്ചു.

ഇതുവരെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവും ആരോപവിധേയൻ ആകാത്ത കാര്യങ്ങളിലാണ് ഷാജിയുടെ പേര് ഉയരുന്നതെന്ന് എ എ റഹിം പറഞ്ഞു. ഷാജിയുടെ ആസ്തികളിൽ വലിയ വളർച്ചയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. സാമ്പത്തിക വളർച്ചയുടെ സ്രോതസ്സ് കെ എം ഷാജി വെളിപ്പെടുത്തണം. 2016 ൽ  ഷാജിയുടെ വീട് 5660  ചതുരശ്ര അടിയെന്ന് വില്ലേജ് ഓഫീസർ അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അന്നത്തെ പിഡബ്ല്യുഡി റേറ്റ് പ്രകാരം 4 കോടിയിൽ അധികം  ചെലവ് വരും. നവംബറിലാണ് വീട് അളന്ന് തിട്ടപെടുത്തിയത്. എവിടെ നിന്നാണ് ഈ പണം ഷാജിക്ക് പണം ലഭിച്ചതെന്ന് റഹിം ചോദിച്ചു. 

ഇഞ്ചി കൃഷിയിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനമാണെന്നാണ് ഷാജിയുടെ വിശദീകരണം. എന്നാൽ,  2016 ലെ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ കൃഷിയുള്ളതായും സൂചിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. നികുതി അടച്ചപ്പോൾ ഈ വരുമാനം കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് റഹിം ചോദിക്കുന്നു. ഷാജി സ്വയം അപമാനിതനാകരുതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.