ദില്ലി: പ്രളയത്തില്‍ തകര്‍ന്ന കേരളത്തിലെ റോഡുകൾ പുനർനിർമ്മിക്കാൻ പ്രത്യേക ഫണ്ടില്ലെന്ന് കേന്ദ്രം. കേന്ദ്രമന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരിയാണ് ഇക്കാര്യം രാജ്യസഭയെ അറിയിച്ചത്. പതിവ് വാർഷിക അറ്റകുറ്റപണിക്കായേ ഫണ്ട് ഉള്ളൂവെന്നും പ്രളയ പുനർനിർമ്മാണത്തിനായി ഫണ്ടില്ലെന്നും നിതിൻ ഗഡ്കരി സഭയിൽ പറഞ്ഞു.