ഈ രക്തഗ്രൂപ്പുകാരെകുറിച്ചു നടത്തിയ പഠനത്തില്‍ ഇവര്‍ നേതൃത്വഗുണം ഉള്ളവരും ഊര്‍ജം ധാരളം ഉള്ളവരുമാണെന്നു കണ്ടെത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരക്കാര്‍ ചെയ്യുന്ന ജോലിയില്‍ മിടുക്കാരായിരിക്കും. എന്നാല്‍ ഇവര്‍ക്കു ഹൈപ്പോതൈറോയിഡ് വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. 

ഇവര്‍ക്ക് അമിതവണ്ണം സാധാരണയാണ്. ഈ രക്തഗ്രൂപ്പൂകാര്‍ക്കു വയറ്റില്‍ ആസിഡ് ഉത്പ്പാദനം കൂടുതലായതിനാല്‍ അള്‍സര്‍, അയഡിന്‍ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകും. ഇവര്‍ പെട്ടന്നു ദേഷ്യപ്പെടുന്നവരും പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നവരുമായിരിക്കും. അഡ്രിനാലില്‍ ഹോര്‍മോണ്‍ ഒ ഗ്രൂപ്പുകാര്‍ക്കു കൂടുന്നതുകൊണ്ട് ഇവര്‍ കാപ്പി മദ്യം എന്നിവ കഴിക്കരുത് എന്ന് ആരോഗ്യ വിദ്ഗധര്‍ പറയുന്നു.