കൊച്ചി: കൊവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് സമരങ്ങൾക്കും പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കും ഏർപ്പെടുത്തിയ വിലക്കിൽ കേരള ഹൈക്കോടതി ഇളവ് അനുവദിച്ചു. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കൊവിഡ് മാർഗ നിർദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നൂറ് പേരിൽ കൂടാതെ സമരം നടത്താം. മാസ്കും സാനിറ്റൈസറും അടക്കമുള്ള കൊവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ കർശനമായി പാലിച്ചാകണം സമരമെന്നും ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞു. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പുതിയ മാർഗ നിർദേശങ്ങൾ ഈ മാസം 21 മുതലാണ് നിലവിൽ വരിക.