തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാന എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രവേശന പരീക്ഷയുടെ സ്കോർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പരീക്ഷ എഴുതിയ 73,437 പേരിൽ 51,665 പേർ യോഗ്യത നേടി. ഹയർ സെക്കണ്ടറിയിലെ ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, മാത്തമാറ്റിക്സ് പരീക്ഷയുടെ മാർക്കും കൂടി ചേർത്ത് റാങ്ക് പട്ടിക ജൂൺ 7ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. 

അതിനിടെ ഇതര സംസ്ഥാനത്തുനിന്നും സംസ്ഥാനത്തെ സ്വാശ്രയ മെഡിക്കൽ കോഴ്സുകളിലേക്ക് ഇതുവരെ 7300 വിദ്യാർത്ഥികൾ അപേക്ഷിച്ചു. സുപ്രീം കോടതി നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ഇതാദ്യമായി മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രവേശനത്തിന് അവസരം കിട്ടിയത്. 20 വരെ അപേക്ഷിക്കാൻ അവസരം നൽകാനായിരുന്നു കോടതി നിർദ്ദേശം. തീയ്യതി നീട്ടണമെന്ന് മാനേജ്മെന്റുകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും സർക്കാർ തയ്യാറായില്ല.