പാലക്കാട്: പട്ടാമ്പി, കൂറ്റനാട് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിന് തീപിടിച്ചു. 5 നിലകളുള്ള കെട്ടിടത്തിനാണ് തീപിടിച്ചത്. അഗ്നിശമനസേനാ വിഭാഗം ഉടനെത്തിയതിനാല്‍ വലിയ അപകടം ഒഴിവായി. പാലക്കാട് - ഗുരുവായൂർ പ്രധാന പതായിലുള്ള കെട്ടിടത്തിനാണ് തീ പിടിച്ചത്. തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമായതായതായി അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കി. ഇതു വഴിയുള്ള ഗതാഗതം താൽകാലികമായി നിരോധിച്ച ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിച്ചു.