പാലക്കാട്: വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥ‍ര്‍ ഒരുക്കിയെ കെണിയിൽ പുലി കുടുങ്ങി. പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ മണ്ണാര്‍ക്കാടിനടുത്ത് മൈലംപാടത്താണ് സംഭവം.

വനം വകുപ്പ് സ്ഥാപിച്ച കൂട്ടിലാണ് പുലി കുടുങ്ങിയത്. ഇവിടെ പുലി ശല്യമുണ്ടെന്ന് നാട്ടുകാര്‍ നേരത്തെ വനം വകുപ്പിനോട് പരാതിപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കൂട് സ്ഥാപിച്ചത്.