ആലപ്പുഴ: ന​ഗരത്തിലെ ചെറുകിട മദ്യവിൽപന ശാലകൾ അടിയന്തരമായി അടച്ചിടാൻ ആലപ്പുഴ ന​ഗരസഭ തീരുമാനിച്ചു. അടിയന്തരസാഹചര്യം പ​രി​ഗണിച്ചാണ് നടപടിയെന്ന് ആലപ്പുഴ ന​ഗരസഭാ ചെയ‍‍ർമാൻ പറഞ്ഞു.

ആലപ്പുഴ ന​ഗരസഭയിലെ ബെവ്കോ ചെറുകിട മദ്യവിൽപനശാലയും കൺസ്യൂമ‍ർ ഫെഡിന്റെ രണ്ട് മദ്യവിൽപനശാലകളുമാണ് അടച്ചി‌ടാൻ ആലപ്പുഴ ന​ഗരസഭ നി‍‍‍ർദേശിച്ചത്. മുൻസിപ്പൽ ആക്ട് പ്രകാരമാണ് ന​ഗരസഭയുടെ നടപടി. കൊവിഡ് പ്രതിരോധപ്രവർത്തനങ്ങൾ ന​ഗരസഭ വളരെ കാര്യക്ഷമമായി നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനു വിഘാതം സൃഷ്ടിക്കുന്ന രീതിയിൽ യാതൊരു മുൻകരുതലും സമൂഹ്യഅകലവും പാലിക്കാതെയാണ് മദ്യവിൽപനശാലകളിൽ ആളുകൾ തടിച്ചു കൂടുന്നതെന്ന് ന​ഗരസഭയുടെ ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു. 

വൈകുന്നേരം മന്ത്രിസഭായോ​ഗത്തിന് ശേഷം മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ട മുഖ്യമന്ത്രി സംസ്ഥാനത്തെ മദ്യശാലകൾ അടക്കില്ലെന്നും എന്നാൽ ബാറുകൾ അടച്ചുപൂട്ടുകയും ബെവ്കോ ശാലകളിലെ തിരക്ക് കുറയ്ക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്.