കൊച്ചി: മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി സിഎം രവീന്ദ്രനെ ഇന്ന് ഇഡി ചോദ്യം ചെയ്യില്ല. ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ നിന്ന് ഇന്നത്തെ ദിവസം ഒഴിവാക്കണമെന്ന സിഎം രവീന്ദ്രന്‍റെആവശ്യം ഇഡി അനുവദിച്ചു. വൈദ്യ പരിശോധന ഉണ്ടെന്നും അത് മുടക്കാനാകില്ലെന്നും കാട്ടിയാണ് സിഎം രവീന്ദ്രൻ ഒഴിവ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഇത് ഇഡി അംഗീകരിക്കുകയായിരുന്നു. 

രണ്ട് ദിവസം സിഎം രവീന്ദ്രനെ ഇഡി ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. ഇന്ന് മൂന്നാം ദിവസത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകേണ്ട ദിവസം ആയിരുന്നു. രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് കൊച്ചിയിൽ എത്തണമെന്നായിരുന്നു ഇഡി സിഎം രവീന്ദ്രനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്. രാവിലെ ഒമ്പത് മണിയോടെയാണ് ഹാജരാകാൻ അസൗകര്യം അറിയിച്ച് ഇഡിക്ക് ഇമെയിൽ അയച്ചത്.  വൈദ്യ പരിശോധന ഉണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് കത്ത്, രണ്ട് ദിവസം കൂടി സമയം അനുവദിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഇഡി അംഗീകരിക്കുകയായിരുന്നു .